PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ ,,IŠSISKYRIMAS”

Tavojoj gyvenimo knygoj 

Dar puslapių daugel tuščių. 

Reikės juos visus prirašyti 

Darbais, širdimi ir žodžiu.

 

          Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių abiturientai iškilmingai buvo sutikti gimnazijos kieme, kur į dangų paleido balionus su savo svajonėmis ir gimnazijos draugams padovanojo suolelį. Skambėjo dainos, eilėraščių posmai, direktoriaus, gimnazijos svečių, mokytojų, tėvelių, draugų sveikinimai. Geriausiems abiturientams įteiktos padėkos už gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, rajoninių olimpiadų ir respublikinių konkursų prizines vietas, gimnazijos vardo garsinimą. Prano Dovydaičio giminaičiai apdovanojo šauniausią abiturientę – KOTRYNĄ KAMINSKAITĘ.
          Mieli abiturientai, turite susikaupti ir padaryti viską, kad paskutinieji kelionės etapai būtų kuo sėkmingesni.

 

 

SOCIALINIS - SPORTINIS RENGINYS ,,NES BENDRAUTI GERA”

          Lietuvos sporto universitete surengtas 12-asis socialinis sporto renginys "Nes bendrauti gera 2023“. Šiais metais jame dalyvavo 110 Kauno rajono mokinių iš 13 mokyklų.  Renginio metu siekiama gerinti mokinių bendravimo įgūdžius, suteikti judėjimo džiaugsmo. Mokiniai dalyvavo savigynos, gatvės šokių ir judriųjų žaidimų veiklose bei išbandė interaktyvią LU sistemą, kuri ,,matavo“ mokinių gebėjimus greitai reaguoti, skaičiuoti bei reikšti emocijas.  Visas veiklas mokiniams organizavo ir vykdė treniravimo sistemų II kurso studentai.  Mokiniai labai džiaugėsi galėdami išbandyti naujas veiklas, susipažinti su kitų mokyklų mokiniais bei smagiai praleisti laiką.

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

 

 

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA ČEKIŠKĖJE

          Gegužės 25 dieną Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko Kauno rajono fizinio ugdymo mokytojų metodinė diena. Mokytojai, susipažino su kordinių greituminių automodelių sportu, kurį pristatė vadovas Raimondas Kochanauskas, dalyvavo ir tobulinosi žaidimuose, funkcinėje treniruotėje. Raudondvario gimnazijos mokytojas Gintaras Daugėla pristatė sąnarių mobilumo pratimus. Metodinę dieną užbaigėme draugiškomis tinklinio varžybomis. 

 

Kristina Salinkienė -Vainauskienė

 

 

FESTIVALIS ,,TAIP LINKSMINOSI MŪSŲ SENOLIAI” ARIOGALOJE.

          Gegužės 25d. mūsų mažylių ,,Lašeliukų” ir ,,Peliukų” jungtinė komanda atstovavo gimnazijai respublikiniame festivalyje ,,Taip linksminosi mūsų senoliai” Ariogaloje. Prisišokom sočiai ir parsivežėme daug gerų emocijų, puikios nuotaikos, ,,užsidirbome” dovanų.

 

 

SVEIKINAME

          NEISON OKULEVIČIŲ (mokytoja K. Salinkienė Vainauskienė) Kauno rajono sporto žaidynių lengvosios atletikos rutulio stūmimo rungtyje, berniukų grupėje, laimėjus I vietą. NEDĄ LESKAUSKĄ (mokytoja K. Salinkienė Vainauskienė) šuolio į tolį rungtyje laimėjus III vietą.

 

 

SVEIKINAME

          Gegužės 24 d. Garliavos meno mokykloje įvyko tradicinė gabiausių Kauno rajono moksleivių pagerbimo šventė. Joje buvo apdovanoti rajono vardą garsinantys mokiniai, įvairių olimpiadų nugalėtojai bei juos ruošę pedagogai. 8 klasės mokinė UGNĖ SINKEVIČIŪTĖ  (mokytoja V. Vėlavičienė) rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė I vietą. 

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽUOJAMĖS! ŠAUNUOLĖ!

 

 

NACIONALINIS IT IŠŠŪKIS

          Gegužės 19 d. pasiekė žinia, jog I gimn. klasės mokinys MANTAS ORENTAS dalyvavo Nacionaliniame IT iššūkyje. Atstovaudamas savo mokyklai kovoje dėl pažangiausių mokyklų ir regionų vardo I etape jis yra pirmas 20-ies geriausiai pasirodžiusių mokinių sąraše. Jis pateko į II etapą, kuriame trims geriausiems projektų autoriams atiteks individualios programavimo pamokos ir kompetencijų centro „Telia Global Services Lithuania“ įsteigti prizai. Linkime sėkmės MANTUI!

„Nacionalinis IT iššūkis“: 9,5 tūkst. dalyvių ir 4 tūkst. valandų vertingos mokymosi medžiagos


 

PAMOKA KITUR IR KITAIP „ŽIRGO METAI“

          Paskelbus 2023-uosius Žirgo atmintinais metais, siekiama akcentuoti išskirtinę žirgo reikšmę Lietuvos istorijoje ir kultūroje (ypač papročiuose, tautosakoje, folklore), atkreipti dėmesį į žirgo simbolio svarbą Lietuvos heraldikoje. Šia proga gegužės 19 dieną 8 klasės mokiniai lankėsi A. ir J. Juškų muziejuje Vilkijoje. Pagal muziejaus šeimininkės Vidos Sniečkuvienės sukurtą pavyzdį iš šiaudų pasigaminome žirgelį. Gana ilgas gamybos procesas pareikalavo iš mūsų kruopštumo, kantrybės ir savitarpio pagalbos. Muziejuje pažiūrėjome autentiškų delmonų (Mažosios Lietuvos moterų tautinio kostiumo dalis - kišenė) paroda. Dėkojame už įdomią edukaciją!

 

 Goda Kontrimaitė, 8 kl.

 

 

SVEIKINAME

          2 klasės mokinę IZABELĄ ALEKNAITĘ ( mokytoja D. Korsakienė) ir 3 klasės mokinę ALMANTĘ LENGVINAITĘ (mokytoja J. Žėglevičienė) rajoniniame 1 – 4 kl. kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų konkurse ,,EKO MADA" užėmusias  II  vietą.

 

 

 

MOTINOS DIENA

          Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tai - visų laukiama, tauriausia šventė. Juk mama – tai visų mūsų pradžia, tai gyvybė, saulės šviesa, namų siela. Šiltą ir saulėtą gegužės 5–ąją mokykloje buvo paminėta ši graži pavasario šventė. Gausiai susirinkusias mamytes sveikino patys mažiausieji – darželinukai,  priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių moksleiviai. Mokiniai, šventiškai pasipuošę ir džiugiai nusiteikę, dovanojo savo mamytėms pačius gražiausius pasirodymus: vieni deklamavo eiles, kiti šoko ir dainavo. Į mažųjų būrį spalvingai įsiliejo ir vyresni 5 klasės mokiniai, paruošę puikią dainą ir eilėraštį. Renginio pabaigą vainikavo nuoširdūs  apkabinimai, bučinukai, įteiktos gėlės,  ar savo pačių paruošta dovanėlė...

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija