GEDULO IR VILTIES DIENA

          Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną – 10 val. Prienų kaime, prof. Prano Dovydaičio sodybvietėje, Čekiškės ir Vilkijos gimnazijų ( 7, 8, I g kl.) mokiniai istorijos pamokoje prisiminė skaudžią mūsų šalies istorijos datą, kai 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Mokiniai ir juos lydinčios mokytojos pėsčiomis (pakartodami tremties dieną profesoriaus kelią į Čekiškės miestelio aikštę) atėjo prie koplytstulpio prof. Pranui Dovydaičiui atminti ir dalyvavo iniciatyvoje „Vilties paukštis". 12 val. rinkosi ir kitų klasių mokiniai į Švč. Trejybės bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios ir Visuotine tylos minute pagerbtas tremtinių ir politinių kalinių atminimas. Po Mišių mokiniai skaitė Čekiškės ir Vilkijos apylinkių tremtinių pavardės, vardus, tremties vietą, jungdamiesi prie istorinės atminties akcijos „Atminties neištremsi“. Labai gražiai 6 klasės mokinių dainos papuošė šią tradicija tapusią pilietinę iniciatyvą iki šiol žinomą kaip „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

          Po Sibirą ir kitas vietas išblaškytų, už laisvę kovojusių mūsų artimųjų vardai bei pavardės šiemet Gedulo ir vilties dieną buvo skaitomi Lietuvos miestuose ir Europos Parlamente Strasbūre.

 

Mokytojos E. Simonaitienė ir L. Litvinskienė

VASAROS POILSIO STOVYKLA "KARTU MES - STIPRŪS" 3 diena

          Trečiąją dieną visi stovyklos dalyviai vyko į Panemunės pilį. Panemunės pilyje stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje „Pilies lobio paieška“, kurios metu jaunieji lankytojai ieškojo lobio, vadovaudamiesi nuorodomis, atsakydami į klausimus, spręsdami kryžiažodžius, rebusus. Dalyviams ne tik pavyko surasti „lobį“, bet ir įgyti žinių apie Panemunės pilį, šio krašto istoriją. Stovyklautojai patobulino turimas žinias apie istorinę Lietuvos praeitį, smagiai leido laiką draugų būryje.

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

 

 

VASAROS POILSIO STOVYKLA "KARTU MES - STIPRŪS" 2 diena

          Birželio 13 dieną vyko 2-oji vasaros poilsio stovyklos diena. Visa ši diena buvo skirta sportinei veiklai. Kartu su visuomenės sveikatos specialiste E. Bučiene, stovyklautojai išbandė savo jėgas įvairiuose komandiniuose žaidimuose.

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

VASAROS POILSIO STOVYKLA "KARTU MES - STIPRŪS" 1 diena

          Birželio 12 dieną Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje prasidėjo 1-4 klasių mokinių vasaros poilsio stovykla. Pirmąją stovyklos dieną technologijų mokytoja D. Gudžiuvienė stovyklautojus mokė pinti draugystės apyrankes japoniškuoju kumihimo ir lietuvišku pintinės “kasytės”, vytinės juostelės pynimo būdais. O kartu su dailės mokytoja E. Jociene kūrė vasaros stovyklos herbą. 

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

RASEINIŲ R. ARIOGALOS IR KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJŲ SVEIKATINGUMO RENGINIAI

          Šie metai Lietuvos sveikatą stiprinančioms mokykloms ypatingi – jos mini savo veiklos 30-metį.  Šio renginio tikslas – parodyti vietos bendruomenėms, kad sveikatos stiprinimas yra neatsiejama visų mūsų gyvenimo dalis ir kad jau trisdešimt metų skleidžiama sveikatą stiprinančių mokyklų idėja keičia ir gali veikti ne tik mokinių, bet ir visos mokyklos bendruomenės sveikatą. 

          Birželio 8 ir  9 dienomis  buvo vykdoma fizinio ugdymo iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“ tarp dviejų skirtingų rajonų gimnazijų: Raseinių r. Ariogalos gimnazijos ir Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos. Organizuotos veiklos, per  kurias mokiniai buvo informuojami apie sveikos gyvensenos, mitybos, fizinio aktyvumo naudą, ligų prevenciją.  Abiejuose sveikatingumo skatinimo  renginiuose panaudota daug įvairių aktyviųjų metodų ir formų. Čekiškės gimnazijoje 5 klasių mokiniams didžiausias dėmesys skirtas fizinei sveikatai, nes labai svarbus sveikos gyvensenos veiksnys yra fizinis aktyvumas, o Ariogalos gimnazijoje I-II gimnazijos klasių mokiniams akcentuota psichinė sveikata, nes santykis su mus supančia aplinka – dar vienas aspektas, auginantis vidinį gerovės jausmą. 

Puiku, kad mokiniai įgijo ne tik  patirties, bet užsimezgė dviejų mokyklų  draugystė.

 

Vilma Šegždienė, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokytoja

Laimutė Litvinskienė, Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokytoja

 

 

SPALVINGOS VASAROS

           Jauniesiems Artistams linki “Dainos teatriuko vadovė Danguolė Gudžiuvienė ir dramos būrelio “Baltoji varnelė” vadovė Jolanta Žėglevičienė.

 

 

 

 

LYTINIS UGDYMAS

          Gegužės – birželio mėnesiais Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko lytiškumo pamokos 5 - 8 klasių mokiniams.

          Lytinis ugdymas yra procesas, skirtas suteikti žinių, įgūdžių ir nuostatų, susijusių su seksualumu, tarpasmeniniais santykiais. Tai apima informacijos perdavimą ir švietimą apie lytinių organų anatomiją, lytinius santykius, kontracepciją ir kitus klausimus. Tad pamokų metu lektorė, akušerė, gyvensenos medicinos specialistė, Aušra, pateikė objektyvią informaciją, remiantis moksline literatūra taip pat skatino atvirą diskusiją. Pamokų metu mokiniai gavo atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Lytinio ugdymo procesas yra sudėtingas ir plačios apimties, todėl ne tik mokytojų, bet ir tėvų vaidmuo yra labai svarbus. Tėvai lytinio ugdymo procese tai pat  gali atlikti svarbų vaidmenį:

 1. Turėti nuoširdžius ir atvirus pokalbius su vaikais apie lytinius klausimus.
 2. Užtikrinti, kad vaikai gautų teisingą informaciją atsižvelgiant į vaikų amžių.
 3. Ugdyti savo vaikų supratimą apie atsakingą seksualinį elgesį.
 4. Perduoti savo vertybes. Tačiau svarbu nepamiršti, kad vaikai taip pat turėtų turėti erdvę formuoti savo pačių vertybes ir nuostatas.
 5. Palaikyti savo vaikus šiame procese ir būti pasiekiamais, jei jie turi klausimų, susirūpinimų. Suteikiant emocinę paramą, patarimus, tėvai gali padėti vaikams jaustis saugiai ir pasitikėti savimi.

          Taigi ,,Lytinis ugdymas yra ne tik teisė, bet ir būtinybė, kad jaunimas galėtų įgyti žinių apie savo kūną, lytinį elgesį, santykius ir pasirinkimus, kurie lemia jų sveikatą ir gerovę’’ – Worl Health Organizacion (WHO).

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Enrika Bučienė

 

 

VASARĖLE, LABAS!

          Netruko prabėgti dar vieni mokslo metai. Ir vėl- vasaros atostogos. Birželio 07 d. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje pradinių klasių mokiniai susirinko aktų salėje, kur buvo apibendrinti praėjusių mokslo metų rezultatai, apdovanoti geriausiai mokslo metus baigę ir aktyviausi pradinukai. 

          Po apdovanojimų visų laukė linksmas ir spalvingas muzikinis vaidinimas „Vabalų miestelis“. 

 

( Vad. D. Gudžiuvienė ir J. Žėglevičienė).

 

 

KULTŪROS PASAS. DREVERNA-JUODKRANTĖ-DREVERNA

          Birželio 7 dieną Kultūros paso programoje "Dreverna-Juodkrantė-Dreverna" dalyvavo 7, I g. ir II g. klasės. Ekskursijos laivu po Kuršių marias tikslas - supažindinti su šio krašto unikalia gamta. Paskaitos metu moksleiviai praplėtė savo žinias apie vieną iš terorizmo apraiškų - piratavimą pasaulio vandenyse. Įdomi buvo praktinė pažintis su laivavedžio profesija, vidaus vandenų laivybos taisyklėmis. Juodkrantėje mokiniai aplankė unikalių skulptūrų parką ir dendrologinį taką. Prieš ekskursiją užlipo į Drevernos apžvalgos bokštą ir pasigrožėjo iš aukštai Kuršių Nerijos panorama.

 

 Klasių vadovės V. Vėlavičienė, L. Litvinskienė, E. Simonaitienė

 

 

2022 – 2023 M. M. 1 – 4 KLASIŲ AUKŠČIAUSIUOJU LYGIU BAIGUSIEJI

1 klasė:

 1. Jorūnė Demeniūtė
 2. Emilis Dovidaitis
 3. Jogailė Steponaitytė
 4. Elija Ulinskaitė
 5. Egidijus Vyšniauskas
 6. Melita Rentelytė

 

2 klasė:

 1. Izabela Aleknaitė
 2. Rugilė Bričkutė
 3. Danielė Marašinskaitė
 4. Šarūnas Auksutis

 

3 klasė:

 1. Samanta Petrauskaitė
 2. Urtė Reklinaitė
 3. Kornelija Šliktaitė
 4. Miglė Suchockytė

 

4 klasė:

 1. Miglė Maziliauskaitė
 2. Urtė Rekevičiūtė
 3. Vasarė Steponaitytė
 4. Kajus Gembeckas

 

SVEIKINAME MŪSŲ GIMNAZIJOS PRADINUKUS IR DIDŽIUOJAMĖS JUMIS !!!

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija