Vykdomi projektai

2020 - 2021 m. m.

 

Respublikinis švietimo įstaigų kūrybinis projektas „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“

Respublikinis projektas ,,Kultūros pasas"

Tarptautinis kultūros projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Respublikinis projektas VEIK (grupiniai užsiėmimai mokiniams)

Respublikinis projektas ,,Giminės medis 2020“

Respublikinis socializacijos- vasaros poilsio projektas ,,Medžių miestas“

Respublikinis socializacijos projektas ,,Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa

Jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo grupė ,,Aš tarp kitų“

eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“

LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“

 

2019 - 2020 m. m.

 

Respublikinis projektas ,,Raktas į sėkmę“

Respublikinis projektas ,,Giminės medis 2019“

Tarptautinis projektas ,,Eismo gyvatėlė“

Respublikinis socializacijos- vasaros poilsio projektas ,,Keliauk, patirk, pažink“ (skautų stovykla)

Respublikinis SSM projektas ,,Sveikata visus metus“

Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“

Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Tarptautinis kultūros projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Respublikinis projektas VEIK (grupiniai užsiėmimai mokiniams)

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa


2018-2019 m. m.


Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"


Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ 

Pilietinės iniciatyvos projektas ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Tarptautinis projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė"

Mokinių kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė programa

Respublikinis projektas ,,Pažink valstybę"

 

2017-2018 m. m.

 

Respublikinis projektas Emocija +

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ 

Respublikinis projektas ,,Sveikata visus metus“

Pilietinės iniciatyvos projektas ,,Atmintis gyva, nes liudija“

Respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

NVŠ programa Lietuvos skautija ,,Programa su tikslu"

Tarptautinis projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė"

Tarptautinis ECAT projektas ,,Eismo gyvatėlė“

Socializacijos projektas ,,Trūk už vadžių..."

 

2016 - 2017 m. m.

 

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai"

Socialinės atsakomybės projektas ,,Sodinčius" 

Respublikinis projektas „Darni mokykla“
 
Projektas ,,Žalia palangė"

Pilietinės iniciayvos projektas ,,Gyvasis tautos žiedas"

Fizinio aktyvumo skatinimo programa ,,HOSports"

NVŠ programa Lietuvos skautija ,,Programa su tikslu"

Konkursas ,,Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje" projektas ,,Atvirkštinės klasės"

Socializacijos projektas ,,Stovyklavimas akmens amžiuje"

Rajoninis projektas ,,Moksleiviai bendruomenei"

Tarptautinis projektas ,,Mokykla - Europos parlamento ambasadorė"

Tarptautinis projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė"

 

 

Socializacijos projektas ,,Senolių pramintais takais"

 

 

 Socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos programa – projektas ,,Spartakiada 2017“

 

 

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ 

ERASMUS+ 

 

2015 - 2016 m.m.

 

„Darni mokykla“ projektas

Vaikų vasaros poilsio socializacijos projektas „Skautavimas akmens amžiuje“  

MIR

 

2014 - 2015 m. m.

 

„Keliaujančios architektūros dirbtuvės“ respublikinis projektas
 

„Mascil“ projektas

Tarptautinis projektas „Eismo gyvatėlė“

„Mini mokymai“

Vaikų vasaros poilsio socializacijos projektas „Dangui, žemei, genčiai“

 

 

2013-2014 m. m.

 

Respublikinis projektas ,, Aukštosios kultūros impulsai mokykloms AKIM“.

Tarptautinis projektas ,,Vardų siena“.

Projektas ,,Patinka“.

Projektas ,,Pamoka gamtoje: svajokime drauge“.

Respublikinis projektas ,,Kuriame respubliką“.

Tarptautinis ,,iTEC“ projektas.

Projektas ,, Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projektas ,,Mascil“.

 

     

Joomla templates by a4joomla