Laisvos darbo vietos

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijai reikalingas psichologas

 

Darbo pobūdis:

 • Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Reikalavimai:

 • raštvedybos žinios,
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai,
 • patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus,
 • darbų saugos instrukcijų žinojimas.
 • Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
 • Mokymo/studijų programa - Mokyklinė psichologija
 • Profesinė kvalifikacija - Psichologas

Siūlomas etatas:

 0,75 etato, 
darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

 

 

Visa reikalinga informacija teikiama tel. 8 (37) 560-291 

Joomla templates by a4joomla