• Kategorija: Nepriskirtas
  • Peržiūros: 1389

Logopedė

Logopedė Kristina Dovidaitienė

  

Logopedo tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

 

Logopedo uždaviniai: - įvertinti mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus;

  • nustatyti kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)gebėjimų ugdyti mokinius (vaikus) turinčius kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija