AKCIJA ,,DAROM 2018“

 

Balandžio 20 dieną visa Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos bendruomenė jungėsi prie visoje Lietuvoje vykstančios akcijos ,,Darom 2018“. 1-8 ir II bei IV gimnazijos klasių mokiniai tvarkė Liučiūnų daugiafunkcinio centro, kuriame šiuo metu įsikūrusi gimnazijos bendruomenė, teritoriją ir gėlynus. I gimnazijos klasės mokiniai su klasės vadove Diana Tovtkevičiene talkininkavo tvarkant Čekiškės bažnyčios ir parapijos namų aplinkas. III gimnazijos klasės mokiniai ir klasės vadovė Eglė Simonaitienė tvarkė Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio sodybvietę. Oras buvo puikus, tad netrūko ir geros nuotaikos, o darbas kartu ugdė bendrystės jausmą. Ačiū visiems už gerus darbus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Keliauskienė

 

SVEIKINAME

        Kauno rajono 7-9 klasių istorijos olimpiados nugalėtojus: 8 klasės mokinę INDRĘ VIČIŪNAITĘ užėmusią I-ąją vietą, 7 klasės mokinį ARNĄ KRIŠČIŪNĄ, užėmusį III-ąją vietą. I gimnazijos klasės mokinį DEIVIDĄ ŽANDARAVIČIŲ užėmusį III-ąją vietą ir jų mokytoją Eglę Simonaitienę.

ŠAUNUOLIAIǃ

ĮDOMIOJI ROBOTIKA

 

Balandžio 13 dieną linksmai nusiteikę 6 klasės mokiniai išvyko į Vilnių, į robotikos mokyklą, kurioje vyko edukacinė programa ,,Įdomioji robotika“. Vilniuje mus pasitiko šios mokyklos kuratoriai, kurie supažindino su robotikos mokyklos veikla ir surengė apžvalginę ekskursiją. Po jos visi mokiniai prie kompiuterių mokėsi naudotis mikrobitais. Mes praplėtėme savo informacinių technologijų žinias ir džiaugėmės, kad turėjome galimybę dalyvauti šioje edukacinėje programoje.

6 klasės mokinė Skaistė Navasaitytė

 

MIŠKO PASLAPTYS

 

Balandžio 12 d. visi septintokai vykome į pirmąją projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinę išvyką ,,Miško paslaptys“, kuri vyko Neries regioniniame parke Dūkštos miestelyje Vilniaus rajone. Lankytojų centro darbuotojas Saulius Pupinis supažindino mus su regioninio parko gamta. Keliaudami Neries regioninio parko pažintiniu taku aplankėme Karmazinų pilkapį, susipažinome su šiai vietovei būdingais augalais,  tyrinėjome šikšnosparnių gyvenamąją aplinką, regioninio parko akmenų įvairovę, pagal kaulų liekanas mokėmės atpažinti gyvūnus, stebėjome drugelius, grožėjomės kraštovaizdžiu. Kelionės metu jautėmės tikri gamtos tyrinėtojai.

7 klasės mokinė Kotryna Kaminskaitė

 

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ 2018

 

Balandžio 13 d. mūsų gimnazijos mokiniai jungėsi prie nacionalinio renginio ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“. Pradinių klasių mokiniai smagiai šoko masinį šokį ,,Judėk lengvai“. 5-8 klasių mokiniai ėjo į sveikatingumo žygį ,,Gamta-sveikata“ ir kūrė plakatus ,,Esu sveikas ir laimingas“. I-IV g. klasių mokiniai diskutavo tema ,,Kaip gyventi, kad būtum sveikas?“

Kad būtume sveiki, mums svarbu sportas, grynas oras, sveikas maistas ir geros emocijos.

SSM koordinatorė Diana Korsakienė

 

STARTAVO PROJEKTAS ,,NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“

       Nuo balandžio 12 dienos mūsų gimnazijoje pradėtas vykdyti respublikinis projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurio metu mūsų gimnazijos mokinių laukia 6 edukacinės programos rengiamos muziejuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, teatruose kitose edukacinėse erdvėse. Jose mokiniai kitokiais būdais negu per įprastas pamokas susipažins su regiono ar visos Lietuvos kultūra, istorija, meno, gamtos pasauliu, su kūrybinių industrijų galimybėmis: dizainu, technologijomis, amatais.

Programų veiklas, mokinių atvežimą iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimą iki mokyklos finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija. Projekto edukacinių programų ir  kūrybinių partnerysčių veiklos organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Keliauskienė

 

PRASIDEDA 2018 M. NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

PRASIDEDA 2018 M. NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Balandžio 16 d. prasideda nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Jis suteikia galimybę 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams, jų mokytojams, mokykloms ir savivaldybių administracijų švietimo skyriams objektyviai įsivertinti darbo rezultatus, nuspręsti, kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, ir numatyti tolesnius mokymosi bei mokymo tikslus. Šiemet dalyvauti NMPP pareiškė norą 58 savivaldybės (iš 60). Pirmąjį šių metų NMPP testą atliks 8 klasės mokiniai.

Kartu su testais mokiniams bus pateikiami klausimynai. Mokinių atsakymai į klausimyno klausimus padės mokyklai įsivertinti, kokią pridėtinę vertę savo mokiniams ji kuria, kokia mokinių savijauta mokykloje, ar mokykloje esama patyčių, ką mokiniai mano apie įvairius mokyklos darbo aspektus.

Pabrėžtina, kad NMPP nėra egzaminas, todėl neturi mokiniams kelti nerimo. Šiam patikrinimui nereikia jokio specialaus pasirengimo. Kitokia ir mokinių pasiekimų vertinimo forma.

Panašūs nacionaliniai patikrinimai dabar vykdomi daugelyje išsivysčiusių valstybių. Nacionaliniai testavimai skirti išmatuoti tuos mokymosi pasiekimus, kurie yra bendresnio pobūdžio, svarbūs tolesniam mokymuisi ir darbui, yra ilgalaikio mokymosi rezultatai. Lietuvos švietimas vis labiau orientuojasi į gilų žinių įsisavinimą ir gebėjimą jas visapusiškai panaudoti. Todėl NMPP daugiau dėmesio skiriama mokinių aukštesniojo lygio mąstymo, problemų sprendimo ir kūrybiškumo gebėjimams.

NMPP vyks tris savaites. Paskui mokinių darbai bus vertinami, duomenys apdorojami ir dar nesibaigus šiems mokslo metams mokykloms bus pateiktos trumposios atskirų mokinių, klasių ir mokyklų testų rezultatų ataskaitos. Mokyklos mokinių ataskaitas perduos mokiniams ir jų tėvams. Išsamios mokyklų ir savivaldybių ataskaitos, kuriose pateikiami lyginamieji mokyklų ir savivaldybių darbo rezultatai, bus parengtos ir išsiuntinėtos spalio viduryje. Mokyklos yra įsipareigojusios su šių ataskaitų turiniu supažindinti mokyklų bendruomenes.

Laukiama, kad šiemet, kaip ir praėjusiaisiais mokslo metais, NMPP testus atliks daugiau kaip 90 proc. šalies 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių.

Daugiau informacijos: http://www.nec.lt/342/.

SVEIKINIMAS

         Su  bundančiu pavasariu, grįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – Šv. Velykos. Sveikindamas Jus linkiu, kad Velykų rytas pažadintų naujas svajones, paskatintų prasmingiems ir kilniems darbams. Tikiuosi, kad pakili nuotaika pasieks kiekvienus namus, kiekvieną šeimą ir kiekvieną moksleivį. Linkiu gražaus Prisikėlimo ryto tegul džiaugsmas, ramybė ir palaima lydi Jūsų žingsnius. Būkime vieningi, kupini tarpusavio supratimo ir palaikymo. Malonaus buvimo drauge  su šeima.

Gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas

GIMNAZIJA - RENOVACIJOS SŪKURY!

 

Kauno rajone tęsiami švietimo įstaigų atnaujinimo ir modernizavimo darbai. Šiuolaikinei mokyklai svarbu ne tik ugdymo kokybė, bet ir moderniai įrengtos patalpos, jauki aplinka. Mūsų gimnazija taip pat įsukta į renovacijos sūkurį - ji bus atnaujinta, remontuojama iš esmės. Nuo kovo devynioliktos dienos gimnazijoje šeimininkauja statybininkai – prasidėjo renovacijos darbai. Ugdymo procesas dėl gimnazijos renovacijos darbų perkeltas į Čekiškės seniūnijos Liučiūnų daugiafunkcinio centro pastatą. Šis persikėlimas vyko sklandžiai, nes sutelktai dirbo visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, pagalbinis personalas. Visa gimnazijos bendruomenė dėkinga Čekiškės seniūnui, gimnazijos rėmėjams – ūkininkams, Liučiūnų bendruomenės centrui, Liučiūnų kultūros centrui, Vilkijos PSPC, Garliavos centrinei bibliotekai, kad ugdymo procesas sėkmingai tęsiamas. Džiaugiamės, kad po gimnazijos renovacijos pagerės darbo ir mokymosi sąlygos. Tikimės, kad Rugsėjo 1-ąją sutiksime gražesnėje ir jaukesnėje aplinkoje.

SVEIKINAME

III gimnazijos klasės mokinę JUSTĘ ŠALTYTĘ, Kauno rajono E. Pundzevičiaus vertimų konkurse užėmusią III-ąją vietą ir jos mokytoją Jūratę Kaupienę.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija