KALĖDŲ GIESMĖ

  

Nesvarbu, kad langai apšerkšniję,

Kad siaučia pūga naktyje,

Svarbiausia kaip jaučiasi žmonės,

Ar sklando Kalėdų dvasia...

Gražią gruodžio 23-osios dienos popietę Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje skambėjo priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 bei I-IV gimn. klasių giesmės. Į renginį susirinko šventiškai pasipuošę mokiniai, jų draugai ir tėveliai. Gimnazijoje svečiavosi parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, miestelio seniūnas Mečislovas Zavedskas, Čekiškės laisvalaikio salės organizatorė Kristina Kriščiūnienė, socialinės globos ir priežiūros namų seneliai. Renginį „Kalėdų giesmė“ vedė: 4 kl. mokiniai Arnas Klimavičius ir Nedas Leskauskas taip pat IVg. kl. mokinės Laura Subačiūtė ir Aistė Salemonaitė. Jie dalinosi savo šypsenomis, šiluma su kiekvienu dalyviu ir žiūrovu. Renginyje skambėjo ne tik proginės dainos, bet ir senovinės bei šiuolaikinės giesmės. Kiekvienos klasės mokiniai atliko po vieną kūrinį. Atlikėjams akomponavo muzikos mokytojas Alvydas Furmonas. Priešmokyklinio ugdymo ir 1-3 kl. mokiniams akomponavo mokytoja Danguolė Gudžiuvienė.

Advento pradžioje visų klasių mokiniai gamino Advento vainikus iš gamtinės žaliavos, kuriais gėrėjomės viso Advento metu  II aukšto fojė esančioje parodoje.

Skambėjo giesmės viena už kitą gražesnės. Kelios giesmės dar nuskambės ir suvirpins visų  parapijiečių ir svečių širdis Kūčių vakaro Šv. Mišiose. Skambės 4, III ir IV gimn.  kl. mokinių atliekamos giesmės.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Didžiuojamės, kad šis renginys mūsų gimnazijoje yra tapęs tradicija. Tai arčiausias kelias į žmogaus širdį per muziką kartu su Jėzumi.

Tikybos mokytoja J. Vyšniauskienė

ADVENTO RYTMETYS „LAUKIANT ŠV. KALĖDŲ...“

 

 Advento rytmetys 1-4 kl. ir priešmokyklinio ugdymo mokiniams Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje prasidėjo 4 kl. mokinio Evaldo deklamuojamomis eilėmis. Mokiniai, vadovaujami mokytojos Danguolės Gudžiuvienės, atliko kūrinį „Prie atviro lango“. Rytmetyje tikybos mokytoja Jurgita Vyšniauskienė pasakojo apie Kūčių vakaro ir Kalėdų tradicijas. Ketvirtos kl. mokiniai vaidino vaidinimą  „Angelų pasaka“.

Po šio rytmečio beliko laukti didžio stebuklo – Šv. Kalėdų.

Nedas Leskauskas 4 kl.

SVEIKINIMAS

BRANGŪS RĖMĖJAI,

 didžiuojamės ir džiaugiamės Jumis – Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos  bendraminčiais ir ištikimais draugais.

Dėkojame ASTAI ir STANISLOVUI URLIKIAMS, RASAI ir MEČISLOVUI ZAVEDSKAMS, DANUTEI ir GINTUI RASTAUSKAMS, VITALIJAI ir ALVYDUI VĖLAVIČIAMS, DANUI LAURINAVIČIUI, VAIDUI ir IRMAI  NAGRECKAMS, KOSTUI DORNYKUI ir GENUTEI MAZILIAUSKIENEI, JONUI RAČKAUSKUI ir ŽŪB ,,Čekiškė“ ir jos vadovui VALDUI BUBLIAUSKUI už materialinę paramą organizuojant profesoriaus Prano Dovydaičio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimą, gabiausių ir talentingiausių mokinių pagerbimo šventę ir Naujametinį karnavalą.

VIRGINIJAI PAULIUKAITIENEI, VIDAI ir ANTANUI VENCLAUSKAMS už Kalėdų egles.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2016 m. geranoriškai pervedusiems 2% pajamų mokesčio sumą galimą skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Jūsų indėlis mums yra labai brangus.

Tegul nuolatiniai pokyčiai ir permainos mūsų gyvenime skatina Jus naujiems iššūkiams ir galimybėms, tegul suteikia vilties ir tvirto pasitikėjimo savimi. Tegul Jūsų gerumas ir ateityje padeda siekiantiems mokslo ir žinių.

Gimnazijos bendruomenės vardu – direktorius  Ričardas Saltonas

KALĖDOS – STEBUKLŲ METAS!

 

Nuoroda į straipsnį spaudoje

Šv. Kalėdos – tai metas, kai pildosi mūsų svajonės, norai. Didžiausias mūsų mažųjų draugų – šuniukų noras yra surasti namus, kuriuose būtų šilta, gera ir jauku. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių taryba toliau vykdo akciją ,,Atverkime širdis”. Neseniai gimnazijoje vyko ,,Pyragų diena”.  Surinkti pinigai buvo skirti gyvūnų prieglaudoms remti. Už surinktus pinigus buvo nupirkta valymui skirtų reikmenų, maisto, žaisliukų gyvūnėliams.

Gruodžio 20 d.  mokinių taryba aplankė gyvūnų globos namus ,,Penkta koja”. Mokiniai į svečius nuvyko ne tuščiomis – atvežė daug dovanų, kurių gyvūnėliams labai reikia. Tiesa, jiems labiausiai reikalinga moralinė pagalba, kad  pajustų, jog yra mylimi ir reikalingi. Mokiniai nepamiršo ir prieš kiek laiko aplankytų gyvūnų globos namų ,,Lesė”. Jiems taip pat buvo paruoštos kalėdinės dovanėlės. Labai džiugu, kad mokiniai nepamiršo gyvūnėlių istorijų ir vėl galėjo juos nudžiuginti savo apsilankymu.

Mokinių tarybos pirmininkė Laura Subačiūtė

SVEIKINAME


MONIKĄ BAČIŪNAITĘ, IV gimnazijos klasės mokinę, tapusią Aurelijos Makūnienės  labdaros fondo premijos laureate.

SVEIKINAME

Kauno rajono sporto skyriaus ir Rimgaudų pradinės mokyklos organizuojamame Kalėdiniame kvadrato turnyre iš aštuonių komandų, Čekiškės gimnazijos ketvirtos klasės mokinių rinktinė laimėjo III -ąją vietą. Sveikiname Arną Salinką, Gytį Minialgą, Nedą Leskauską, Evaldą Žandaravičių, Neilą Kaminskaitę, Kamilę Leskauskaitę, Klaudiją Rimpovaitę, Godą Tovtkevičiūtę ir mokytoją Kristiną Salinkienę.

DUBYSOS TUNTUI - 20

  

Mūsų mokyklos skautai gražiai, prasmingai ir išradingai paminėjo Dubysos tunto 20 – ąjį jubiliejų. Šeštadienio rytą skautai nepabūgo apniukusio dangaus, lietaus, žemos oro temperatūros ir rinkos į gimnaziją. Gimtadienį pradėjome iškilminga rikiuote sporto salėje. Rikiuotės metu Dubysos tuntui gražių žodžių ir sveikinimų negailėjo atvykę draugai  iš ,,Ąžuolų“ tunto ir ,,Medeinos“ draugovės . Taip pat su šia gražia švente pasveikino ir mokyklos direktorius Ričardas Saltonas bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė. Už gražius sveikinimus visoje salėje aidėjo šūkiai. Po rikiuotės gausus būrys skautų, susiskirstę  į dvi grupes, patraukė į aktyvią veiklą. Ten mūsų laukė linksmosios rungtys orientavimo žaidimuose. Visi išsidūkę ir linksmai praleidę laiką sugužėjo į gimnazijos valgyklą. Ten skautų laukė vaišės, gardi skautiška košė, šilta arbata ir, žinoma, skanusis gimtadienio tortas. Arbata, maistas ir jaukūs pašnekesiai prie stalo vėl visus atgaivino, veiklos ir toliau tikrai netrūko. Kaip skautams įprasta, turėjome vakaro laužą: dainos, žaidimai ir juokas. Kas gali būti geriau? Taip pat stebėjome filmą, kuriame  buvo sudėtos visos įdomiausios skautavimo akimirkos nuo pati pirmųjų metų iki šių dienų. Tad nesunku nuspėti, kad viso filmuko metu netrūko juoko, nuostabių ir linksmų prisiminimų, juk kaip smagu pamatyti save grįžusį iš purvo trasos, dainuojantį dainas su draugais prie laužo, ar išvysti save visai dar mažą, savo pirmoje stovykloje. O visą likusią energiją skautai išliejo šokių aikštelėje. Visiems buvo gera, šilta ir jauku, niekam netrūko puikios nuotaikos, juk nieko nėra smagiau ir šilčiau už šventes, praleistas brolių ir sesių apsuptyje...

Skautų vadovės

BAROKINĖ ŽIEMA

  

Adventas – laukimo metas.  Laukiame ateinančio naujo laiko, nepaprasto įvykio... Šviesos laikas trumpėja ir žaisminga rudens spalvų paletė jau praeityje. Niūrių ir vėjuotų dienų apsupti mes ieškome šilumos ir jaukumo. Jaukumą kuriame ir gimnazijoje. Susibūrusi mokytojų entuziastų grupė, t.y. L. Berštautienė, V. Berštautas, D. Krasauskienė, D.Salemonienė ir R. Kochanauskaitė, padedant mokiniams ant gimnazijos langų ir patalpų viduje sukūrė barokinę žiemą. Įsižiebti paslaptingi žibintai, siaučia pūgos. I a. fojė apsigyveno barokinė dama – žiema.

Kūrybinė grupė

SVEIKINAME MOKINIUS GERIAUSIAI BAIGUSIUS I-ĄJĮ TRIMESTRĄ

Aukštesniuoju lygiu baigė šie 1 - 4 klasių mokiniai:

 1.  Kasiulytė Gabrielė - 1 klasė;
 2.  Žebrauskas Danielius - 1 klasė;
 3.  Nekrošius Nojus - 2 klasė;
 4.  Dimaitė Ieva - 3 klasė;
 5.  Orentas Mantas - 3 klasė;
 6.  Leskauskas Nedas - 4 klasė.

6 klasės   mokinė Kaminskaitė Kotryna baigė puikiai.

 

Labai gerai baigė:

 1. Abraitis Andrius - 5 klasė;
 2. Kaminskas Jokūbas - 6 klasė;
 3. Kriščiūnas Arnoldas - 6 klasė;
 4. Ročka Emilis - 6 klasė;
 5. Laurinavičiūtė Gabija - 7 klasė;
 6. Vičiūnaitė Indrė - 7 klasė.
Joomla templates by a4joomla