SVEIKINAME

Šeštadienį, gruodžio 3 dieną, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijoje vyko 2016 – 2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių 2004 m. gim. ir jaun. merginų  zoninės kvadrato varžybos, kuriose Čekiškės mergaičių komanda iškovojo II – vietą.  Sveikiname: Kotryną Kaminskaitę, Kamilę Petrauskaitę, Emilę Pečkaitytę, Kamilę Dubauskaitę, Kamilę Leskauskaitę, Emiliją Šuminaitę, Skaistę Verbauskaitę, Aistę Maliauskaitę, Skaivą Vaičekauskaitę, Eveliną Dvirnaitę ir kūno kultūros mokytoją Kristiną Salinkienę.

PRANAS DOVYDAITIS – GYVAS PRAEITYJE, DABARTYJE IR LIKS ATEITYJE

 

Gruodžio 2-oji – neeilinė diena Čekiškės Pr. Dovydaičio gimnazijoje – paminėjome profesoriaus Prano Dovydaičio 130-ąsias gimimo metines.

Apie šį žmogų, kurio gyvenimas paženklintas nenuilstamu pasiaukojimu, darbu ir rūpinimusi kitais, ypač jaunimu – tautos ateitimi, mūsų mokiniai daug žino. Bet šiandien jie galėjo dar daugiau sužinoti apie šią neeilinę asmenybę. Gimnazijos mokiniai žiūrėjo dokumentinę apybraižą ,,Atminimas‘‘ apie profesorių  Pr. Dovydaitį. 5–8, I–IV g. klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką aš žinau apie profesorių Praną Dovydaitį?‘‘, o 1–4 klasių mokiniai – piešinių konkurse.

Vienuoliktą valandą  Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje kunigas G. Kabašinskas aukojo Šv. Mišias  profesoriaus atminimui, o  dvyliktą valandą gimnazijoje prasidėjo pagrindinis šios šventės renginys –  konferencija ,,Laiškai iš praeities...‘‘. Šventės dalyviai keliavo profesoriaus Pr. Dovydaičio pažinimo keliu tarsi jis būtų mums lyg artimas draugas. Dar kartą išgirdome, kokia svarbi šiam žmogui buvo tėviškė, šeima. Prisiminimais apie Pr. Dovydaitį dalijosi jo giminaičiai. Konferencijoje dalyvavo Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijos atstovai. K. Grinių ir Pr. Dovydaitį daug kas siejo: abu buvo žemiečiai, savo srities žinovai, atsidavę darbui. Šiame iškilmingame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Popovienė, Kauno rajono meras V.Makūnas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičienė, kiti garbingi svečiai, taip pat ir Karmėlavos B. Buračo, Vilkijos ir Garliavos A. Mitkaus gimnazijos mokytojai ir gimnazistai.

Daug išgirdome apie Pr. Dovydaičio mokslinę, visuomeninę veiklą. Profesoriui teko patirti ir tremties baisumus. Žmogus buvo sunaikintas fiziškai, tačiau išliko gyvas praeityje, dabartyje ir liks ateityje. Renginyje  skambėjo ir dainos, nes Pr. Dovydaitis kartu su savo broliais mėgo dainuoti dirbdamas įvairius ūkio darbus ar turėdamas laisvą minutę. Gimnazijos merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo A.Furmono, padainavo vieną mėgstamiausių brolių Dovydaičių dainuojamų liaudies dainų - ,,Žydi klesčia radastėlė“.

Visa gimnazijos bendruomenė didžiuojasi, kad galime vadintis šios iškilios asmenybės vardu. Gimnazijos direktorius R. Saltonas ir direktoriaus pavaduotojos L. Rutkauskienė ir D. Krasauskienė sveikino renginio dalyvius ir svečius, įteikė apdovanojimus geriausiems gimnazijos mokiniams, olimpiadų ir konkursų laimėtojams, svečiams.

Gyventi ne tik sau, bet ir dėl kitų yra sunkus ryžtas, kuriam ištesėti reikia tikros dvasinės didybės. Pranas Dovydaitis anksti tai patyrė.

Lietuvių kalbos mokytoja L. Šukytė

ADVENTINIŲ VAINIKŲ PARODA

 

KALĖDŲ EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS

 

Kalėdų eglutės įžiebimas - tai šventė, kai mokykloje apsigyvena pasakos ir stebuklai. Šios dienos mokiniai ir mokytojai laukia kasmet. Pradinių klasių mokytojai ir mokiniai papuošė eglutę pačių pagamintais žaislais, išmoko linksmą dainelę apie žiemą. Skambėjo antrokėlių eilės apie eglutę, snaiges barstė ,,Žiema". Į dangų pakilus fejerverkams, įsižiebė eglutė, kurią įžiebė gimnazijos direktorius.

Kiekvieną rytą mus pasitiksianti papuošta ir šviečianti eglė primins, kad Kalėdos jau netrukus.

Pradinių klasių mokytoja A. Žotkevičienė

VIKTORINA „IRKIS Į GILUMĄ“

 

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 4 kl. mokiniai 2016.11.24 dalyvavo viktorinoje – „Irkis į gilumą“ I – ame etape. Viktoriną inicijuoja Kauno arkivyskupijos katechetikos centras kartu su arkivyskupijoje esančiais Švietimo ir ugdymo skyriais. Tikslas – paskatinti mokinius gilintis į Katalikų Bažnyčios tikėjimą, skatinti aktyviai dalyvauti tikybos pamokose ir liudyti Jėzų Kristų.

Geriausiai sekėsi: Skaistei Žuklevičiūtei, ji surinko 97,5 iš 100 balų, Laimučiui Barkauskui, Kamilei Leskauskaitei, Nedui Leskauskui, Neilai Kaminskaitei. Džiaugiuosi ir sveikinu. Jie dalyvaus sekančiame etape.

Tikybos mokytoja J. Vyšniauskienė

LYTIŠKUMO PROGRAMOS PROJEKTAS

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje 2016.11.29 per dorinio ugdymo pamokas buvo įgyvendinamas ,,Lytiškumo programos” projektas.

Iš Kauno Arkivyskupijos jaunimo Centro atvyko 3 savanoriai, kurie III ir IV gimn. klasių mokiniams kalbėjo apie žmogaus vertę, asmens ir gyvybės svarbą gyvenime bei jaunimui svarbią temą – meilę. Gimnazistams užsiėmimai labai patiko. Gautas žinias pritaikys tolimesniame gyvenime.

Tikybos mokytoja J. Vyšniauskienė

SPALVŲ DIENOS

 

Lapkričio 21-25 dienomis priešmokyklinėje grupėje vyko „Spalvų dienos“. Pirmadienis – geltona diena, antradienis – raudona diena, trečiadienis – žalia, ketvirtadienis – mėlyna ir penktadienis – juoda/balta diena. Spalvos atspindėjo aprangoje, aplinkoje. Vaikai ir auklėtojos  rengėsi atitinkamos spalvos rūbais, puošėsi įvairiais akcentais (kaspinai, apyrankės, sagučiai į plaukus ir kt.). Grupėje vaikus kūrybiškai veikti skatino dienos spalvos žaislai, audinių atraižos, skarelės, apsiaustai, gamtinė medžiaga. Vaikai tyrinėjo spalvas, eksperimentavo, tikslino supratimą apie natūralią spalvos kilmę, išmėgino, kaip dažo daržovės, džiovinti augalai. Dailės užsiėmimų metu vaikai sužinojo, kad yra trys pagrindinės dažų spalvos: raudona, geltona, mėlyna. Jas maišant įvairiomis proporcijomis galima gauti naujas spalvas ir atspalvius. Tuo vaikai įsitikino savarankiškai veikdami. Liedami spalvas, pasigamino žaidimą „Spalvos ir spalviukai”, sukūrė daug gražių darbelių,  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė D. Aleknienė

Sveikiname

5-6 kl. mergaičių komandą, zoninėse kvadrato varžybose, kurios vyko Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje  lapkričio 19 d.  užėmusią  II – ąją vietą  ir  rajoninėse kvadrato varžybose, kurios vyko Garliavos Jonučių gimnazijoje  lapkričio 24 d.   užėmusią - ąją vietą.

          Dar kartą valio šauniai komandai:   Kotrynai  Kaminskaitei, Kamilei Petrauskaitei, Skaistei Verbauskaitei, Aistei Maliauskaitei, Emilijai Šuminaitei, Augustei Pukelytei, Emilei Pečkaitytei, Kamilei Dubauskaitei, Skaivai Vaičekauskaitei, Eivilei Račaitei ir jų mokytojai KRISTINAI SALINKIENEI.

PYRAGŲ DIENA

 

Lapkričio 18 d. gimnazijoje vyko ,,Pyragų diena“. Šventę organizavo Mokinių taryba. Pyragus kepė visi: mokiniai, mokytojai, tėveliai ir netgi mūsų gimnazijos mažiausieji - ,,nulinukai“. Antro aukšto fojė, kur buvo prekiaujama pyragais, keksiukais, vafliais, tortais, netilo šurmulys. Į foje pirkti saldumynų rinkosi mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir net atvykę svečiai. Saldumynai buvo labai skanūs, juos ragavo ir pirkėjai , ir patys pardavėjai. Džiugu, kad tie kas nekepė saldumynų, tapo aktyviais pirkėjais. Pyragų ir kitų saldumynų buvo iškepta daug, todėl  ir  surinkta net 215 eurų. Visos surinktos lėšos  bus skirtos gyvūnų globos namų ,, Lesė“ bei ,, Penkta koja“ gyventojams. Dėkojame visiems, kepusiems ir pirkusiems pyragus!

Mokinių tarybos pirmininkė Laura Subačiūtė

 

MUZIKOS PAMOKA SU MARTYNU LEVICKIU

 

Akordeono virtuozas Martynas Levickis Raudondvario menų inkubatoriuje lapkričio 16 dieną surengė netradicinę muzikos pamoką mūsų rajono moksleiviams.

Mūsų gimnazjos 7 klasės mokiniams teko laimė dalyvauti šiame renginyje. Jaunasis pedagogas M.Levickis vedė mus per įvairias muzikos epochas, suteikė daug muzikos istorijos žinių. Muzikantas kavamale, elektriniu grąžtu, obliumi ir kitais prietaisais mėgino išgauti įvairius garsus. Drąsiai ant scenos užlipo klasės draugė Deimantė, kuri kartu su dviem moksleiviais iš Vilkijos gimnazijos iš įvairių buities rakandų sukūrė keletą muzikos instrumentų.

Ši netradicinė pamoka visiems patiko ir suteikė daug žinių.

7kl. mokinė Gabrielė Bendikaitė

Joomla templates by a4joomla