VYDŪNUI – 150

 

2018 – Vydūno metai. Rašytojas, filosofas, visuomenės veikėjas gyvenimą paskyrė lietuvybei Klaipėdos krašte ir Mažojoje Lietuvoje puoselėti. Gyvendamas Tilžėje, vadovavo šio miesto lietuvių giedotojų draugijai, kūrė dainas ir giesmes, rengė šventes ir vaidinimus.

Būdamas silpnokos sveikatos, ją stiprino sveika gyvensena, vegetariška mityba. Vydūnas ypač mėgo skambinti arfa.

Lapkričio 21 dieną grupė VIII – X klasių mokinių vyko į renginį, skirtą Vydūno 150-osioms metinėms paminėti. Raseinių M. Martinaičio viešosios bibliotekos konferencijų salė buvo pilnutėlė. Čia aktorius Petras Venslovas ir liaudies dainų atlikėja, muzikantė Daiva Šeškauskaitė atliko teatrinę – muzikinę kelionę ,,Amžinasis keleivis“. Gražiai skambėjo žodžiai ir senovinės dainos. Pasirodymą svečiai baigė ,,Lietuvių giesme“, tapusia Mažosios Lietuvos himnu. Kas mokėjo žodžius, giedojo kartu su atlikėjais.


Lietuvių k. mokytoja Laima Šukytė

 

GIMNAZIJOJE SVEČIAS IŠ OLANDIJOS

 

Lapkričio mėnesį  Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje svečiavosi Kauno rajono savivaldybės gydytoja Milda Labašauskaitė, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius Laurynas Dilys  ir „Erasmus Ka +“ projekto „Bendruomenių fizinio aktyvumo skatinimas“ partneriai: Jacqueline Selker iš Olandijos Hanzos universiteto ir Vida Česnaitienė, Lietuvos sporto universiteto vyresnioji mokslo darbuotoja. Svečiai gimnazijoje lankėsi siekdami išvysti iniciatyvos „Pamokos be kėdžių“ gyvąją pamoką, kurią tuo metu vedė asociacijos „Sporto idėja“ trenerė Daina Kazlauskienė. Tokių pamokų metu mokiniai dalį pamokos praleidžia ne sėdėdami ant kėdės, o ant gimnastikos kamuolio. Šių mokslo metų pradžioje Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro komanda gimnazijai padovanojo gimnastikos kamuolių. Pasak D. Kazlauskienės, mokiniai apie iniciatyvą „Pamokos be kėdžių“ atsiliepia teigiamai: „Vaikai sako, kad tokia veikla pamokos metu padeda nusiraminti, susikaupti ir atlikti užduotis“. Trenerė pabrėžė, kad vienas iš iniciatyvos tikslų yra efektyviai išnaudoti pamokos laiką – vaikai ne tik įsisavina informaciją, bet ir aktyviai juda ant kamuolių. Remiantis mokslininkų išvadomis, sėdėti ant gimnastikos kamuolių rekomenduojama 5 valandas per dieną.

Pasibaigus pamokai svečiai buvo pakviesti pasigrožėti renovuota gimnazija, susipažinti su gimnazijos vardo kilme, jo istorija.

Rasa Žičkuvienė

 

DALYVAUJAME PROJEKTE „PAŽINK VALSTYBĘ“

 

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendina projektą „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Projektas „Pažink valstybę“ į edukacines veiklas įtraukė ir mūsų II gimnazijos klasės mokinius. Mūsų komandai patikėta švietimo sritis. Diskusijose apie gimnazijos bendruomenės problemas mes pasirinkome aktualiausią  – mokinių ir vaikų užimtumą po pamokų ir atostogų metu. Lapkričio 8 dieną viešėjome Čekiškės seniūnijoje pas seniūną Mečislovą Zavedską ir kalbėjome apie lauko erdves, apie vakarines sporto treniruotes. Lapkričio 16 dieną lankėmės Kauno rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Šiltai sutiko ir su mūsų komanda bendravo švietimo skyriaus darbuotojai. Prie apskrito stalo diskusijai pakvietė jaunimo reikalų koordinatorė Kauno rajono savivaldybės administracijoje Simona Vitkauskienė ir Kauno rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Miglė Trainienė. Susipažinome su jaunimo veikla Kauno rajone, išsakėme savo idėjas ir ieškojome bendrų sprendimo būdų. Mes gavome patarimų, kaip spręsti iškilusias problemas, kur ieškoti pagalbos. Galvoje gimė  ne viena idėja, susiradome įdomių veiklų, kurias sieksime įgyvendinti.

Greta Dovidaitytė II g. klasė

 

SVEIKINAME

Mergaičių salės futbolo komandą: KAMILĘ PETRAUSKAITĘ, KOTRYNĄ KAMINSKAITĘ SKAISTĘ NAVASAITYTĘ, AUGUSTĘ VERŽBAVIČIŪTĘ, EMILIJĄ ŠUMINAITĘ, GABIJĄ RAMOŠKAITĘ, KLAUDIJĄ RIMPOVAITĘ, SKAISTĘ VERBAUSKAITĘ, KAMILĘ LESKAUSKAITĘ IR AISTĘ MALIAUSKAITĘ rajoninėse futbolo varžybose iškovojusią  III-ąją vietą ir mokytoją Kristiną Mikalonienę.

TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 16-ąją daugelis demokratinių valstybių mini Tarptautinę tolerancijos dieną. Ji minima nuo 1995 m., kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet  nuo 2003 metų  inicijuoja šios dienos minėjimą.

Mūsų gimnazijoje lapkričio 12-16 dienomis pamokų metu ugdėme toleranciją. Pilietiškumo pagrindų pamokose moksleiviai su mokytoja D. Tovtkevičiene prisiminė žodžio tolerancija reikšmę, diskutavo, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar esame tolerantiški vienas kito atžvilgiu. Per istorijos pamokas mokytoja E. Simonaitienė moksleiviams pasakojo apie  istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Kartu su moksleiviais analizavo, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam; mokiniai patys stengėsi atrasti tolerancijos netolerancijos pavyzdžių mūsų Lietuvos istorijoje ar jos vertinime. Visą savaitę dorinio ugdymo pamokose mokytojos Z. Šiaučiulienė ir R. Greičienė su moksleiviais diskutavo apie vertybes bei tolerancijos ugdymą. Moksleiviai grupelėse kūrė Tolerancijos raktus, kurie tarsi padeda atrakinti žmonių jausmus ir įsileisti į savo mintis šalia esantį kitokį ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų ar išpažįstantį kitą religiją žmogų. Kai kurie žmonės savo viduje turi pakantumo, supratingumo, draugiškumo, pagarbos, bet  ne visada tai atskleidžia kitiems, todėl kartais reikia turėti simbolinį raktą, kuriuo galime atrakinti žmogaus vidinį pasaulį ir padėti atsiskleisti šioms žmogaus savybėms.

Visi pagaminti raktai buvo sukabinti stende, raginant atverti ,,TOLERANCIJOS SKRYNIĄ“, pirmiausia- sau, o po to ir kiekvienam šalia esančiam.


Socialinė pedagogė Irena Sinkevičienė

MENO PAŽINIMAS PRAKTIŠKAI

 

Lapkričio 15 dieną linksmai nusiteikę 22 aštuntos klasės mokiniai vyko į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų esantį Kaune, į edukacinę programą ,,Meno pažinimas praktiškai. Programos metu mokiniai susipažino su M. K. Čiurlionio kūryba, neįprastai, žaismingai ir kūrybingai gilinosi į kultūrinį bei meninį paveldą, vaizdžiai papildė dailės žinias. Programos metu, pasitelkiant tušą, plunksnas bei, žinoma, nepaprastus M. K. Čiurlionio žodžius, aštuntokai kūrė išskirtinius atvirlaiškius. Likusį laiką mokiniai skyrė muziejaus ekspozicijai apžiūrėti.

Tai jau penktoji projekto ,,Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra” edukacinė programa.

Dailės mokytoja metodininkė Dalė Keliauskienė

 

KONFERENCIJA „MOKINYS MOKINIUI“

  

Lapkričio 15 d. Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno regioninė 5-12 klasių mokinių konferencija „Mokinys mokiniui“. Mūsų mokyklai atstovavo 4 pranešėjai.

Ieva Dimaitė ir Gabrielė Zavadzkytė skaitė pranešimą „10-11 metų moksleivių patyčių patirtis ir galimi pagalbos būdai“- vadovė socialinė pedagogė I. Sinkevičienė. Ieva Kalčinskaitė ir Nojus Petrikas pristatė tyrimą „Miego reikšmė penktoko gyvenimo kokybei“- vadovė mokytoja J. Kaupienė. Klausėme kitų mokyklų mokinių pranešimus, išgyvenome jaudulį ir grįžome supratę, kad „bet koks didis pasiekimas prasideda nuo sprendimo bent pamėginti“. Tad raginame visus kuo daugiau bandyti ir dar daugiau atrasti.


Socialinė pedagogė Irena Sinkevičienė

 

ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖ - 2018

 

Lapkričio 12–16 dienomis vyko  Šiaurės šalių literatūros savaitė. 4-8 ir II g. klasių mokiniai susėdo skaityti ir klausytis istorijų, skaitomų visose Šiaurės šalyse, Baltijos šalyse ir kitur Europoje. Kai mus gaubia lapkričio sutemos, užsidegame žvakes ir skaitome – tokia yra du dešimtmečius gyvuojanti Šiaurės šalių bibliotekų savaitės idėja.

Šių metų tema – Šiaurės herojai. Čia sutikome įvairių personažų, kurie vienaip ar kitaip prisiima herojų vaidmenis. Švedų Eliaso ir Agnes Våhlundų knygoje vaikams ,,Superherojų vadovas" ranome Lisą, iš kurios mokykloje tyčiojasi berniukų gauja. Vieną dieną nuo užgauliotojų pasislėpusi bibliotekoje mergaitė atranda magišką knygą, kuri viską pakeičia. Norvego Simono Strango knygoje paaugliams ,,Tie, kurių nėra" vaizduojama Emilija, netikėtai atsidūrusi situacijoje, kurioje išmėginamos jos nuostatos apie tai, kas teisinga ir kas ne. Kaip pasielgti, kai dokumentų neturintis pabėgėlis staiga pabeldžia į duris?

„Šiais laikais mus be atvangos blaško telefono skambučiai, internetas, televizija. Literatūra ir skaitymas duoda mums progos atsikvėpti ir pasinerti į knygų pasaulį. Jausmas, kurį mes visi patiriame, žinodami, kad skirtingose šalyse tuo pačiu metu klausomės to paties teksto, yra nuostabus mūsų bendrystės liudijimas“ – sako Anne Malmström, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekto vadovė. Šiaurės šalių literatūros savaitę organizuoja Asociacijų Norden Sąjunga.


Laimutė Litvinskienė lietuvių kalbos mokytoja

 

MOKINIŲ GERUMO AKCIJA ,,ATVERKIME ŠIRDIS”

 

Kauno rajono mokinių taryba jau 5 metus iš eilės organizuoja Kauno rajono mokinių gerumo akciją ,,Atverkime širdis”. Šiais metais akciją nutarta organizuoti ne 3 mėnesius, o visus mokslo metus. Lapkričio 8 d. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokinių taryba, kiekvienais metais prisidėdama prie šios akcijos, aplankė pirmąją Čekiškės seniūnijos gyventoją. Čia mokiniai sutvarkė aplinką, nugrėbė lapus. Senolė džiaugėsi, kad jau antrus metus iš eilės mokiniai su džiaugsmu ją aplanko ir pradžiugina gerais savo darbais.

Vykdant gerumo akciją didžiausias dėmesys bus skiriamas daugiavaikėms, socialiai remtinoms, nelaimės ištiktoms Kauno rajono šeimoms, onkologinėmis, endokrinologinėmis ligomis, diabetu sergantiems vaikams, Kauno rajono senelių globos namuose gyvenantiems žmonėms, vaikų globos namų auklėtiniams, vienišiems rajono seneliams, stokojantiems pagalbos, gyvūnų globos namams. Akciją rengia Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bei Kauno rajono mokinių taryba, apjungianti visas Kauno rajono mokyklų mokinių tarybas.

Virginija Zavedskaitė IV g. kl.

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija