SAUSIO 13-OJI

 

1991 – ųjų metų pradžia tapo Mūsų tautos tvirtumo ir pasiryžimo išbandymo laikotarpiu. Praėjo jau dvidešimt šešeri metai, kai beginkliai žmonės įrodė, kad valia, laisvės troškimas yra stipresni už tankus. Čekiškėje Sausio 13-osios renginių minėjimai prasidėjo Sausio 12-osios vakarą prie atminimo laužo Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos kiemelyje. Susirinkę mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, prisimindami tą lemtingąją naktį, sugiedojo Lietuvos himną.  Kaip ir kiekvienais metais degė laužas, prie kurio istorijos mokytoja Eglė Simonaitienė visiems papasakojo apie Sausio 13-osios įvykius. Skautų organizacijos vadovės V. Vėlavičienė ir R. Kochanauskaitė virė košę, kurios galėjo paragauti kiekvienas.

Išaušus Sausio 13-osios rytui, Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos langai nušvito žvakelių liepsnelėmis.  Buvo vykdoma akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Prieš  pamokas gimnazijos mokinių taryba visiems mokiniams, mokytojams ir gimnazijos darbuotojams įsegė po Neužmirštuolės žiedelį. Neužmirštuolė – vienijantis simbolis. Jis primena, kad reikia gerbti ir prisiminti visus, gynusius laisvę ir išsaugojusius šalies Nepriklausomybę. Mokiniai padedami dailės mokytojos Dalės Krasauskienės savo rankomis gamino neužmirštuolės žiedelius ir smeigė sniege, taip išreikšdami pagarbą gynėjams.

Tausokime laisvę ir nepriklausomybę – už tai kovojo mūsų žmonės. Stenkimės, kad laisvės kovotojų auka nebūtų veltui. Mylėkime, branginkime ir saugokime mūsų Tėvynę – Lietuvą. Tegul visų mūsų širdyse rusena laisvės ugnis, įkvepianti meilės, vilties ir gerumo.

II a gimnazijos klasės mokinė Virginija Zavedskaitė

SAUSIO 13-OJI LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

 

Šiandien galime jau 26-ąjį kartą pasidžiaugti jog esame laisvi, todėl svarbu neužmiršti tų, kurie dėl to kovojo. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena, mes priešmokyklinukai, kartu su iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ ir bibliotekos vedėja Daiva Salemoniene paruošėme piešinių parodėlę „Piešiu Lietuvai“.

Salemonienė, D. Aleknienė 

NACIONALINIS MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSAS

Gruodžio mėnesį šalyje vyko nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija konkurse dalyvavo jau trečią kartą. Į konkursą buvo atrinkta 15 mokinių iš  8 ir I-II gimnazijos  klasių . Mokinių nuomone užduotys buvo sunkokos, bet jos buvo įdomios. Tai nacionalinis konkursas, todėl ir užduotys skiriasi nuo užduočių, kurios sprendžiamos per pamokas. Teisingai išsprendę užduotis mokiniai galėjo surinkti 48 taškus. Mūsų mokiniams sekėsi neblogai.   Vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) gimnazijoje-26,2 , respublikoje-23,7. Silpniau sekėsi mūsų  I ir II gimnazijos klasių mokiniams . I gimnazijos  klasės mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma-24,5, o respublikoje-24,1;  II gimnazijos klasės mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma -26,2, o respublikoje-25,7. Aštuntokų rezultatai lenkia šalies vidurkį-21,3, o gimnazijoje-24,7. Ačiū visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams, bet paminėti noriu prizininkus.  Tarp aštuntokų  daugiausia taškų surinko 8  klasės mokinys DEIVIDAS ŽANDARAVIČIUS, devintokų  – I gimnazijos klasės mokinė EMILIJA SUBAČIŪTĖ, dešimtokų  – II a gimnazijos klasės mokinys KLAUDIJUS PALDAVIČIUS. Manau, kad reikia nebijoti ir norėti dalyvauti įvairiuose konkursuose, nes tai plečia mokinių žinias, stiprina jų įvairias kompetencijas, skatina mokinių  žingeidumą, stiprina jų atsakomybę ir pasitikėjimą savimi, savo mokytojais, savo gimnazija. Nebijokime išbandyti save, siekime savo turimas žinias taikyti praktikoje, Tai duoda labai daug tiek pačiam mokiniui, tiek jo mokytojams, tiek visai gimnazijai.

REZULTATAI

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

NAUJAMETINIS TINKLINIS

 

Gruodžio 29 dieną vakare, Čekiškės gimnazijos sporto salėje vyko Naujametinis tinklinis. Dalyvavo ne tik esami, bet ir buvę šios mokyklos mokiniai. Renginio metu netrūko bendravimo, geros nuotaikos, energijos žaidžiant tinklinio žaidimą.

Kūno kultūros mokytoja K. Salinkienė

 

1-6 KLASIŲ KARNAVALAS „TALENTAI“

 

Gruodžio 27 d.10 val. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko kalėdinis TALENTŲ ŠOU.  1-6 klasių karnavalą organizavo 6 klasė. Stebėti talentų pasirodymų susirinko mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, mokyklos administracija ir iš tolimosios šiaurės atvyko Kalėdų senelis su žiema. Mažieji talentai dainavo, šoko, deklamavo, vaidino. Gimnazijos direktorius R.Saltonas,  pavaduotojos L.Rutkauskienė ir D. Krasauskienė pasveikino visus su praėjusiomis Kalėdomis, bei artėjančiais Naujaisiais metais. Jie pasidžiaugė, kad gimnazijoje auga daug talentų ir pritarė Kalėdų seneliui, kad jie visi verti apdovanojimų. Visos karnavale pasirodžiusios klasės džiaugėsi saldžiais prizais. Mažieji talentai  nustebino susirinkusiuosius į Kalėdų karnavalą savo išradingumu, kūrybiškumu. Tikimės, kad Kalėdų karnavalas ir kitais metais bus netikėtas  ir kupinas teigiamų emocijų.

 6 klasės vadovė L. Berštautienė

KALĖDŲ NAKTIES STEBUKLAS

 

Šventų Kūčių vakaras kviečia kiekvieną tikintįjį sveikinti ir džiaugtis Kūdikėlio Jėzaus gimimu. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje Kristaus pasveikinti susirinko parapijiečiai, svečiai. Gimnazijos mokiniai dovanojo savo programą, kurią parengė tikybos mokytoja J. Vyšniauskienė, istorijos mokytoja E. Simonaitienė ir muzikos mokytojas A. Furmonas.

 Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai Šventų Mišių metu skaitė Šventą Raštą, visuotinę maldą, o po Mišių dovanojo deklamuojamas eiles, giesmes linkėdami būti kartu, džiaugtis ir mylėti šalia esantį. Juk Kalėdos -  tai naktis, kuri sušildo ne tik sielą, bet ir kūną. Sušildo ir širdį… Pripildo melodija, kuri tęsiasi amžinai. Tai ir yra Kalėdos...

Dominyka Girniūtė IV gimn. kl.

AKCIJA ,,PAKELIUI Į KALĖDAS“

   

Gruodžio 23 d. mūsų gimnazijos pradinukai dalyvavo akcijoje ,,Pakeliui į Kalėdas“. Mokiniai gamino atvirukus, užrašė nuoširdžius žodžius. Pradinukai atvirukus dovanojo Čekiškės miestelyje esančių įstaigų darbuotojams, sveikino gatvėje sutiktus žmones ir linkėjo gražių, ramių švenčių. 

 Pradinių klasių mokytoja D. Korsakienė

,,OLYMPIS 2016 - RUDENS SESIJA“ REZULTATAI

Rezultatai

MOKINIŲ KŪRYBA

,,Kūryba yra nuolatinis ieškojimas ko nors geresnio ir gražesnio. Bet tokia pastanga yra verta gyvenimo!“ – rašė Vincas Mykolaitis-Putinas.

Džiugu, kad mūsų gimnazijos 6 klasės mokiniai pabandė sukurti ketureilius  apie žiemą, iškritusį  pirmąjį, nors ir jau nutirpusį, sniegą.

 

Man patinka žiema,                                           Laukus užklojo sniego patalai,

Jei ji būna šalta.                                                Užmigo žemė, upės ir kalnai.

Languos ledo gėlės nupaišytos,                        Atlėks pūga, paspaus šaltukas.

Laukuos sniego pilys pastatytos.                       Pažvelk, kiek snaigių medžiuos supas!

Kamilė D.                                                         Jonė Ž.

 

Atsikėliau ankstų rytą                                         Išėjau į lauką žiemą

Žvilgt pro langą -  snaigės krinta.                       Pasikviest draugų į kiemą,

Pasidžiaugti man sniegu                                    Pastatyti sniego senį,

Buvo linksma ir smagu.                                      Kurio vardas Besmegenis.

Jokūbas K.                                                         Kotryna  K.

 

Jau žiema atėjo,

Aš laukan skubėjau.

Laukė  jau draugai

Ir sniego kalnai.

Kamilė O.

Lietuvių kalbos mokytoja L. Litvinskienė

Joomla templates by a4joomla