• Kategorija: Egzaminai
  • Peržiūros: 1219

Brandos darbas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Brandos darbo programos patvirtinimo

Brandos darbo programa

Brandos darbo programos priedas

2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija III gimnazijų klasių mokiniams
2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijos III gimnazijų klasių mokiniams priedai:
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija
2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

Pakoreguota 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija III gimnazijų klasių mokiniams
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija  III gimnazijų klasių mokiniams

Brandos darbo konsultantų, galinčių vykdyti sklaidą apie brandos darbo rengimą ir vertinimą, sąrašas

Siūlome pažiūrėti vaizdo įrašus:

Brandos darbo aprašo rengimas. Bendrieji etikos principai

Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbą

Brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimas

2018–2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapai. Praėjusių mokslo metų biologijos brandos darbų rengimo patirtis

„Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metais“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 mokslo metais“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo tarpiniai įvertinimai" tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo rengimo veiklos (sausis–vasaris)“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos.“

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos.“

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas.“

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi

Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės

Biologijos tiriamųjų darbų pristatymai

Chemijos tiriamųjų darbų pristatymai

Fizikos tiriamųjų darbų pristatymai

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija