• Kategorija: Egzaminai
  • Peržiūros: 1958

Brandos egzaminai

                                                                              Skaityti daugiau

 

 

2021 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2020 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai

2018 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2017 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2016 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2016 metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

2015 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2014 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2013 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2012 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

2011 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2010 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2009 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO, KALBŲ ĮSKAITŲ NUOSTATŲ, PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO NUOSTATŲ IR MOKINIŲ KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO INSTRUKCIJOS PAKEITIMO

Valstybiniai brandos egzaminai

2020–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija ir jos priedai

2020–2021 m. m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalies vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. matematikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. chemijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. istorijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. fizikos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

 

Mokykliniai brandos egzaminai

2020–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino (II, III dalių) vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (I dalies) vykdymo instrukcija

2020–2021 m. m. muzikologijos mokyklinio brandos egzamino (II dalies) vykdymo instrukcija

2020–2021 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija

2020–2021 mokslo metų menų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Kūrybinio darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
3 priedas. Menų (filmų kūrimo) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
4 priedas. Menų (fotografijos) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
5 priedas. Menų (grafinio dizaino) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
6 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
7 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
8 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
9 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
10 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
11 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
12 priedas. Menų (dailės) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
13 priedas. Menų (filmų kūrimo) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
14 priedas. Menų (fotografijos) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
15 priedas. Menų (grafinio dizaino) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas
16 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos interpretavimas (atlikimas))
17 priedas. Menų (muzikos ir kompiuterinių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Muzikos kūryba)
18 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio atlikimas)
19 priedas. Menų (šokio) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Šokio kūrimas)
20 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Vaidmens atlikimas)
21 priedas. Menų (teatro) mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas (Teatrinio etiudo kūrimas)
22 priedas. Menų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2020–2021 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcija
2020–2021 mokslo metų technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
2 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
3 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo vertinimo lapas
4 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo produkto vertinimo lapas
5 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo pristatymo vertinimo lapas
6 priedas. Technologijų mokyklinio brandos egzamino baigiamojo darbo vertinimo lapas

2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija
2020–2021 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcijos priedai:
1 priedas. Brandos darbo ir jo aprašo autentiškumo patvirtinimas
2 priedas. Brandos darbo vertinimo protokolas
3 priedas. Brandos darbo rezultatų protokolas

 

Naudingos nuorodos

http://www.egzaminai.lt/
http://www.smm.lt/
Mokymosi platforma www.matematika.lt

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija