• Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 5715

KLASĖS VADOVO ATMINTINĖ

Klasės valandėlės metu rekomenduojama kiekvienam mokiniui užpildyti karjeros planą: 

Tai gali būti 1 (5-8 klasėms) arba 2 (3) (I-IV gimnazijos klasėms).

 

Pirmiausiai reiktų nustatyti:

 • asmenybės savybes;

asmeninių savybių nustatymo testas:

 • vertybes;

vertybių nustatymo testas:

 • gabumus;

gabumų nustatymo testas: (mokamas, nebūtinas)

 

Taip pat galima naudotis ir kitais testais:

 • Įvairūs testai:

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

https://kastu.lt/karjeros_centras/profesinio_orientavimo_testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-karjeros-aitvaras

 

 Kalbant apie karjerą ir profesijas galite parodyti filmukus ir rekomenduoti literatūrą:

Filmai apie profesijas

Naudinga literatūraTEMOS IR UŽDUOTYS KARJEROS PLANO PILDYMUI

 

Pateikiamos užduotys ir Mokytojo bei Mokinio knygų temos yra rekomendacijos Jums. Tiek užduotis, tiek temas, tiek patį planą galite adaptuoti pagal Jūsų ir Jūsų mokinių poreikius.

*M – Mokytojo knyga

m – Mokinio knyga

Pateikiamas skirstymas klasėmis yra rekomenduotinas, mokytojas pats gali nuspręsti,  kurį planą, kurios klasės mokiniams duoti, pagal turimas mokinio kompetencijas. Jei planus pateiksite ne pagal tas klases, kurios nurodytos ant plano, nurodytą klasę plane ištrinkite.

 

7-8 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. I. Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas (31-91psl.);

m. I Aš esu (8-52psl.)

 

Mano aplinka:

M. 8. Mokinių artimosios socialinės aplinkos pažinimas ir karjera (73-77p.; 14užd.);

m. 8. Artimoji socialinė aplinka (41-42p.; 16 užd.)

 

Svarbiausios mano asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 4užd., 5užd.; + 64p.; 10 užd.);

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (13-19p.; 3užd., 4 užd., 5 užd., 6 užd.)

 

Pasiekimas, kuriuo didžiuojuosi (7kl), Pasiekimai (8kl):

M. 9. Mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavimo kontekste (77-81p.)

m. 9. Asmeninė patirtis ir karjera (44p.; 17užd.) 

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 8užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 12užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 12užd.)

 

Gabumai:

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 7užd.; + 64p.; 10užd.)

m. 4. Mano gabumai (20-26psl. + 31-35p.; 10užd.).

 

Mano profesijos:

M. 17. Gebėjimų pažinti darbo pasaulį ugdymas (132-151p.); 

m. 17. Kas vyksta darbo pasaulyje? (76-86p.; 30užd.; 31 užd.; 33 užd.)

 

Informacijos paieška (7kl.):

M. 12. Mokinių gebėjimų ieškoti karjeros informacijos ugdymas (97-108p.)

m. 12. Karjeros informacija ir jos paieška (53-62p.)

 

Mano svajonių gyvenimas (7kl.):

M. 19. Mokinių asmeninės ateities vizijos reikšmė planuojant karjerą (160-163p.)

m. 19. Asmeninė ateities vizija (88-91p.; 34užd.)

 

Mokymasis visą gyvenimą (8kl.):

M. 14. Mokinių kompetencijos mokytis visą gyvenimą ugdymas jų karjeros kelio kontekste (108-115p.; 23užd.);

m. 14. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera (62-64p.)

 

Mano tikslai; Mano tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171p.; 42užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98p.; 36užd.)

 

9-10 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. I. Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas (31-91psl.);

m. I Aš esu (8-52psl.)

 

Mano aplinka:

M. 8. Mokinių artimosios socialinės aplinkos pažinimas ir karjera (75-77p.; 15užd.+ 84-87p. 18užd.);

m. 8. Artimoji socialinė aplinka (41-42p.; 16 užd.)

 

Svarbiausios mano asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 3užd., 5užd.; 6užd. + 65p.; 11 užd.);

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (17-25p.; 3užd., 4 užd., 5 užd., 6 užd.)

 

Pasiekimai:

M. 9. Mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavimo kontekste (77-81p.)

m. 9. Asmeninė patirtis ir karjera (44p.; 17užd.) 

M. 24. Skirtingų sprendimo priėmimo technikų taikymas, mokiniams planuojant karjerą (178-184p.; 47užd.; 48užd.) + kitos temos apie sprendimus (171-188p.)

m. 24. Sprendimo priėmimo technikos (106-112p.; 42užd.; 43užd.) + kitos temos apie sprendimus (98-115p.)

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.; 9užd.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 9užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 12užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 13užd.)

 

Gebėjimai (9kl.):

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 8užd.;)

m. 4. Mano gabumai (20-26psl.; 7užd. + 31-35p.; 11užd.).

 

Karjeros gebėjimai (10kl.):

M. 28. Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų (206-245p.); 35. Mokinių karjeros dokumentų rengimas (252-263p.+ 287-294p.)

m. 28. Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (124-144p.); 35. Karjeros dokumentų rengimas (149-158p.+182-185p.)

 

Profesijos:

M.18. Mokinio profesijų ir mokymosi galimybių sąrašo rengimas (143-151p.; 36užd., 39užd.); 

m. 18. Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas (83-87p.; 32užd.; 33 užd.)

 

Mano tikslai; Mano tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171p.; 43užd., 44užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98p.; 37užd.)

 

11-12 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. 11. Mokinių psichologinis portretas kaip savęs pažinimo apibendrinimas (84-90p., 18užd.)

m. 11. Mano psichologinis portretas (50-51p, 19užd.)

 

Asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 5užd.; 6užd. + 65p.; 11 užd.); 

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (17-25p.; 6užd., 7užd.; + 68p. 26užd.)

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 9užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 13užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 14užd.; 15užd.)

Gebėjimai (9kl.):

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 8užd.;)

m. 4. Mano gabumai (20-27psl.; 7užd., 9užd. + 31-35p.; 11užd.).

 

Karjeros gebėjimai (10kl.):

M. 28. Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų (206-245p.); 35. Mokinių karjeros dokumentų rengimas (252-263p.+ 287-294p.)

m. 28. Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (124-144p.); 35. Karjeros dokumentų rengimas (149-158p.+182-185p.)

 

Sprendimai:

M. 22. Karjeros sprendimo priėmimo reikšmė ir tęstinumas (171-187p.; 45užd., 46 užd., 48 užd., 49 užd.)

m. 22. Karjeros sprendimai (98-115p. 39 užd., 42 užd., 43 užd., 44 užd.)

 

Informacijos paieška: KAIP IR KUR?:

M. 12. Mokinių gebėjimų ieškoti karjeros informacijos ugdymas (97-108 p.)

m. 12. Karjeros informacija ir jos paieška (53-62 p. 21 užd., 23 užd.,  +194 p.)

 

Planai; Tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171 p.; 43 užd., 44 užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98 p.) • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 1366

Ugdymas karjerai

KLASĖS VADOVO ATMINTINĖ

 

Ugdymas karjerai – prioritetinė profesinio orientavimo sritis.
Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai, taip pat padeda asmenims spręsti konkrečius karjeros klausimus.

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis šiais principais:
• prieinamumo;
• nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus;
• individualizavimo;
• paslaugų kokybės.

Mokykla, vykdydama mokinių ugdymą karjerai:
• sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų (žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą);
• įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą ugdymo karjerai programą;
• organizuoja su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, meninę, pažintinę ir kitas veiklas bei neformalųjį švietimą.

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį informavimą:
• sudaro sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

• organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbinės veiklos stebėjimas bei praktiniai užsiėmimai įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas bei kita veikla

Mokykla, vykdydama mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį):
• sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui);
• padeda spręsti klausimus susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (individualaus ugdymo plano arba mokymo plano sudarymas, švietimo teikėjo, mokymosi ar studijų krypties, mokymosi formų rinkimasis) ir profesinės veiklos rinkimusi;
• padeda spręsti karjeros problemas, susijusias su socialiniais, sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais, arba pataria kreiptis į kitus švietimo pagalbos specialistus;


 

LAMA BPO

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

LAMA BPO tikslas – priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas organizuoti vieno langelio principu, padėti joms atsirinkti studijoms ar mokymuisi geriausiai pasirengusius asmenis, teikti konsultacijas stojantiesiems ir mokykloms, kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, jų studijų ir mokymo programas, priėmimo sąlygas ir priėmimo rezultatus.

 

AIKOS

AIKOS –​ atvira informavimo, konsultavimo​ ir orientavimo sistema.​

 

MUKIS

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
Jos tikslas – teikti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams sistemingas, kokybiškas ir inovatyvias karjeros paslaugas.​​​​

 

NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS

 

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS

 

NAUDINGA INFORMACIJA MOKYTOJAMS

 

EUROPASS
​​„Europass“ – tai penki dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje.

 KARJEROS KOMPETENCIJOS

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: asmenybės ypatumų pažinimokarjeros galimybių pažinimokarjeros planavimo  ir karjeros įgyvendinimo.

 

 

 

 

 

EUROGUIDANCE
Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas yra ir europinio Euroguidance tinklo, vienijančio Euroguidance centrus 34 Europos erdvės šalyse, narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą.

 

PROFESINIO KRYPTINGUMO TESTAI

Asmenybės testas
Renkuosi karjeros kelia testai
Testas „Profesijų mozaika“
Profesija pagal asmenybę 
Tinkamo darbo testas

 

TESTAI MOKINIAMS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

KARJEROS TESTAI

 

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 1280

Įtraukusis ugdymas

Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas

 

DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 45¹ STRAIPSNIU NUOSTATAS 2021–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos:

Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus: 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Teminio išorinio vertinimo ataskaita: 

 

 

METODINĖ MEDŽIAGA

 

PATARIMAI PEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS

Mokymosi, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas

Patarimai pedagogams: intensyvios emocijos ir emocinė perkrova.  Kaip padėti vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų? 

Patarimai pedagogams. Bendradarbiavimas su tėvais ugdant įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką – ar siekiame to paties?

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems  įvairiapusių raidos sutrikimų:

Patarimai pedagogams. Kaip vaikams pristatyti bendraklasį, turintį autizmo spektro sutrikimų:

Patarimai pedagogams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, lytiškumą: 

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas:

Patarimai pedagogams. Kaip vaiką, turintį įvairiapusių raidos sutrikimų, mokyti žaidimo įgūdžių ir socialinės sąveikos:

Atmintinė mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų:

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo mokymosi sutrikimų (specialių, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams:

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus: 

Leidinys mokytojams „Universalus dizainas mokymuisi mūsų klasėje“. Mokytojų patirtys: Austrija, Lietuva, Lenkija, Suomija: 

Iliustruotas žodynas apie negalias vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Metodinis leidinys mokytojui: 

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai:

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema. Skatinimo sistemos. PEPIS skatinimo sistema padeda atpažinti bei skatinti
mokinių tinkamą elgesį: 

Tikimybių žemėlapis. Pozityvaus elgesio strategija. Tai prevencinė priemonė, kurią galite pritaikyti, kai norite pakeisti nuspėjamą mokinio netinkamą elgesį:

Kaip nustatyti ribas klasėje. Rekomendacijos pedagogams kaip neperlenkti lazdos ir pasiekti, kad mokinys atliktų tai, kas būtina:

Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimųLeidinyje skaitykite, kaip pasiruošti darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą:

Funkcinis elgesio vertinimasKaip išvengti nepageidaujamo elgesio ir kas yra elgesio funkcija? Funkcinio elgesio vertinimo (FEV) metodika: 

 

PATARIMAI MOKYKLŲ BENDRUOMENĖMS

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip atlikti funkcinį elgesio vertinimą:

Patarimai mokyklų bendruomenėms. Kaip įgyvendinti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemą klasės lygmeniu:

Sėkmingas mokymasis – kai veikiame kartu. Mokiniams, jų tėvams, mokytojams: 

 

PATARIMAI TĖVAMS

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, komunikacinius įgūdžius:

Patarimai tėvams. Vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinių įgūdžių ugdymas:

Patarimai tėvams. Kaip ugdyti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, savarankiškumą namuose:

Patarimai tėvams. Kaip įvairiapusių raidos sutrikimų turintį vaiką įtraukti į sensorines veiklas namuose:

 

NAUDINGOS NUORODOS

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://itraukusisugdymas.lt/

https://www.sppc.smm.lt/veikla/itraukusis-ugdymas/

https://sodas.ugdome.lt/

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 1445

 1 kl.    PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 M.M.

                                                                                                 

PIRMADIENIS                                                       ANTRADIENIS

1. Pasaulio paž.                                                     1. Muzika

2. Lietuvių k.                                                           2. Matematika

3. Lietuvių k.                                                           3. Lietuvių k.

4. Matematika                                                         4. Lietuvių k.

5. ,,Laikas kartu“ -prevencinė programa                 5. Šokis

 

TREČIADIENIS                                                 KETVIRTADIENIS

1. Lietuvių k.                                                       1.Fizinis ugdymas

2. Lietuvių k.                                                       2. Lietuvių k.

3. Matematika                                                     3. Tikyba

4. Fizinis ugdymas                                              4. Matematika

5. Dailė  ir technologijos                                     5. Dailė ir technologijos

                                                                         

PENKTADIENIS

1. Lietuvių k.

2. Muzika

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio paž.

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 1489

Logopedė

Logopedė Kristina Dovidaitienė

  

Logopedo tikslas: didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

 

Logopedo uždaviniai: - įvertinti mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus;

 • nustatyti kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)gebėjimų ugdyti mokinius (vaikus) turinčius kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nepriskirtas
 • Peržiūros: 10765

SVEIKINAME Jus, Sandra Virbukiene, įvykdžius „eTwinning“ projektą. Dėkojame, kad pateikėte paraišką Nacionaliniam kokybės ženkleliui (toliau – NKŽ) gauti. Tai – pirmoji Jūsų teikiama paraiška NKŽ gauti. Sveikiname!

Pirmiausia džiaugiamės, kad jau įgyvendinote 1 projektą ir kaupiate  tarptautinių virtualaus bendradarbiavimo projektų patirtį. Ačiū Jums. Vertinant Jūsų asmeninį indėlį Jums taikomi pradedančio  projektų vadovo veiklos vertinimo kriterijais.

Įvertinę projekto TwinSpace (toliau – TwSp) ir NKŽ paraiškos turinį, teikime projekto įgyvendinimo analizę ir pasiūlymus pagal projekto veiklos kokybės vertinimo sritis:

 1. Pedagoginis inovatyvumas ir kūrybiškumas.Tarptautiniai virtualaus bendradarbiavimo projektai turi pagrindinį tikslą – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams bendradarbiauti virtualioje aplinkoje. Jūsų projekto idėjos ir veiklos  - inovatyvios ir prasmingos, tačiau Twinspace dienoraščio įrašai iš dalies atskleidžia partnerių veiklą  virtualioje erdvėje. Projekto uždaviniai  aiškūs, konkretūs, pasiekiami ir pamatuojami.
 2. Integravimas. Projekto veiklas integravote į menines (dailės, muzikos, šokio) veiklas. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „projektas buvo integruotas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose, vestos integruotos pamokos popietės, susitikimai su VDU Erasmus ir nuolatinių tarptautinių studijų studentais Netradicinės užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokos, valandėlės, popietės – virtualūs susitikimai su VDU Erasmus ir tarptautinių nuolatinių studijų studentais iš užsienio universitetų“ Puiku. Virtualioje bendradarbiavimo aplinkoje neradome jūsų sukurtus puslapių, kuriuose atsispindėtų projekto mokinių integracinės veiklos.
 3. Bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas virtualioje erdvėje –tobulintina Jūsų projekto sritis. NKŽ paraiškoje teigiate, kad „gerąja patirtimi su Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojomis naudojantis Google clasroom programa.“ Twinspace‘e vertintojas įžvelgė daugiau rezultatų pateikimą nei bendradarbiavimą virtualioje erdvėje.
 4. IKT naudojimas Twinspace aplinkoje sunku identifikuoti  Jūsų sukurtus puslapius. Tačiau 91 įkelta nuotrauka įrodo jūsų veiklas projekte. Džiaugiamės,  kad stengiatės  išnaudoti Google įrankius. Rekomenduojame aktyviau pasinaudoti Twinspace teikiamomis galimybėmis:  kuri puslapius, diskutuoti forume ir kt.
 5. Rezultatai, refleksija, poveikis.NKŽ paraiškoje vertintojas rado Jūsų projekto veiklų neformalų kokybinį įsivertinimą. Rekomenduojame panaudoti Twinspace įrankius rezultatų poveikio matavimui. Plati projekto sklaida: seminarai, konferencijos ir pan. Puiku.

 Jūs dalyvavote projekte, kuriame dauguma veiklų įgyvendintos tinkamai. Ačiū. Surinkus pakankamą balų skaičių, Jums suteikiamas NKŽ už projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose /world universities to schools“. Sveikiname!

Nuoširdžiai dėkojame, kad vykdote tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo projekto „eTwinning“ projektus. Linkime Jums ilgos ir produktyvios draugystės su programa!

Pagarbiai,
tarptautinio virtualaus bendradarbiavimo 
projekto „eTwinning“ komanda

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2022 

 

          Rugpjūčio 25 d. popietę į nacionalinių „eTwinning“ apdovanojimų šventę Vilniuje, viešbutyje „Radisson Blu Lietuva Hotel“, rinkosi aktyviausi programos „eTwinning“ bendruomenės nariai. Iškilmingoje ceremonijoje Nacionaliniais kokybės ženkleliai įteikti mūsų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Laimutei Litvinskienei ir socialinei pedagogei Sandrai Dobrovolskei, vykdžiusioms programos „eTwinning“ projektus 2021-2022 mokslo metais. Kokybės ženklelis – tai konkretus pripažinimas mokytojams ir mokykloms, kad jų eTwinning veikla pasiekė aukštą lygį.

 

 

 

NACIONALINIAI eTWINING APDOVANOJIMAI 2021

 

 

       Rugpjūčio 25 dieną VU Kairėnų botanikos sode Švietimo mainų paramos fondo organizuojamų kasmetinių programos „eTwinning“ apdovanojimų ceremonijoje buvo įteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis gimnazijos socialinei pedagogei Sandrai Virbukienei už 2020-2021 m. m. vykdytas veiklas kartu su partneriais iš Kauno miesto ir rajono mokyklų eTwining projekte "Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų bei kitų dalykų pamokose". Renginyje tarp 150 dalyvių - vykdyto projekto koordinatorės Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė - Bliūmienė, l/d "Linelis" direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, partnerė iš KTU Vaižganto progimnazijos mokytoja Jūratė Valančauskiene ir gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas. 

         Dėkoju mokytojoms Eglei Simonaitienei, Eglei Linkevičiūtei, Ingridai Subačienei, Danguolei Gudžiuvienei už bendradarbiavimą vykdant projektą. 

 

Projekto koordinatorė gimnazijoje Laimutė Litvinskienė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija