• Parašė: Super User
  • Kategorija: Teisinė informacija
  • Peržiūros: 2273

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas 
Lietuvos Respublikos 
Mokslo ir studijų įstatymas
Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas
Lietuvos Respublikos 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Lietuvos Respublikos Rekomendacijos dėl poveikių priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
Lietuvos Respublikos Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos Higienos normos. ,,Mokykla, vykdanti bendrosios ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai
Lietuvos Respublikos Mokyklų , vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimas

Lietuvos Respublikos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. nutarimas Nr. XIIP-110 „Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatų"

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija