• Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2586

Rekomendacijos dėl mokinio dienotvarkės

REKOMENDACIJOS DĖL MOKINIO DIENOTVARKĖS KARANTINO METU

 DIENOTVARKĖ. KAM JI REIKALINGA?

 • Pasikeitusi kasdienybė, kels mažiau streso, jeigu susidėliosite karantino dienotvarkę.
 • Rutina padeda jaustis saugiems, gali suteikti stabilumo stipriai besikeičiančiose situacijose.
 • Padeda siekti užsibrėžtų tikslų, išskaidant juos į žingsnius.
 • Darant kažkokias veiklas reguliariai, jos tampa įpročiu ir joms atlikti reikia mažiau pastangų. Pvz., laikantis miego grafiko sustiprėja „biologinis laikrodis“, galima keltis be žadintuvo.
 • Dienotvarkė bei laiko (prioritetų) paskirstymas padeda sutaupyti laiko, kurį galima skirti malonioms veikloms.
 • Dienotvarkės laikymasis padeda įgyti darbo bei laiko vadybos įgūdžių.

KĄ SVARBU ĮTRAUKTI?

 • Nustatyk pastovų kėlimosi ir ėjimo miegoti laiką (6–13 metų vaikams rekomenduojama miegoti 9–11 val. per parą, 14–17 metų – 8–10 val. per parą, nuo 17 metų – 7–9 val. per parą. Informacija iš www.sleepfoundation.org).
 • Mokymosi laiką net ir karantino metu planuok pagal įprastą savo pamokų tvarkaraštį.
 • Įtrauk mokymosi veiklą, kuri gali kisti priklausomai nuo atsiskaitymų / egzaminų, kuriems reikia pasirengti.
 • Bendrauk. Dienotvarkėje palik vietos draugams bei bendrai šeimos veiklai. Esant karantinui palaikyk santykius telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.
 • Skirk laiko fiziniam aktyvumui, buvimui lauke.
 • Neužmiršk pomėgių. Veiklą, kuria užsiėmei neformalaus ugdymo būrelyje po pamokų, pabandyk perkelti į namus – skambink pianinu ar gitara, šok, tapyk, sportuok, lipdyk.
 • Pasirink laiką dienos metu, kada pasidomėsi žiniomis bei aptarsi jas su patikimais suaugusiaisiais.
 • Neužmiršk pareigų.
 • Džiaukis turėdamas progą panuobodžiauti – mokslininkai teigia, kad nuobodžiaujant puikiai lavėja mūsų vaizduotė ir kūrybiškumas.

KAS PADEDA LAIKYTIS?

 • Padaryk ją spalvingą, pasikabink matomoje vietoje arba susikurk savo išmaniajame telefone, kompiuteryje. Į savo dienotvarkę įtrauk svarbius atsiskaitymus, pasižymėk juos kalendoriuje.
 • Praktika, praktika, praktika. Tam, kad dienotvarkė veiktų, reikia ją kartoti.
 • Nesijaudink, jeigu iš karto nepavyksta įgyvendinti visų punktų. Nusišypsok ir bandyk dar kartą.

DIENOTVARKĖ.pdf

 

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2913

Informacija tėvams

MIELI TĖVELIAI,

 

 Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas, o bendravimas ir mokymosi medžiagos pateikimas vyksta informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). 

Pagal mokymosi būdą nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis:

Sinchroninis – nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą; 

Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, kai bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu. 

Mišrusis mokymas – jo metu derinami abu metodai.

Pasitarę su gimnazijos IT specialistais ir įvertinę šeimų galimybes bei mokytojų kompetencijas, renkamės mišrų nuotolinio ugdymo būdą: dalis pamokų vyks sinchroniniu, dalis – asinchroniniu būdu. 

 • Nuotolinis mokymas(is) susideda iš savarankiškų užduočių, savarankiško darbo, vaizdo pamokų, individualių ir grupinių konsultacijų. Vaizdo pamokos – tai naujos medžiagos pateikimas, aiškinimas, mokinių grįžtamasis ryšys, jo vertinimas virtualioje aplinkoje. 
 • Kartu su savo vaiku įdėmiai išstudijuokite nuotolinio mokymo tiesioginių prisijungimų (sinchroninio mokymosi) tvarkaraštį. Mūsų gimnazijoje vaizdo pamokos vyks ZOOM platformoje. 
 • Kitos užduotys bus pateiktos ir bendravimas su mokytoju (asinchroninis mokymasis) vyks per el. dienyną TAMO, el. pašto žinutėmis ar kitais, su mokytoju suderintais būdais.
 • Nuolat sekite informaciją TAMO ir gimnazijos svetainėje, nes tiesioginių prisijungimų (sinchroninio mokymosi) tvarkaraštis dėl objektyvių priežasčių gali būti koreguojamas.
 • Drauge su vaiku pasiruoškite tinkamą mokymuisi aplinką, kuri kuo mažiau blaškytų dėmesį ir nevargintų.
 • Vaizdo pamokos metu reikėtų visiems šeimos nariams gerbti pamokos laiką bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, neatitraukti vaiko dėmesio ir pan. 
 • Dienotvarkė – labai svarbus veiksnys sėkmingam mokymuisi. Padėkite vaikui aiškiai susidėlioti dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje mokomės. Vakaras skirtas pramogoms ir poilsiui. 
 • Kas 20–30 min. (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite vaiką nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai.
 • Priminkite vaikams apie virtualios erdvės kultūrą, paaiškinkite, kad bendraudami virtualioje erdvėje turi būti mandagūs, demonstruoti pagarbą sau ir kitiems. Be mokytojo sutikimo pamokos negalima įrašinėti, platinti, nes tai – mokytojo autorinis kūrinys.
 • Pasikalbėkite su vaikais apie teisines virtualių patyčių bei duomenų apsaugos pažeidimų pasekmes. 
 • Naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis visi patiriame stresą, todėl būkime vieni kitiems pozityvūs, geranoriški, tolerantiški ir supratingi – tai yra labai svarbu geram startui.

 

Gimnazijos administracija

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

2020-04-14

Covid-19 pandemija, plintanti informacija apie jos padarinius, dėl jos pasikeitęs įprastas šeimos gyvenimas emociškai veikia ir jauniausius šeimos narius. Dėl vykstančių pokyčių vaikai ir paaugliai patiria stresą, kuris gali pasireikšti labai įvairiai, priklausomai nuo vaiko amžiaus, charakterio ypatybių ar temperamento, raidos ypatumų.

 

Vaikų ir paauglių patiriamo streso ženklai

Jaunesnio amžiaus vaikai gali būti verksmingesni, dirglesni, dažniau pykti. Jie gali sugrįžti prie jau išaugtų įpročių (pavyzdžiui, imti čiulpti čiulptuką, šlapintis į kelnytes ar lovą ir pan.). Vaikai gali labai jaudintis, būti liūdni, neramūs. Galimi valgymo, miego sutrikimai.

Paaugliams gali padidėti dirglumas, pasikeisti elgesys, suprastėti mokymosi rezultatai, kilti dėmesio koncentracijos problemų. Jie gali pradėti vengti veiklų, kurios anksčiau juos džiugino, skųstis galvos ar kūno skausmais.

Tinkamas bendravimas su vaikais ir paaugliais apie Covid-19

Tėvams svarbu atpažinti, kaip jaučiasi jų vaikai ir paaugliai, ir stengtis sumažinti neigiamas Covid-19 pandemijos pasekmes jų psichikos sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir paaugliais apie Covid-19 (koronavirusą).

 

 • Padėkite vaikams / paaugliams tinkamai suprasti informaciją apie Covid-19, skirdami laiko nuoširdiems ir atviriems pokalbiams šia tema. Pokalbį pradėkite pripažindami, jog visai normalu jaustis susijaudinusiam, susirūpinusiam ar išsigandusiam dėl Covid-19 pandemijos. Paklauskite, kaip vaikas / paauglys jaučiasi dėl Covid-19 keliamų pokyčių. Bendraudami su vaiku / paaugliu būkite aktyvus klausytojas – atsakykite į vaikų / paauglių reakcijas pozityviai, išgirskite jų nerimą ir rūpinkitės jais, skirkite daugiau dėmesio ir palaikymo.

 

 • Kalbėdami su vaiku / paaugliu apie Covid-19 nuraminkite jį, patikinkite, kad jis yra saugus. Pasakykite, kad nors ir gali nutikti blogų dalykų, mokslininkai, valdžia, tarptautinės organizacijos, medikai daug dirba spręsdami šią problemą ir situacija yra valdoma. Taip pat pabrėžkite, jog siekiant suvaldyti pandemiją, labai svarbus kiekvieno iš mūsų atsakingas elgesys. Papasakokite, ką reiškia būti pažeidžiamam Covid-19 (pvz., priklausyti rizikos grupei) ir paaiškinkite, kokie veiksmai gali apsaugoti pažeidžiamiausius. Paaiškinkite, ką vaikai / paaugliai gali padaryti, kad pasirūpintų savimi ir kitais bei kodėl svarbu laikytis valdžios rekomendacijų ir reikalavimų (pavyzdžiui, nesibūriuoti, dėvėti kaukes, dažnai plauti rankas).

 

 • Žinokite, kokią informaciją Jūsų vaikai / paaugliai gauna apie Covid-19. Ribokite šeimos laiką, skiriamą naujienoms apie Covid-19 sužinoti (įskaitant ir naršymą socialiniuose tinkluose). Skatinkite vaikus aptarti naujienas, kurias jie matė, perskaitė. Su vaikais pažiūrėjus žinias ar perskaičius straipsnį, aptarkite, ką matėte ar perskaitėte, leiskite vaikams / paaugliams užduoti visus jiems kylančius klausimus. Atsakinėdami į jų klausimus, remkitės patikimais oficialiais informacijos šaltiniais (Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapiais bei tinklalapiu www.koronastop.lrv.lt), atsakymus pateikite vaikams / paaugliams suprantamu būdu. Jei jo nežinote, būkite nuoširdūs ir tai pripažinkite, pasiūlydami drauge paieškoti atsakymo arba pažadėdami jį pateikti vėliau. 

 

 • Padėkite savo vaikams / paaugliams pozityviais būdais išreikšti nerimą, liūdesį, baimę. Galite pasiūlyti jiems įvairių nusiraminimo būdų: piešti, medituoti, lipdyti, rašyti, šokti, sportuoti arba kartu aptarkite, kas vaikui / paaugliui padėtų jaustis geriau. Papasakokite, kaip Jūs jaučiatės dėl Covid-19 ir kas padeda jums įveikti užklumpantį stresą ar nerimą.

 

 • Būkite pavyzdžiu savo vaikui / paaugliui reaguodami į Covid-19. Dalykitės savo jausmais, bet parodykite, kad mokate juos suvaldyti: vaikai ir paaugliai iš dalies reaguoja į įvykius taip, kaip mato reaguojant suaugusiuosius. Tėvų ir globėjų rami ir užtikrinta reakcija į Covid-19 yra geriausia parama vaikams / paaugliams. Taip reaguoti yra lengviau, kai esate pasirengę, tad nepamirškite rūpintis savimi: darykite pertraukas tarp darbų, pakankamai miegokite, sportuokite, valgykite subalansuotą maistą, virtualiai reguliariai bendraukite su draugais ir kartu negyvenančiais šeimos nariais.

 

 • Jei Jūsų vaiko / paauglio elgesys smarkiai pasikeitė ir Jūs jaudinatės dėl jo reakcijos į Covid-19 pandemiją, kreipkitės profesionalios pagalbos į mokyklos, rajono Švietimo pagalbos tarnybos, poliklinikos ar kitą pasirinktą psichologą, konsultuokitės su emocinės paramos linijų specialistais:

-          Pagalbos vaikams linija (pasiekiama skambinant per Vaikų liniją tel. 116 111, 11–19 val. vaikams ir tėvams, patiriantiems iššūkių, www.pagalbavaikams.lt);

-          Tėvų linija (tel. 8 800 90012, I–V 11–13 val. ir 17–21 val., tėvams, patiriantiems iššūkių, www.tevulinija.lt).

Kiti patarimai, kaip stiprinti vaikų psichikos sveikatą

 • Kuo labiau išlaikykite pažįstamą vaikams / paaugliams rutiną ir kasdienio gyvenimo įpročius. Nustatykite dienos struktūrą ir stenkitės jos laikytis. Naudokite vaiko / paauglio amžiui palankias veiklas, mokymosi pratimus, skatinkite vaikus žaisti, bendrauti su kitais šeimos nariais, o su bendraamžiais palaikyti ryšį nuotoliniais būdais.
 • Turėkite  realius  lūkesčius  vaikų / paauglių   atžvilgiu, duokite jiems laiko prisitaikyti prie Covid-19 keliamų pokyčių. Atsižvelgę į jų raidą, paprašykite atlikti tai, ką jie sugebėtų (pavyzdžiui, mažametis vaikas nepabus tyliai visą dieną, tačiau 15 minučių tyliai pažaisti sugebės).
 • Skirkite vaikui / paaugliui kokybiško laiko, kurio metu tiesiogiai bendraukite ar užsiimkite bendra veikla. Pagal savo galimybes ir drauge su vaiku sutarkite, kada bus jūsų kokybiškas laikas kartu ir kiek jis truks (pavyzdžiui, kiekvieną dieną nuo 16 iki 17 val.). Paklauskite savo atžalos, ką jis norėtų jo metu drauge nuveikti, aptarkite, ar jo pasiūlymas yra tinkamas esant Covid-19 pandemijai ir kodėl. Kelios idėjos, kaip kokybiškai praleisti laiką kartu Covid-19 pandemijos metu:

-          Knygos skaitymas ir aptarimas.

-          Piešimas, lipdymas.

-          Dainavimas, šokiai.

-          Dėlionių, lego dėliojimas.

-          Pagalba ruošiant namų darbus.

-          Mėgstamo patiekalo gaminimas drauge, naujo recepto išbandymas.

-          Sportavimas drauge klausantis vaikui / paaugliui mėgstamos muzikos.

-          Pokalbiai vaiką / paauglį dominančiomis temomis. Pokalbių metu būkite aktyvus klausytojas, neužsiimkite pašaline veikla.

 • Taikykite pozityvaus bendravimo taisykles:

-  Neįsakinėkite vaikams / paaugliams, ko jie neturėtų daryti, bet aiškiai pasakykite, ko iš jų tikitės ir ką jiems daryti (pvz., užuot sakę „nedarykite netvarkos“ ar „netriukšmauk“, sakykime „susitvarkykite žaisliukus ir sudėkite juos į dėžę“ arba „dabar yra ramios veiklos metas – ką nori veikti: piešti ar dėlioti dėlionę?“).

- Norėdami atkreipti vaikų dėmesį į save, nekelkite balso, o kreipkitės į jį vardu, kalbėkite ramiai, stenkitės užmegzti akių kontaktą.

- Pastebėkite ne tik netinkamą, bet ir gerą vaikų / paauglių elgesį – pagirkite vaiką / paauglį, kai jis elgiasi gražiai, padėkokite už jo pastangas.

- Kalbėkitės su vaiku / paaugliu apie galimas jo netinkamo elgesio pasekmes, paaiškinkite, kodėl svarbu laikytis taisyklių (pavyzdžiui, „jei neužsuksi klijų, jie sudžius ir rytoj nebegalėsi daryti darbelių“).

 

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiomis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais:

 • Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. World Health Organization, 18 March 2020
 • Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak (developed by the IASC’s Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support), February 2020
 • Coronavirus (COVID-19): How to Talk to Your Child, Reviewed by: Jennifer Shroff Pendley, PhD
 • Talking with children about Coronavirus Disease 2019
 • Messages for parents, school staff, and others working with children, Centers for Disease Control and Prevention
 • Tips for parenting during the coronavirus (COVID-19) outbreak, Unicef.org

 

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2513

Pagalbos teikimas

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

PAGALBOS TEIKIMAS

 

 

Teikiama pagalba

Atskingas asmuo

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Keliauskienė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

TAMO dienynas

Messenger kontaktai: Dalė Keliauskienė


Darbo laikas: 

Pirmadienis     9.50-11.50

14.50-16.50

Antradienis     7.50-11.50

Trečiadienis    8.50-10.50

13.50-15.50

Ketvirtadienis 8.50-12.50

Penktadienis   7.40-11.40


 • konsultavimas ir koordinavimas dėl švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu mokiniui ir jo šeimai;

 • konsultavimas ir koordinavimas dėl neformaliojo švietimo paslaugų teikimo nuotoliniu būdu.

 

 

Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Socialinė pedagogė Sandra Virbukienė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas sandra.virbukiene@gmail.com  

TAMO dienynas

Messenger kontaktai: Sandra Virbukienė


Darbo laikas: 

Nuo 8 iki 14 valandos.  

 • konsultuoja mokinius susidūrus su sunkumais mokantis ir bendraujant nuotoliniu būdu;

 • informuoja mokinių tėvus (globėjus) dėl nemokamo maitinimo karantino metu;

 • vykdo mokinių lankomumo priežiūrą;

 • informuoja tėvus (globėjus) apie jų teisę gauti socialinę pegagoginę pagalbą;

 • bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 

 

 Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Psichologė Gintautė Jegorovaitė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

TAMO dienynas


Darbo laikas: 

Trečiadienis 8.00-14.30

Penktadienis 8.00-13.00 

 • el. patyčios, sunkumai ir saugumas bendraujant nuotoliniu būdu;

 • socialinio poreikio tenkinimas bendraujant telefonu, el. paštu, per TAMO dienyną su mokiniais ir tėvais (globėjais);

 • tekstinio pobūdžio rekomendacijų psichinei sveikatai palaikyti teikimas tėvams (globėjams) ir mokiniams;

 • konsultavimas, rekomendacijų teikimas mokiniams ir tėvams (globėjams), ką galėtų nuveikti karantino metu. 

 

 

                        Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Spec. pedagogė-logopedė Renata Kochanauskaitė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. Nr.861549265


Darbo laikas: 

Nuo 8 iki 13:30. 

 • mokymo ir mokymosi pagalba SUP mokiniams;

 • SUP mokinių ir jų tėvų konsultavimas;

 • informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą;

 • moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu;

 • taiso mokinių tarties, rašto trūkumus bei teikia indvidualias užduotis nuotoliniu būdu;

 • padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka;

 • atlieka tėvų (globėjų) ir mokytojų pedagoginio švietimo funkciją, koncultuoja ir bendradarbiauja su jais kalbos ugdymo klausimais. 
 

Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Žičkuvienė 

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. Nr. 861530106


Darbo laikas: 

Pirmadienis – Ketvirtadienis 9.30-16.30

Pektadienis 9.30-15.30  

 • mokinių sergamumas ir duomenų rinkimas;

 • konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais; 

 • bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis. 

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Vaikų linija www.vaikulinija.lt

116 111

Kasdien 11.00-21.00

Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt

8 800 28888

Visą parą

Tėvų linija

8 800 90012

I-V 11.00-13.00

17.00-21.00

Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt

8 800 60700

Visą parą

Pagalbos moterims linija 

8 800 66366

I-V 10.00-21.00

Dingusių žmonių šeimos paramos centras

8 800 26161

8 527 73135

I-V 8.00-16.00

Vaikų raidos centras

8 527 57564

Visą parą

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA INTERNETU

Vaikų linija

Regsitruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt

Atsako per dvi dienas

Jaunimo linija

Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas

Atsako per tris dienas

Vilties linija

Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt

Atsako per tris dienas

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2286

Pradinių klasių tvarkaraštis

 ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS 1-4 KLASIŲ

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) TVARKARAŠTIS IR RYŠIO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Laikas 

Veikla 

Ryšio priemonės

1. 

9:00-13:00

Vaizdo konferencijos;

Savarankiškas mokymas(is) pagal tvarkaraštį (informacijos paieška, tyrimai, bandymai);  .

Individualus  darbas (pratybų sprendimas, kitų užduočių atlikimas);

Individualios konsultacijos su mokytoju.

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

EMA, EDUKA pratybos

2.

Anglų kalba 

(pagal tvarkaraštį pirma savaitės pamoka – 

video konferencija;

Antra pamoka – savarankiškas mokymas(is),

(individualios konsultacijos su mokytoja).

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

3.

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 Tamo dienynas,

 mob. ryšys

4.

Muzika (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas, mob. ryšys

5.

Klasės valandėlė (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka, 

TAMO dienynas,

Messenger

6.

Neformalusis švietimas (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 TAMO dienynas, 

You tube kanalas, 

Messenger

  7. 

10:00-13:00

PAGALBOS SPECIALISTAI

Logopedės konsultacijos (pagal tvarkaraštį)

     Psichologės individualios konsultacijos (pagal tvarkaraštį, pagal susitarimą)

   Socialinės pedagogės konsultacijos, užsiėmimai (pagal individualų susitarimą, pagal poreikį)

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas,

Mob. ryšys,

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2294

Nuotolinio mokymosi pamokų laikas

Nuotolinio mokymo(si) pamokos 5- 8, I-IV gimnazijos klasių  mokiniams vyks pagal 2019-2020 m. m. gimnazijos pamokų tvarkaraštį, laikantis tokios pamokų trukmės: 

1. 8.00 - 8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 11.05-11.50 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40

7. 13.50-14.35 

8. 14.45-15.30

 

Administracija

 
 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 2159

Nuotolinių pamokų susitarimai

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU 

SUSITARIMAI IR TAISYKLĖS

Mokinys, besimokantis nuotoliniu būdu:

 • laikosi  nustatyto tvarkaraščio, laiku prisijungia prie nuotolinių vaizdo pamokų, savavališkai nenutraukia nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus;
 • nuotolinių vaizdo pamokų metu pasirenka tinkamą darbo vietą, įsijungia vaizdo kamerą, išjungia pašalinius garso ir vaizdo įrenginius, naudojasi tik ta priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu būdą;
 • tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą žalą (sugadinus- pataiso ar atperka);
 • vykdo  mokytojų nurodymus, reaguoja į pastabas;
 • žymisi svarbiausią informaciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • gerbia kitų ir savo teises jaustis saugiai elektroninėje erdvėje:
 • nuotolinėse vaizdo pamokose bendrauja mandagiai ir draugiškai.
 • neperduoda savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti mokinių   duomenys.
 • nesiuntinėja iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
 • nuotolinių pamokų metu nefilmuoja, nefotografuoja ar neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar pokalbių  be jų raštiško sutikimo.
 • netoleruoja elektroninių patyčių. Nepalaiko jų atsiradimo ar platinimo (pastebėjus patyčias jas stabdo arba informuja apie tai klasės vadovą, gimnazijos psichologę ar gimnazijos socialinę pedagogę.

 

Nuotolinių pamokų metu mokytojas:

 • rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, talpina ją el. dienyno TAMO aplinkoje ar kitoje pasirinktoje platformoje;
 • pagal nuotolinio (sinchroninio) mokymo(si) tvarkaraštį organizuoja vaizdo pamokas, konsultacijas mokiniams (švietimo pagalbai; mokymosi spragoms šalinti);
 • šalina netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos;
 • apie netinkamus atvejus (mokiniai vartoja necenzūrinius žodžius, siunčia netinkamo turinio paveikslėlius, elgiasi chuliganiškai, vykdo patyčias, perduoda prisijungimo nuorodas prie pamokos pašaliniams asmenims ir pan.) informuoja gimnazijos administraciją, elektroninėmis priemonėmis pateikia informaciją policijai www.epolicija.lt;
 • tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio atsiųstame darbe, atkreipiant mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas), informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus;
 • laiku pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus elektroniniame dienyne (laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų); 
 • ugdymo(si) procese taikomas grįžtamasis, mokymąsi palaikantis ryšys, formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.

 

Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

 • bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais, sprendžiant visus su ugdymu susijusius klausimus; 
 • ne rečiau kaip du kartus per savaitę susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne TAMO (ugdymo(si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.);
 • yra atsakingi už savo vaikų elgesį virtualioje erdvėje (kalbasi su vaikais apie kultūringą elgesį, kodėl tai svarbu);
 • apie pastebėtą savo ar kitų vaikų netinkamą elgesį (vykdomas patyčias, necenzūrinį bendravimą ir pan.) informuoja klasės vadovą, kitus gimnazijos specialistus ar administraciją;
 • kilus klausimams konsultuojasi su mokytojais tik darbo dienomis iki 17 val. (jei mokytojai nenurodė kitaip);
 • apie mokinio nedalyvavimą pamokoje informuoja tą pačią dieną klasės vadovą iki 9 val.

______________________________

 

 • Parašė: Super User
 • Kategorija: Nuotolinis mokymas
 • Peržiūros: 1979

Nuotolinio mokymo(si) tvarka

PATVIRTINTA

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio

gimnazijos direktoriaus 2020 m. 

kovo 23  d. įsakymu Nr. V1-55 
KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS

MOKYMO(SI) / UGDYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) / UGDYMO(I) ORGANIZAVIMAS

 

1. Mokymo(si) / ugdymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintomis rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu. 

 

2. Mokymo(si) / ugdymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių / ugdytinių užtikrinti pasirenkamas: 

2.1. sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai / ugdytiniai dalyvauja mokyme / ugdyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.); 

2.2. asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai / ugdytiniai i dalyvauja mokyme / ugdyme aktyviai išsitraukdami ir skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.). 

3. Nuotoliniam mokymui(si) bus naudojama: 

3.1. Mokinių / ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) turimos nuotolinio ryšio priemonės: mobilieji telefonai, planšetės, nešiojamieji, stacionarūs kompiuteriai; 

3.2. Mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai. Mokytojai nurodo temas, skyrius ar konkrečius puslapius arba internetinių šaltinių nuorodas elektroniniame dienyne „TAMO dienynas“; 

3.3. Taikomoji aplinka bendravimui (pokalbiams, konferencijoms) – ZOOM (zoom.us) platforma; 

3.4.Interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, vertinimui, mokomosios medžiagos laikymui ir kt. - EMA,  EGZAMINATORIUS, EDUKA (eduka.lt) ar kita mokytojo pasirinkta nuotolinio mokymo platforma; 

3.5. Bendravimui su mokiniais / ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), dalykų mokytojais ir klasės vadovais naudojamas gimnazijos elektroninis paštas (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.), e-dienynas TAMO, gimnazijos tinklapis, socialinės medijos; 

3.6. Techninėms instrukcijoms – gimnazijos interneto svetainė (www.cekiske.lt);

3.7. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas bus organizuojamas per TAMO dienyną. Atskirų dalykų interaktyviam ugdymui, užduočių diferencijavimui, grįžtamajam ryšiui, vertinimui mokytojai naudos EMA, EDUKA, EGZAMINATORIUS ir kitas pasirinktas nuotolinio mokymo platformas. 

3.8 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos ir veiklos bus vykdomos per uždaras Facebook messenger grupes,  Zoom platformą, skaitmeninę platformą PADLET; 

3.9. Gimnazija pagal galimybes aprūpins kompiuterine technika mokinius iš šeimų, kuriose yra 2 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų ir socialiai remtinus mokinius, kurie namuose neturi kompiuterių . 

 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA

 

4. Mokiniai: 

4.1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, mokosi nuotoliniu būdu mokomi mokytojų ir savarankiškai; 

4.2. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais; 

4.3. Informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos. 

 

5. Mokytojai: 

5.1. Iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose arba savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones; 

5.2. Pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius); 

5.3. Numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraščius (ne visos pamokos turi būti virtualios, naudojantis platforma); 

5.4. Koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus. Užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos; 

5.5. Informuoja mokinius TAMO dienyne, nurodydami konkrečias užduotis, atsiskaitymo formas, prisijungimo prie platformos ar TAMO laiką, vertinimą; 

5.6. Sistemingai pildo elektroninį dienyną; 

5.7. Konsultuojasi tarpusavyje, teikia pagalbą vieni kitiems. 

 

6. Klasių vadovai: 

6.1. Išsiaiškina, ar yra mokinių, kurie neturi galimybės mokytis nuotoliniu būdu;

6.2. Pastoviai palaiko ryšius su dalykų mokytojais, ugdytiniais, jų tėvais; 

6.3. Aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja mokymuose, ar nėra sergančių mokinių. 

7. Gimnazijos vadovai: 

 

7.1. Nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, ŠMSM ar kitų institucijų; 

7.2. Informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą; 

7.3. Vykdo e-dienyno įrašų ir pravestų pamokų stebėseną; 

7.4. Organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus; 

7.5. Atlieka mokinių, jų tėvų apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti. 

 

8. Nuotolinio mokymo(si) informacinių technologijų naudojimo konsultantai– informacinių technologijų mokytoja INGRIDA SUBAČIENĖ, kompiuterių įrangos operatorius LAIMONAS OBELIENIUS. 

 

9. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyks naudojant: TAMO dienyną, gimnazijos tinklalapį,  el. paštą, telefoną, socialines medijas.

 

________________________________

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija