• Parašė: Super User
 • Kategorija: Mokinių taryba
 • Peržiūros: 3116

Mokinių taryba

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ PASISKIRSTYMAS PAREIGOMIS

2021-2022 m.m.

 

     

Gimnazijos MT pirmininkė - Kamilė Leskauskaitė, II g. kl.

MT pirmininkės pavaduotoja - Ieva Dimaitė, I g. kl.

MT sekretorė - Eivilė Račaitė, III g. kl.

 

Renginių organizavimo komitetas:

Komiteto koordinatorė - Ieva Dimaitė, I g. kl.

 1. Tautvydas Tomkus, 5 kl.
 2. Liepa Dimaitė, 5 kl.
 3. Vanesa Astrauskaitė, 6 kl.
 4. Eglė Dabušinskaitė, 7 kl.
 5. Skaistė Navasaitytė, III g. kl.
 6. Jokūbas Kaminskas, IV g. kl.
 7. Gabija Ramoškaitė, IV g. kl.
 8. Edvinas Leskauskas, IV g. kl.

 

Ryšių su visuomene komitetas:

Komiteto koordinatorė - Kamilė Leskauskaitė, II g. kl.

 1. Augustinas Šaltys, 5 kl.
 2. Meda Dobrovolskytė, 6 kl.
 3. Danielius Žebrauskas, 7 kl.
 4. Nojus Nekrošius, 8 kl.
 5. Audrius Šukauskas, 8 kl.
 6. Evelina Ramanauskaitė, I g. kl.
 7. Vilija Rakauskaitė, II g. kl.

 

Žmogiškųjų išteklių komitetas:

Komiteto koordinatorė - Eivilė Račaitė, III g. kl.

 1. Emilija Simonavičiūtė, 6 kl.
 2. Gabrielė Kasiulytė, 7 kl.
 3. Aistė Tarosaitytė, 8 kl.
 4. Gabrielė Zavadzkytė, I g. kl.
 5. Modestas Žiglevičius, II g. kl.
 6. Skaistė Žuklevičiūtė, II g. kl.

 

Mokinių tarybą koordinuoja: gimnazijos psichologė Gintautė Jegorovaitė

     

Mokinių tarybos susirinkimo vykusio 2021-09-22  protokolas Nr. 3.

 

MOKINIŲ TARYBA – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Taryba atstovauja mokinių interesus, organizuoja laisvalaikį, inicijuoja akcijas, padeda išsiaiškinti iškilusias problemas, bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais ir administracija.

 

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2022 M.

TIKSLAS.  Atstovauti mokinių interesams gimnazijoje ir rajone, įtraukti mokinius į turtingą ir prasmingą veiklą gimnazijos bendruomenės labui.

UŽDAVINIAI:

 1. Tobulinti bendradarbiavimą su mokinių, tėvų, mokytojų savivaldomis organizuojant įvairias veiklas.
 2. Dalyvauti priklausomybių, patyčių prevencijoje.
 3. Burti mokinius įvairioms akcijoms, projektams.
 4. Koordinuoti visų klasių savivaldą.
 5. Reaguoti į gimnazijos, rajono, respublikos mokinių gyvenimo naujoves, pokyčius, kūrybiškai taikant juos savo darbe.
 6. Įvairiapuse veikla skatinti mokinių pozityvaus elgesio ir vertybių nuostatų formavimąsi.

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingas

1.

Mokinių Tarybos 2021 m. darbo analizė. 2022 m. veiklos plano sudarymas.

01-2 sav.

Samanta Zavadskaitė

2.

Dalyvavimas akcijoje ,,Atverkime širdis“

Iki 05-31

Skaistė Navasaitytė

3.

Pasiūlymų teikimas gimnazijos administracijai dėl gimnazijoje vykdomos veiklos.

Pagal poreikį

Skaistė Navasaitytė 

4.

Sausio 13-osios pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“.

01-13

Samanta Zavedskaitė

5.

Veiklų diena, skirta Vasario 16 paminėti. 

02-11

Samanta Zavedskaitė 

6.

Akcija ,,Diena be namų darbų“

02-10

Akvilė Kačiulytė

7.

Savaitės ,,Be patyčių“ veiklų organizavimas

03-2 sav.


Skaistė Navasaitytė

8.

Netikėtumų diena, skirta tarptautinei laimės dienai paminėti. 

03-18

Skaistė Navasaitytė

9.

Informacijos apie vykdytas veiklas gimnazijos tinklapyje ir MT grupėje Facebook puslapyje sklaida.

Visus metus, po renginių

Gabija Girlevičiūtė

10.

Dalyvavimas LMS organizuojamuose renginiuose.

Pagal poreikį

Samanta Zavedskaitė

11.

Dalyvavimas gimnazijos tarybos posėdžiuose.

Pagal poreikį

Goda Tovtkevičiūtė, Skaistė Navasaitytė, Edvinas Leskauskas, Samanta Zavadskaitė

12.

Muzikos savaitės renginiai.

05-4 sav.

Jokūbas Kaminskas, Edvinas Leskauskas

13.

Visuotinis baigiamasis Mokinių tarybos narių susirinkimas dėl mokslo metų  veiklos apžvalgos. 

06-2 sav.

Skaistė Navasaitytė

14.

Veiklos plano naujiems mokslo metams koregavimas ir aptarimas

Iki 09-4 sav.

Skaistė Navasaitytė

15.

Draugiškumo akcija ,,Esu Tavo draugas, mielas penktoke, galiu Tau padėti“

09 mėn. 

Akvilė Kačiulytė

16.

Savivaldos diena. 

Mokytojų dienos paminėjimas.

10-05

Jokūbas Kaminskas, Edvinas Leskauskas

17.

Tolerancijos diena.

Draugiškiausios klasės rinkimai.

11–2 sav.

Skaistė Navasaitytė

18.

Gerumo akcija ,,Atverkime širdis“. Pyragų diena.

11–12 

Skaistė Navasaitytė

19.

,,Kalėdų bumo“ inicijavimas ir organizavimas.

11–3 sav.

Skaistė Navasaitytė

 

Sudarė Mokinių Tarybos pirmininkė Skaistė Navasaitytė

Pritarta 2022–01-19  dieną vykusiame Mokinių Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 7


 

Mokiniu tarybos nuostatai

Nuoroda į Čekiškės Prano Dovydaičio Mokinių tarybos puslapi Facebook'e.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija