• Kategorija: Nepriskirtas
  • Peržiūros: 5491

KLASĖS VADOVO ATMINTINĖ

Klasės valandėlės metu rekomenduojama kiekvienam mokiniui užpildyti karjeros planą: 

Tai gali būti 1 (5-8 klasėms) arba 2 (3) (I-IV gimnazijos klasėms).

 

Pirmiausiai reiktų nustatyti:

  • asmenybės savybes;

asmeninių savybių nustatymo testas:

  • vertybes;

vertybių nustatymo testas:

  • gabumus;

gabumų nustatymo testas: (mokamas, nebūtinas)

 

Taip pat galima naudotis ir kitais testais:

  • Įvairūs testai:

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

https://kastu.lt/karjeros_centras/profesinio_orientavimo_testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-karjeros-aitvaras

 

 Kalbant apie karjerą ir profesijas galite parodyti filmukus ir rekomenduoti literatūrą:

Filmai apie profesijas

Naudinga literatūraTEMOS IR UŽDUOTYS KARJEROS PLANO PILDYMUI

 

Pateikiamos užduotys ir Mokytojo bei Mokinio knygų temos yra rekomendacijos Jums. Tiek užduotis, tiek temas, tiek patį planą galite adaptuoti pagal Jūsų ir Jūsų mokinių poreikius.

*M – Mokytojo knyga

m – Mokinio knyga

Pateikiamas skirstymas klasėmis yra rekomenduotinas, mokytojas pats gali nuspręsti,  kurį planą, kurios klasės mokiniams duoti, pagal turimas mokinio kompetencijas. Jei planus pateiksite ne pagal tas klases, kurios nurodytos ant plano, nurodytą klasę plane ištrinkite.

 

7-8 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. I. Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas (31-91psl.);

m. I Aš esu (8-52psl.)

 

Mano aplinka:

M. 8. Mokinių artimosios socialinės aplinkos pažinimas ir karjera (73-77p.; 14užd.);

m. 8. Artimoji socialinė aplinka (41-42p.; 16 užd.)

 

Svarbiausios mano asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 4užd., 5užd.; + 64p.; 10 užd.);

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (13-19p.; 3užd., 4 užd., 5 užd., 6 užd.)

 

Pasiekimas, kuriuo didžiuojuosi (7kl), Pasiekimai (8kl):

M. 9. Mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavimo kontekste (77-81p.)

m. 9. Asmeninė patirtis ir karjera (44p.; 17užd.) 

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 8užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 12užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 12užd.)

 

Gabumai:

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 7užd.; + 64p.; 10užd.)

m. 4. Mano gabumai (20-26psl. + 31-35p.; 10užd.).

 

Mano profesijos:

M. 17. Gebėjimų pažinti darbo pasaulį ugdymas (132-151p.); 

m. 17. Kas vyksta darbo pasaulyje? (76-86p.; 30užd.; 31 užd.; 33 užd.)

 

Informacijos paieška (7kl.):

M. 12. Mokinių gebėjimų ieškoti karjeros informacijos ugdymas (97-108p.)

m. 12. Karjeros informacija ir jos paieška (53-62p.)

 

Mano svajonių gyvenimas (7kl.):

M. 19. Mokinių asmeninės ateities vizijos reikšmė planuojant karjerą (160-163p.)

m. 19. Asmeninė ateities vizija (88-91p.; 34užd.)

 

Mokymasis visą gyvenimą (8kl.):

M. 14. Mokinių kompetencijos mokytis visą gyvenimą ugdymas jų karjeros kelio kontekste (108-115p.; 23užd.);

m. 14. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera (62-64p.)

 

Mano tikslai; Mano tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171p.; 42užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98p.; 36užd.)

 

9-10 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. I. Mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymas (31-91psl.);

m. I Aš esu (8-52psl.)

 

Mano aplinka:

M. 8. Mokinių artimosios socialinės aplinkos pažinimas ir karjera (75-77p.; 15užd.+ 84-87p. 18užd.);

m. 8. Artimoji socialinė aplinka (41-42p.; 16 užd.)

 

Svarbiausios mano asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 3užd., 5užd.; 6užd. + 65p.; 11 užd.);

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (17-25p.; 3užd., 4 užd., 5 užd., 6 užd.)

 

Pasiekimai:

M. 9. Mokinių asmeninės patirties analizė karjeros planavimo kontekste (77-81p.)

m. 9. Asmeninė patirtis ir karjera (44p.; 17užd.) 

M. 24. Skirtingų sprendimo priėmimo technikų taikymas, mokiniams planuojant karjerą (178-184p.; 47užd.; 48užd.) + kitos temos apie sprendimus (171-188p.)

m. 24. Sprendimo priėmimo technikos (106-112p.; 42užd.; 43užd.) + kitos temos apie sprendimus (98-115p.)

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.; 9užd.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 9užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 12užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 13užd.)

 

Gebėjimai (9kl.):

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 8užd.;)

m. 4. Mano gabumai (20-26psl.; 7užd. + 31-35p.; 11užd.).

 

Karjeros gebėjimai (10kl.):

M. 28. Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų (206-245p.); 35. Mokinių karjeros dokumentų rengimas (252-263p.+ 287-294p.)

m. 28. Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (124-144p.); 35. Karjeros dokumentų rengimas (149-158p.+182-185p.)

 

Profesijos:

M.18. Mokinio profesijų ir mokymosi galimybių sąrašo rengimas (143-151p.; 36užd., 39užd.); 

m. 18. Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas (83-87p.; 32užd.; 33 užd.)

 

Mano tikslai; Mano tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171p.; 43užd., 44užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98p.; 37užd.)

 

11-12 KLASĖ

 

Kas aš esu:

M. 11. Mokinių psichologinis portretas kaip savęs pažinimo apibendrinimas (84-90p., 18užd.)

m. 11. Mano psichologinis portretas (50-51p, 19užd.)

 

Asmenybės savybės:

M. 2. Mokinių savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 3. Mokinių asmenybės savybių pažinimas karjeros kelio kontekste (42-53p.; 5užd.; 6užd. + 65p.; 11 užd.); 

m. 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas leidžiantis į karjeros kelią, 3. Mano asmenybės savybės (17-25p.; 6užd., 7užd.; + 68p. 26užd.)

 

Interesai:

M. 5. Mokinių gebėjimų pažinti karjeros interesus ugdymas (58-62p.)

m. 5. Mano karjeros interesai (26-31p.; 9užd.)

 

Vertybės:

M. 7. Vertybių pažinimo svarba, priimant karjeros sprendimus (67-73p.; 13užd.)

m. 7. Mano vertybių skalė (36-41p.; 14užd.; 15užd.)

Gebėjimai (9kl.):

M. 4. Mokinių gabumų (dominuojančio intelekto tipo) įtaka jų karjerai (53-58p.; 8užd.;)

m. 4. Mano gabumai (20-27psl.; 7užd., 9užd. + 31-35p.; 11užd.).

 

Karjeros gebėjimai (10kl.):

M. 28. Žinių ir gebėjimų visuma, siekiant karjeros tikslų (206-245p.); 35. Mokinių karjeros dokumentų rengimas (252-263p.+ 287-294p.)

m. 28. Kompetencijos, būtinos siekiant karjeros tikslų (124-144p.); 35. Karjeros dokumentų rengimas (149-158p.+182-185p.)

 

Sprendimai:

M. 22. Karjeros sprendimo priėmimo reikšmė ir tęstinumas (171-187p.; 45užd., 46 užd., 48 užd., 49 užd.)

m. 22. Karjeros sprendimai (98-115p. 39 užd., 42 užd., 43 užd., 44 užd.)

 

Informacijos paieška: KAIP IR KUR?:

M. 12. Mokinių gebėjimų ieškoti karjeros informacijos ugdymas (97-108 p.)

m. 12. Karjeros informacija ir jos paieška (53-62 p. 21 užd., 23 užd.,  +194 p.)

 

Planai; Tikslų peržiūra:

M. 20. Mokinių gebėjimų kelti bei derinti karjeros ir gyvenimo tikslus ugdymas (163-171 p.; 43 užd., 44 užd.)

m. 20. Mano gyvenimo ir karjeros tikslai (92-98 p.)© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija