PASAULINEI POEZIJOS DIENAI - HAIKU

          Pamokoje, skirtoje Pasaulinei poezijos dienai I gimn. klasės mokiniai bibliotekoje kūrė haiku. Haiku – japonų lyrikos žanras: trumpas trijų eilučių eilėraštis; pirmojoje ir trečiojoje eilutėje yra po 5 skiemenis, antrojoje – 7 skiemenys; iš viso 17 skiemenų; rimo nėra, vaizduojama gamta ir žmogus kaip neatskiriami dalykai.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija