VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

          2024 m. vasario 1 d. gimnazijoje vyko visuotinis tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimas. Atvykusius Tėveliai susitiko bei aptarė aktualius vaikų ugdymo ir kitus klausimus su klasių vadovais, dalykų mokytojais, administracija. Susirinkime dalyvavo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato II veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Linas Rudis, kuris pateikė prevencinės informacijos apie psichoaktyvias medžiagas, ypač apie tabako gaminius (el. cigaretes). Kalbėjo ir apie tai, kas yra Vaiko teisės ir „teisinės ribos“, priminė susirinkimo dalyviams, kad mūsų visų veikla turėtų būti nukreipta tinkamų sąlygų sudarymui kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis socialinėje, kultūrinėje ir kitose veiklose. Jis pateikė praktinių pavyzdžių, kaip tėvams išspręsti keblias situacijas, susijusias su vaiko kasdienybe, kai persipina teisės ir teisinės ribos. Nuo pat mažumės vaikai turi jausti tėvų, kaip patyrusių partnerių, pagalbą visose veiklose, o svarbiausia išsiugdant teisių ir pareigų suvokimą. Gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas priminė mokymo(si) sutartį, aptarė ir pristatė ką gimnazija įsipareigoja ir kaip sekasi tai įgyvendinti, sudarant tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, teikiamą psichologinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė aptarė mokinio įsipareigojimus: gimnazijos lankomumą pagal naująją lankomumo tvarką, gimnazijos nuostatų, tvarkų, taisyklių laikymąsi. Aptarti ir kiti aktualūs klausimai, susiję su mokymosi kokybe ir mokinių pasiekimais. Pasidžiaugė nugalėtojais ir laureatais ne tik rajono olimpiadose, konkursuose, bet ir sportinėse varžybose. Pasidžiaugėme, kad esame matomi, žinomi ir už rajono ribų.

Direktorius R. Saltonas 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija