RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ. MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA.

          Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja  ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išneša vasaros svajas, ne vieno mūsų širdis nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. 

          Rugsėjis...Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Žemė kantriai laukia žiemkenčių – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis. O mes visi išleidžiame, palydime arba patys išeiname... Į mokyklą.... 

          Rytas prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po jų gimnazistai, mokytojai bei tėveliai kartu sugrįžo į gimnaziją. Ten visus pasitiko abiturientai. Jie sveikino visus, sulaukusius Rugsėjo 1-osios: mokytojams dalino gėles, pradinukams ženklelius. Svečiams ir mokiniams sugūžėjus į aktų salę, abiturientai į ją atlydėjo ir pačius mažiausius - pirmokus bei  jų mokytoją J. Kasparavičienę. Šventę pradėjo gimnazijos direktorius R. Saltonas. Mokinius sveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė, Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė S. Pakalnienė, Čekiškės parapijos klebonas G. Kabašinskas, Čekiškės seniūnijos seniūnas M. Zavedskas. Pirmokėliams buvo įteikta: pirmoko kraitelis, A. Makūnienės labdaros ir paramos fondo lėšomis išleista knygelė, vaiko konstitucija.

          Tradiciškai, kaip ir kiekvieną rugsėjo 1-ąją, mokyklos administracija paskelbė klases, kurios už 2022-2023 mokslo metų nuopelnus gavo pereinamąsias profesoriaus Prano Dovydaičio taures. 1-4 klasių grupėje laimėjo 3 klasės mokiniai ir jų mokytoja J. Žėglevičienė, tarp 5-8 kl. pačia šauniausia tapo 8 klasė bei jų auklėtoja D. Bradūnienė, pačia šauniausia vyriausiųjų grupėje išrinkta II g. klasė, auklėjama V. Vėlavičienės. Džiugu, kad mokinių pastangos ir kiekvienos klasės komandinis darbas lieka įvertinti.

          SVEIKINAME VISUS SU RUGSĖJO 1-ĄJA! NEPAMIRŠKIME,  GERA PRADŽIA - PUSĖ DARBO!

IV g. klasės mokiniai ir jų auklėtoja Ingrida

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija