GEDULO IR VILTIES DIENA

          Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną – 10 val. Prienų kaime, prof. Prano Dovydaičio sodybvietėje, Čekiškės ir Vilkijos gimnazijų ( 7, 8, I g kl.) mokiniai istorijos pamokoje prisiminė skaudžią mūsų šalies istorijos datą, kai 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Mokiniai ir juos lydinčios mokytojos pėsčiomis (pakartodami tremties dieną profesoriaus kelią į Čekiškės miestelio aikštę) atėjo prie koplytstulpio prof. Pranui Dovydaičiui atminti ir dalyvavo iniciatyvoje „Vilties paukštis". 12 val. rinkosi ir kitų klasių mokiniai į Švč. Trejybės bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios ir Visuotine tylos minute pagerbtas tremtinių ir politinių kalinių atminimas. Po Mišių mokiniai skaitė Čekiškės ir Vilkijos apylinkių tremtinių pavardės, vardus, tremties vietą, jungdamiesi prie istorinės atminties akcijos „Atminties neištremsi“. Labai gražiai 6 klasės mokinių dainos papuošė šią tradicija tapusią pilietinę iniciatyvą iki šiol žinomą kaip „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

          Po Sibirą ir kitas vietas išblaškytų, už laisvę kovojusių mūsų artimųjų vardai bei pavardės šiemet Gedulo ir vilties dieną buvo skaitomi Lietuvos miestuose ir Europos Parlamente Strasbūre.

 

Mokytojos E. Simonaitienė ir L. Litvinskienė

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija