VASAROS POILSIO STOVYKLA "KARTU MES - STIPRŪS" 3 diena

          Trečiąją dieną visi stovyklos dalyviai vyko į Panemunės pilį. Panemunės pilyje stovyklautojai dalyvavo edukacinėje programoje „Pilies lobio paieška“, kurios metu jaunieji lankytojai ieškojo lobio, vadovaudamiesi nuorodomis, atsakydami į klausimus, spręsdami kryžiažodžius, rebusus. Dalyviams ne tik pavyko surasti „lobį“, bet ir įgyti žinių apie Panemunės pilį, šio krašto istoriją. Stovyklautojai patobulino turimas žinias apie istorinę Lietuvos praeitį, smagiai leido laiką draugų būryje.

 

Soc. pedagogė S. Dobrovolskė

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija