PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ

Metas eiti – obelys bąla,
Tik kodėl, man atrodo per greit.
Lydi nuojauta didelio kelio
Ir baugu, kad vienam reikės eit.
Metas jau Žiūrėkit – obelys bąla....

 

Gegužės 27 d. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis 69 gimnazijos laidai. Ši šventė šiemet buvo ypatinga tuo, kad tai ne tik paskutinio skambučio šventė, bet ir gimnazijos Prano Dovydaičio vardo suteikimo 20-mečio paminėjimo šventė.

Į šventę sugūžėjo mokytojai, mokiniai, svečiai, abiturientų tėveliai ir Prano Dovydaičio giminės atstovai. Šventės metu nestigo gražių žodžių, sveikinimų abiturientams. Visi abiturientams linkėjo didžiausios sėkmės. 

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet išrinktas šauniausias laidos abiturientas. Šiemet šauniausio abituriento vardas atiteko Samantai Zavadskaitei.

Prano Dovydaičio vardo paminėjimo 20-mečio proga gimnazijos direktorius įteikė apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems gimnazijos bendruomenės nariams. 

Už puikius mokymosi rezultatus, dalyvavimą ir laimėjimus olimpiadose apdovanojimai įteikti III g. klasės mokinei Kotrynai Kaminskaitei, IV gimnazijos mokiniams: J. Girniui,  G. Laurinavičiūtei ir G. Girlevičiūtei. 

Už puikų ir sąžiningai atliekamą darbą apdovanojimai įteikti raštinės vedėjai D. Buividienei, valgyklos vedėjai R. Draudvilienei, gimnazijos budinčiajai E. Vasiliauskienei. 

Už glaudų bendradarbiavimą su gimnazija, ryšio palaikymą su Prano Dovydaičio giminėmis, apdovanojimas įteiktas Rimantui Dovydaičiui. 

Už Prano Dovydaičio vardo atminimo puoselėjimą, krašto istorijos puoselėjimą apdovanota istorijos mokytoja E. Simonaitienė.

Už puikius ugdytinių ugdymosi rezultatus, puikų paruošimą egzaminams apdovanota matematikos - informacinių technologijų mokytoja I. Subačienė. 

Už puikų vadybinį darbą, puikius ugdytinių pasiekimus olimpiadose bei konkursuose apdovanota pavaduotoja ugdymui - dailės mokytoja D. Keliauskienė. 

Pasidžiaugę šventinėmis akimirkomis, paklausę naujai susikūrusio gimnazijos vokalinio ansamblio atliekamos dainos bei perdavę gimnazijos raktą vienuoliktokams, abiturientai iškeliavo į lauką, kur tradiciškai buvo atidengtas abiturientų suolelis, kurį jie dovanoja mokyklos bendruomenei. Skambant dainai abiturientai į orą paleido balionus, kurie pakilo taip aukštai kaip jų svajonės. 

  

III g. klasė

 

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija