NIDA – NE TIK ŽVEJŲ GYVENVIETĖ

 

Birželio 7-8 dienomis geriausi, kūrybingiausi ir veikliausi Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokiniai  dalyvavo projekte „Nida – ne tik žvejų gyvenvietė“. Iškeliavome anksti ryte ir jau apie pietus pasiekėme Kuršių Neriją. Pakeliui į Nidą aplankėme Juodkrantę bei Raganų kalną. Ten pabuvę tarp mitologinių skulptūrų, paklajoję raganų ir velnių takais  nukeliavome aplankyti Negyvųjų kopų. Pasivaikščioję po kopas ir padarę puikių kadrų pajūrio foto albumui, pasiekėme galutinį tikslą - Nidą. Įsikūrę ir šiek tiek pailsėję skubėjome tyrinėti Nidą, pasveikinti jūrą ir joje išsimaudyti. Vėliau vyko pleneras. Teptuku ir spalvomis stengėmės įamžinti šį puikų Lietuvos gamtos ir architektūros kampelį. Antrąją viešnagės dieną  aplankėme Parnidžio kopą. Pasigėrėję nuostabiu kraštovaizdžiu vėl grįžome į paplūdimį, o vėliau  laimingi ir pailsėję, pasisėmę kūrybinių idėjų iškeliavome namo.

Ingrida Veržbavičiūtė II b kl.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

 

Čekiškės gimnazistės mokslo metų pabaigoje pakvietė į savo technologijų kūrybinių projektų parodą. IIa ir IIb klasių moksleivės eksponavo III trimestre atliktus darbus laisvai pasirinkta technika ir juos aprašė kūrybinių projektų aprašuose.

Technlogijų mokytoja Danguolė Gudžiuvienė

SVEIKINAME IR DŽIAUGIAMĖS GERIAUSIAI

2015-2016 M. M. BAIGUSIAIS MOKINIAIS:

 1. Girniūtė Viktorija 1 klasė;
 2. Kontrimaitė Goda 1 klasė;
 3. Mockutė Gabrielė1 klasė;
 4. Nekrošius Nojus 1 klasė;
 5. Dimaitė Ieva 2 klasė;
 6. Leskauskas Nedas 3 klasė;
 7. Abraitis Andrius 4 klasė;
 8. Kaminskas Jokūbas 5 klasė;
 9. Kaminskaitė Kotryna 5 klasė;
 10. Kriščiūnas Arnoldas 5 klasė;
 11. Ročka Emilis 5 klasė;
 12. Laurinavičiūtė Gabija 6 klasė;
 13. Zavedskaitė Virginija I a gimn. klasė;
 14. Tolevičiūtė Rugilė II a gimn. klasė.

MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ - 2

   


        Birželio 3 d. nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbiantis 6-8 ir I-III gimnazijos klasių mokslo metų pabaigą. Šventės metu mokinius ir mokytojus savo dainomis džiugino II-III gimnazijos klasių merginų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojo Alvydo Furmono. Gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas bei direktoriaus pavaduotojos Laimutė Rutkauskienė ir Dalė Krasauskienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais, geru gimnazijos lankomumu, aktyviu dalyvavimu konkursuose ir olimpiadose, taip pat popamokinėje veikloje. Mokiniams įteikti padėkos raštai.
        Išleisdama atostogų gimnazijos administracija palinkėjo visiems gerai pailsėti ir saugiai praleisti vasarą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Krasauskienė

VAIKŲ GYNIMO DIENA

 

Melsvas stogas. Žalios lubos.
Grindyse — spalvotos gėlės.
Ir los tavo saldžios lūpos.
Gal ne tavo — žemuogėlės?

Šičia —vasaros namai.
Kyla baltas rūko dūmas,—
kepa duoną geros laumės.
Ir tas tavo atidumas,
kurio šitiek laiko laukiau! 

Šičia — vasaros namai...

 /Jonas Mačiukevičius. Vasaros namai/

      Gimnazijos 2-5 klasių piešėjų komanda vasarą pasitiko Vilkijoje. Pagrindinėje miesto gatvėje vyko  nuotaikinga vaikystės šventė, skirta vaikų gynimo dienai. Vaikų šypsenos ir spalvingi piešiniai paskelbė atostogų pradžią.

Geros vasaros!

2 klasės mokytoja Jolanta Girdauskienė

MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖ

 


        Gegužės 31 d. nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbiantis mokslo metų pabaigą priešmokyklinukams ir 1 – 5 klasių mokiniams.  Ši diena labai laukiama mokinių, nes visi galės bent trumpam pamiršti mokyklinius suolus, vadovėlius,  galės ilsėtis, keliauti.
        10 val. skambutis paskelbė mokslo metų pabaigą Liučiūnų skyriaus mokinukams.
        Direktorius Ričardas Saltonas bei direktoriaus pavaduotojos Laimutė Rutkauskienė ir Dalė Krasauskienė džiaugėsi mokinių pasiekimais, geru mokyklos lankomumu, aktyviu dalyvavimu popamokinėje veikloje.  Mokiniams įteikti padėkos raštai. Išleisdami atostogų direktorius bei pavaduotojos palinkėjo gerai pailsėti ir saugiai praleisti vasarą.
        Gimnazijoje skambutis mokslo metų pabaigą paskelbė 11 val. Šventę paruošė vyriausieji – penktokai. Eilėmis ir dainomis jie visus sveikino su mokslo metų pabaiga ir artėjančia vasara. Savo pasirodymu šventę papuošė  pradinukų šokių kolektyvas – „Boružiukai“ (vadovė Jolanta Girdauskienė), kurie „išvirė“ košę ir pašoko katinų šokį. Po linksmo šokio į salę pasipylė „Vabaliukai“, mokytojos Danguolės Gudžiuvienės vadovaujama pradinukų „Dainos teatro“ grupė. Vėliau jie tapo geriausiais vaikais pasaulyje ir savo dainą paskyrė brangiausiam žmogui – mamai.
        Trečios klasės mokinys Nedas Leskauskas savo eilėraščiu visiems priminė, kad mokykloje šalia gerų vaikų gyvena Valius, dvejetų karalius.
        Šventės metu mokinukus, jų tėvelius ir svečius sveikino gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojos. Direktorius paminėjo, kad ši šventė ypač svarbi  ketvirtos klasės mokiniams. Jiems įteikti Pradinio išsilavinimo pažymėjimai.
        Mokiniams taip pat buvo įteikti padėkos raštai už puikų mokymąsi, gerą mokyklos lankomumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje bei mokyklos vardo garsinimą.
        Baigdamas šventę direktorius ir pavaduotojos visiems palinkėjo ne tik gerai pailsėti, bet ir saugiai praleisti vasarą, kad visi sveiki sugrįžtų rugsėjo 1-ąją.
        Šventę vainikavo jungtinis vaikų choras, atlikęs dainą, kurios prasmingi žodžiai dar kartą priminė, kad vaikai – tai visas pasaulis. Iš tikrųjų vaikai tai mūsų turtas, mūsų ateitis todėl mylėkime, saugokime juos ir rūpinkimės.

5 klasės vadovė Laimutė  Berštautienė

 

PRIEŠMOKYKLINUKŲ ŠVENTĖ

 


        Gegužės 27 d., penktadienį, vyko priešmokyklinės ugdymo grupės šventė. Šventėje dalyvavo gimnazijos direktorius R. Saltonas, pavaduotoja ugdymui Laimutė Rutkauskienė ir Dalė Krasauskienė, vienuoliktokai ir jų auklėtoja, būsimoji mokytoja, bei mažųjų tėveliai. 11 valandą šventė prasidėjo gimnazijos kieme: vienuoliktokai vedė mažuosius aplink mokyklą. Po to gimnazijos sode buvo  pasodinta kriaušė. Grįžę į klasę vaikučiai vaidino vaidinimą ir deklamavo eilėraščius ir vaišinosi.
        Šventę planavome iš visos širdies norėjome, kad visiems būtų smagu ir linksma.

Organizatorės: V.Bavarienė ir J. Suchockienė

PASKUTINIS SKAMBUTIS

 


        Gegužės 27 dieną Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje vyko ,,Paskutinio skambučio" šventė. Šventė prasidėjo Šv. mišiomis 11 val. Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių 63 - ąją abiturientų laidą visi linksmai sutiko mokyklos kieme. Abiturientai paleido dangaus žibintą su savo svajonėmis, padovanojo suolelį mokyklos draugams. Klasės auklėtoja Z. Šiaučiulienė savo auklėtiniams vedė paskutinę pamoką.
        Iškilminga šventė tęsėsi gimnazijos sporto salėje, kur netrūko džiaugsmo ir liūdesio ašarų, šypsenų, gražių žodžių, dainų, nuoširdžiausių linkėjimų ir padrąsinimų abiturientams. Prano Dovydaičio giminaičiai apdovanojo šauniausią abiturientę -  Livetą Bačiūnaitę. Abiturientai ir jų tėveliai dėkojo mokytojams.

Sonata Ramanauskaitė III g. kl.

PADĖKA

 

Gimnazijoje buvome  ne tik mažiausi, bet ir mylimiausi. Dėkojame vyresniesiems gimnazijos draugams, kurie kartu dalyvavo bendrose veiklose ir žaidimuose.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Aleknienė

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija