GAVĖNIOS RYTMETYS

  

Jau pietų vėjelis pučia,

Džiaugiasi geri kiškučiai,

Kad Velykos netoli –

Laukia jų vaikai visi.

 

Graži gavėnios popietė sukvietė visus 1 - 4 kl. mokinius  ir priešmokyklinukus į būrį. Mokytojos Jurgitos paruošti mokiniai deklamavo eiles, vaidino vaidinimą „Velykų pasaka“, klausėsi paukščių balsų įrašų. Mokytoja Danguolė su priešmokyklinukais dainavo gražią dainelę apie paukščius. Kartu su 2 - 3 kl. mokiniais mokėmės marginti kiaušinius vašku. Smagus pasibuvimas kartu visiems praskaidrino nuotaiką belaukiant Kristaus prisikėlimo – Šv. Velykų.

4 kl. mokinys Nedas Leskauskas

PRIEŠMOKYKLINUKŲ PARODĖLĖ

 


Šv. Velykos viena gražiausių pavasario švenčių. Atbundanti gamta, šildantys saulės spinduliai džiugina širdį ir skatina mūsų visų kūrybą. Ypatingai smagu, kai matome kūrybingus, laimingus vaikus, kuriems taip smagu pagaminti darbelį savo rankutėmis ir juo papuošti namus ar pasveikinti savo tėvelius.

PROJEKTAS ,,ŽEMĖS LAIKRODIS“

 

Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena.  Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus, į visuomenės darnios raidos būtinybę, kad mūsų veikla žydinčioje planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities kartas. Minint pasaulinę Žemės dieną kovo 27-31 dienomis gimnazijoje buvo vykdomas projektas tema ,,ŽEMĖS LAIKRODIS“. Mokiniai savo darbus eksponuoja ant kabinetų durų, taip atkreipdami dėmesį į žemės išsaugojimo problemas. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi kiekvieną dieną.

Geografijos mokytoja Diana Tovtkevičienė

SVEIKINAME

VIRGINIJĄ ZAVEDSKAITĘ  IIa klasės mokinę Kauno rajono rusų kalbos E. Pundzevičiaus vertimų konkurse užėmusią III – ąją vietą ir jos mokytoją Ziną Šiaučiulienę.

TAIZĖ PAMALDĖLĖS

 

Gavėnia – susitaikymo ir atgailos metas. Šiuo metu daugelyje Kauno II Dekanato parapijų bei mokyklų vyksta Taizė pamaldėlės. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje šios pamaldėlės vyksta jau ne vienerius metus. Ši tradicija atkeliavo iš Prancūzijoje esančio Taizė vienuolyno. Pamaldėlės vyksta žvakių šviesoje prie ikoninio kryžiaus, išsakomi maldavimai, giedamos Taizė giesmės.

Džiaugiamės, jog nuvykstame į Taizė pamaldėles ir kitose parapijose, mokyklose. Mokiniai susipažįsta su kitų parapijų jaunimu, bendrauja ir kviečiasi pas save. Lydimi tikybos mokytojos Jurgitos Vyšniauskienės buvome Karmėlavos bažnyčioje.

Vėlyvą kovo 30 d. vakarą Taizė pamaldėlių sulaukėme ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje. Į pamaldėles atvyko jaunimas iš Raudondvario, Karmėlavos, Babtų, Kulautuvos... Išpažinčių klausė 2 parapijų kunigai. Po pamaldėlių laukė Agapė vaišės. Parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas visus vaišino čeburekais. Pasimeldę, laimingi ir sotūs grįžome į namus. Tokie vakarai gavėnios metu atgaivina mūsų sielas, suteikia jėgų keliauti šiuo nelengvu gavėnios keliu.

III klasės mokinė V. Mickevičiūtė

APSKRITO STALO DISKUSIJA „KAIP KELTI MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS?“

 

Kovo 24 d. gimnazijos  metodinė taryba pakvietė gabius ir talentingus 4-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinius, mokytojus, gimnazijos administraciją į apskritojo stalo diskusiją „Kaip kelti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti olimpiadų rezultatus?“. Diskusijos tikslas - išsiaiškinti nuomones bei numatyti veiklas, kurias gimnazijos bendruomenė galėtų įgyvendinti keldama mokinių mokymosi motyvaciją, siekdama geresnių rezultatų olimpiadose. Mokiniai ir mokytojai pasiskirstė į keturias grupes: kalbos, socialiniai mokslai, gamtos ir tikslieji mokslai bei menai ir technologijos.

Renginio pabaigoje dalyviai galėjo atsakyti į klausimus, kas patiko ir ką reikėtų daryti kitaip. Džiugu, kad tiek dalyvavę mokiniai, tiek mokytojai, gimnazijos administracija pripažino, kad diskusija naudinga ir kiekvienai grupei pavyko išsakyti savo nuomonę. Patiko siūlytos idėjos,  dalyvių nuomonė apie privalumus ir trūkumus, nes temos labai aktualios.

Ši diskusija – tai ne tik nuomonių išsakymas, bendrų sprendimų ieškojimas, tačiau ir puiki galimybė   pažinti vieniems kitus, siekiant bendro tikslo.

Metodinės tarybos pirmininkė L. Rutkauskienė

SVEIKINAME

8 kl. mokinį DEIVIDĄ ŽANDARAVIČIŲ, geografijos olimpiadoje ,,Mano Gaublys" užėmusį I-ąją vietą, 9 kl. mokinį GYTĮ BERŠTAUTĄ – II-ąją vietą ir jų mokytoją Dianą Tovtkevičienę.

VEIKSMO SAVAITĖ ,,BE PATYČIŲ“

 

 

.be">VIDEO nuoroda

Kovo 20-24 dienomis jau aštuntą kartą visoje Lietuvoje vyko veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ”. Prie šios iniciatyvos prisijungusi mūsų gimnazija savo veikla skatina vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.

Gimnazijoje, pasitelkus mokinių tarybos narių pagalbą,  visą savaitę vyko intensyvūs užsiėmimai mokiniams. Jau nuo pirmadienio pertraukų metu sporto salėje vyko porų tinklinio varžybos, o vaikinai įnirtingai rungėsi prie teniso stalo. Daugiausiai dėmesio sulaukė Flash Mobas. Šoko ne tik mažiausieji, bet ir vyresnieji. Trečiadienį gimnazijoje sulaukėme Lietuvos kariuomenės atstovų. Šie pristatė kariuomenės veiklą, realų karių gyvenimą bei paragino nepabijoti šios daug jėgų reikalaujančios profesijos. Ketvirtadienį 3-8, I-II gimnazijos klasių mokiniai su psichologe Dalia Laurinavičiene žiūrėjo režisieriaus Vytauto V. Landsbergio dokumentinį filmą „Vaineta“. Tai filmas, kuriame fiksuojamos cerebriniu paralyžiumi sergančios merginos gyvenimo akimirkos. Po filmo peržiūros vyko aptarimas, minčių pasidalijimas. Savaitės apibendrinimas vyko gabių mokinių rate. Čia mokiniai su mokytojais diskutavo, kaip būtų galima dar labiau pagerinti mokymosi rezultatus, stipriau pasiruošti olimpiadoms.

Linkime nepamiršti, kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas. Ugdykite toleranciją ir empatiją vienas kitam. Netylėkite, jei artimoje aplinkoje pastebite patyčias. Tik bendromis jėgomis visiems kartu pavyks sustabdyti tai, dėk ko kenčia daugelis žmonių.

Mokinių taryba

 

SVEIKINAME

EMILIJĄ KARPAVIČIŪTĘ, AISTĘ RAKAUSKAITĘ , DEIMANTĘ VALAUSKAITĘ, DOVILĘ ŠALTYTĘ, RUGILĘ TOLEVIČIŪTĘ I-IV gimnazijos klasių mokinių vokalinių ansamblių dainos užsienio (rusų) kalba konkurse užėmusias III-ąją vietą bei mokytojus Ziną Šiaučiulienę ir Alvydą Furmoną.

PASITINKAM GRĮŽTANČIUS DRAUGUS

 


Kovo 23 dieną gimnazijos mokiniai kėlė inkilus Padauguvos girininkijoje, talkinant girininkui Kęstučiui Markevičiui.

Joomla templates by a4joomla