TYLOS DIENA

  


Balandžio 20 – 21  d. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje paminėta KOVOS SU TRIUKŠMU DIENA.  5 – 7 ir I – ų gimnazijos klasių mokiniai kartu su mokyklos psichologe D. Laurinavičiene  aptarė  žalingą psichologinį  ir fizinį triukšmo poveikį sveikatai. Moksleiviams  pasiūlyta triukšme bandyti deklamuoti eilėraštį, po to susikaupti tylai ir  įsiklausyti į vos girdimus garsus, skaidrėse pasigrožėti gamtos vaizdais bei tapybos darbais. Mokiniai suprato, kaip svarbu ir pamokų metu, ir laisvalaikiu saugoti nuo triukšmo save, taip pat  gerbti kitų teisę į ramią, nuo triukšmo apsaugotą aplinką.

MOKSLEIVIŲ PRAKTIKOS DIENOS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Balandžio 10 – 11 dienomis Kauno rajono savivaldybėje vyko „Moksleivių praktikos dienos“, kuriose dalyvavo mūsų gimnazijos mokinių tarybos nariai Virginija Zavedskaitė ir Edvinas Michailovskis.

Iš įvairių Kauno rajono mokyklų susirinkę mokiniai tapo tarybos nariais, rinko merą, komitetuose atlikinėjo paskirtus darbus. Tarybos posėdyje darbai buvo pristatyti ir visų tarybos narių sprendimu priimti. Šis projektas skatina moksleivius domėtis savivaldos veikla, aktyviai įsitraukti į Kauno rajono gyvenimą. Kad susipažintų su Kauno rajono įstaigų veikla, projekto dalyviams buvo surengta ekskursija.  

Virginija ir Edvinas džiaugiasi turėję tokią unikalią galimybę susipažinti su savivaldybės darbu. Būkite drąsūs, aktyvūs ir patys pabandykite kitais metais dalyvauti moksleivių praktikos dienose Kauno rajono savivaldybėje.

Mokinių tarybos pirmininkė Laura Subačiūtė

INOVATYVU IR KŪRYBIŠKA

  

Mūsų gimnazija laimėjo konkursą ,,Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“. Už gautas lėšas įsigijome dvi interaktyvias lentas, plančetinių kompiuterių ir „Aktyvios klasės“ programinę įrangą.

Kovo mėnesį gimnazijos mokytojos I. Subačienė ir V. Vėlavičienė dalyvavo „Aktyvios klasės“ mokymuose ir įgytomis žiniomis pasidalijo su kolegomis. IKT taikymas ugdymo procese suteikia daugiau laisvės ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, padeda greičiau kaupti mokymosi patirtį, mąstyti, bendrauti ir dirbti kūrybiškai komandoje bei mokytis bendradarbiaujant.


Gimnazijos direktorius R. Saltonas
 

MEDELIŲ SODINIMO AKCIJA

 

 Pavasaris ir ruduo- medelių sodinimo metas. Balandžio šeštą dieną gimnazijoje vyko medelių sodinimo akcija. Mokytoja V. Vėlavičienė bendradarbiauja su Padauguvos girininkija. Kovo 22 dieną mokytoja su mokiniais kėlė inkilus šios girininkijos miškuose. Girininkas K. Morkevičius atsidėkodamas padovanojo apie 150 įvairių medelių (ąžuoliukų, berželių, eglaičių). Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. Girdauskas su darbininkais iškirtę senus medžius gimnazijos teritorijoje paruošė vietą sodinukams. Mokytojas V. Berštautas su savo auklėtiniais, IIIg. klasės mokiniais, taip pat puikiai padirbėjo- pasodino dovanotus medelius.

Tikimės, kad visi šie medeliai prigis ir sužaliuos.

ETNINĖS KULTŪROS KONKURSAS ,,IŠ TAUTOS SKRYNIOS“

Balandžio 7 dieną vyko Kauno rajono moksleivių etninės kultūros konkursas ,,Iš tautos skrynios“. Jame moksleiviai parodė savo žinias apie etnografinių regionų istoriją, tarmes, papročius, tradicijas. Šiais metais konkursas buvo skirtas Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams.

Mūsų gimnazijos komanda trečius metus iš eilės dalyvavo šiame renginyje. Mums pirmiesiems teko garbė pradėti renginį- pristatyti savo namų darbą- vaizdelį ,,Valia tau sakyti, val ir nesakyt...“ Šį namų darbą sumanė ir su mokiniais įgyvendino lietuvių kalbos mokytojos L. Šukytė ir L. Litvinskienė. Konkurse teko atlikti ir kitas užduotis: įminti mįsles, atspėti tarmiškų žodžių reikšmes, per tris minutes iš siūlų supinti kuo ilgesnę pynę. Praktinė užduotis mūsų mokiniams sunkiau sekėsi, nes jie stengėsi pinti ne tik greitai, bet ir dailiai.

Nors prizinės vietos ir nelaimėjome, bet grįžome linksmai nusiteikę ir kupini ryžto kitais metais vėl dalyvauti.

Mokytoja L. Šukytė

BORUTAIČIŲ POEZIJOS KONKURSAS

Garliavos Jonučių gimnazijos Borutaičių draugija kasmet organizuoja poezijos konkursą. Šiemet konkursas skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

Svarbu yra skatinti mokinių meninę saviraišką, todėl lietuvių kalbos mokytojos L. Šukytė ir L. Litvinskienė pakvietė  mokinius išbandyti savo kūrybinius sugebėjimus šiame konkurse.

Norėdamas dalyvauti konkurse iki balandžio 10 dienos mokinys turėjo pateikti ne mažiau kaip tris tekstus. Mokytojos peržiūrėjo mokinių tekstus, išsakė savo pastabas, o jaunieji kūrėjai galėjo savo kūrinėlius pakoreguoti. Į konkursą išsiuntėme 5 klasės mokinių A. Kazakevičiūtės ir G. Tovtkevičiūtės, 6 klasės mokinių K. Kaminskaitės, J. Kaminsko, J. Žičkutės, E. Ročkos, K. Petrauskaitės ir 7 klasės mokinės S. Zavadskaitės eilėraščius.

Lauksime komisijos sprendimo.

Mokytoja L. Šukytė

GAVĖNIOS RYTMETYS

  

Jau pietų vėjelis pučia,

Džiaugiasi geri kiškučiai,

Kad Velykos netoli –

Laukia jų vaikai visi.

 

Graži gavėnios popietė sukvietė visus 1 - 4 kl. mokinius  ir priešmokyklinukus į būrį. Mokytojos Jurgitos paruošti mokiniai deklamavo eiles, vaidino vaidinimą „Velykų pasaka“, klausėsi paukščių balsų įrašų. Mokytoja Danguolė su priešmokyklinukais dainavo gražią dainelę apie paukščius. Kartu su 2 - 3 kl. mokiniais mokėmės marginti kiaušinius vašku. Smagus pasibuvimas kartu visiems praskaidrino nuotaiką belaukiant Kristaus prisikėlimo – Šv. Velykų.

4 kl. mokinys Nedas Leskauskas

PRIEŠMOKYKLINUKŲ PARODĖLĖ

 


Šv. Velykos viena gražiausių pavasario švenčių. Atbundanti gamta, šildantys saulės spinduliai džiugina širdį ir skatina mūsų visų kūrybą. Ypatingai smagu, kai matome kūrybingus, laimingus vaikus, kuriems taip smagu pagaminti darbelį savo rankutėmis ir juo papuošti namus ar pasveikinti savo tėvelius.

PROJEKTAS ,,ŽEMĖS LAIKRODIS“

 

Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena.  Tai diena, kai kalbama apie mūsų planetai iškilusius pavojus, į visuomenės darnios raidos būtinybę, kad mūsų veikla žydinčioje planetoje nebūtų nukreipta tik beatodairiškam mūsų pačių gerovės ir patogumo kūrimui, negalvojant apie ateities kartas. Minint pasaulinę Žemės dieną kovo 27-31 dienomis gimnazijoje buvo vykdomas projektas tema ,,ŽEMĖS LAIKRODIS“. Mokiniai savo darbus eksponuoja ant kabinetų durų, taip atkreipdami dėmesį į žemės išsaugojimo problemas. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi kiekvieną dieną.

Geografijos mokytoja Diana Tovtkevičienė

SVEIKINAME

VIRGINIJĄ ZAVEDSKAITĘ  IIa klasės mokinę Kauno rajono rusų kalbos E. Pundzevičiaus vertimų konkurse užėmusią III – ąją vietą ir jos mokytoją Ziną Šiaučiulienę.

Joomla templates by a4joomla