DĖMESIO!

          Norime pakviesti dalyvauti nemokamame KINGS olimpiados kvalifikaciniame etape internetu, kuris vyks rugsėjo 27 - spalio 10 dienomis.

 

KINGS PAVASARIO SEMESTRE MOKINIUS PASITIKS NET 6 OLIMPIADOS!

Mokiniai galės dalyvauti ne tik anglų kalbos, matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir informacinių technologijų olimpiadose, tačiau nuo šio semestro taip pat ir logikos olimpiadoje.

Anglų kalbos olimpiada skirta 2-12 klasių mokiniams;

Matematikos olimpiada skirta 2 - 12 klasių mokiniams;

Lietuvių kalbos olimpiada skirta 2 - 8 klasių mokiniams;

Pasaulio pažinimo olimpiada skirta 2 - 5 klasių mokiniams;

Informacinių technologijų olimpiada skirta 2 - 8 klasių mokiniams;

SEMESTRO NAUJIENA! Logikos olimpiada skirta 2 - 5 klasių mokiniams.

 

 

2021- IEJI – VYTAUTO MAČERNIO METAI

          ,,Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus“ – V. Mačernis nenorėjo, kad būtų pamirštas kaip eilinis Žemės praeivis. 2021-ieji paskelbti poeto V. Mačernio metais. Jau nebėra gyvų jo artimųjų, amžininkų, kurie jį prisimintų palinkusį prie rankraščių ar vaikščiojantį su knyga gimtosios Šarnelės palaukėmis. Lietuva su meile mini amžinai jaunu išlikusio mylimo, didelio talento poeto šimtmetį. Rugsėjo 28 dieną gimnazijos II g. klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis L. Šukyte ir L. Litvinskiene apsilankė poeto gimtojoje Šarnelėje, kur ir palaidotas poetas. Šarnelėje įrengtas ne tik V. Mačernio gimtinės takas, bet ir poeto atminimą įprasminančios septynios akmeninės plokštės, akmeninės vizijos: kiekviena jų žymi poetui reikšmingą vietą. Aplankę poeto amžino poilsio vietą vykome į Žemaičių Kalvariją, kur įsikūręs poeto muziejus. Muziejaus ekspozicijoje – V. Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai daiktai. Poetas A. Nyka-Niliūnas rašė: ,,Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras : staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje“.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Šukytė

 

 

PAMOKOS - EUROPOS KALBŲ DIENAI PAMINĖTI

 

          Šiemet rugsėjo 27 dieną gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena. Europos komisija palaiko daugiakalbiškumą ir siekia, kad ES piliečiai sugebėtų be savo gimtosios kalbos bendrauti dar dviem kalbomis. Lietuvių kalbos ir literatūros pamokose 7 ir 8 klasių mokiniai prisiminė kalbų atsiradimo - Babelio bokšto istoriją. Pagalvojo, kokius dešimt žodžių galėtų pasakyti ir parašyti be klaidų trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų, kurių mokosi mokykloje. Juos reikėjo parašyti ant debesėlių, nupieštų virš Babelio bokšto, pastatyto ant žemės, išmargintos Europos kalbų pavadinimais. 6 klasės mokiniai per pamoką klausėsi 24 Europos kalbų įrašų ir rašė žodį AČIŪ šiomis kalbomis. Žodis AČIŪ - gražiausias lietuviškas žodis lietuviams.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos L. Šukytė ir L. Litvinskienė

 

 

KVIEČIAME

 

          Sportiniai šokiai vaikams 1-2 klasei ir  Kangoo Jumps nemokamos treniruotės, finansuojamos NVŠ krepšelio.

 PIRMAS SUSITIKIMAS rugsėjo 29 d. 13 val. Čekiškės laisvalaikio (aktų) salėje.

 

 

MINIME HOLOKAUSTO 80-ĄSIAS METINES

 

          1941 m. rugpjūčio 28 d. nacistinės Vokietijos valdžios ir vietos parankinių suorganizuotos egzekucijos metu Pakarklės miške nužudyta ir užkasta maždaug 800 Čekiškės, Lekėčių, Seredžiaus, Veliuonos ir Vilkijos litvakų. Pokario metais į Pakarklės kapavietę iš Jagminiškių, Veliuonos ir kitų vietų buvo atvežta daugiau Holokausto aukų.

          Rugsėjo 23 d., minint Holokausto 80-ąsias metines, Jaučakiuose atidengtas paminklas Antrojo pasaulinio karo metais nužudytiems žydų tautybės žmonėms. Maždaug 2 km į pietryčius nuo Vilkijos, Pakarklės miške, esanti masinių žudynių vieta yra paskelbta paveldo objektu. Į Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Kauno rajono meras, žydų bendruomenių atstovai, svečiai iš Izraelio, Vilkijos gimnazijos moksleiviai, jaunieji šauliai ir mūsų gimnazijos  III g klasės mokiniai.

          IV g klasės mokiniai  gimnazijos bibliotekoje per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką (mokytoja L. Šukytė) dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje VARDAI. 11 val. 10 min moksleiviai per Zoom platformą skaitė Čekiškėje gyvenusių žydų vardus, pavardes, amžių, profesiją (sąrašas parengtas pagal yad vashem holokausto atminties muziejaus Izraelyje turimus liudijimus). Pamokoje susipažino ir su Audros Girijotės straipsniu ,,Lietuvos žydų Basanavičius“, kuriame pasakojama apie Čekiškėje gyvenusį ir vaistininku dirbusį Dovydą Matį Lipmaną. Tai tarpukario Lietuvos kultūros veikėjas, publicistas, knygų autorius, gyvenimą paskyręs žydų tautosakos rinkimui ir istoriniams tyrimams.

          Sakoma, jog žmogus miršta du kartus: tada, kai jo kūną pasiglemžia nebūtis, ir tada, kai jį pamiršta kiti. Eikime Atminties  keliu...

 

Istorijos mokytoja Eglė Simonaitienė

 

 

BALTŲ VIENYBĖS DIENA

 

          Rugsėjo 22-oji - Baltų vienybės diena 1236 metais baltų gentys susivienijo ir iškovojo pergalę Saulės mūšyje prieš Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordiną. Pažymint šį įvykį, Lietuvoje ir Latvijoje rugsėjo 22-ąją minima Baltų vienybės diena. Senovėje ornamentas reiškė informacijos perdavimą ženklais. Iš kartos į kartą buvo perimamos nusistovėjusios ir tobulinamos meninės formos, spalvų deriniai, ornamentika. 7 ir 8 klasės mokiniai bibliotekoje per lietuvių kalbos ir literatūros pamoką susipažino su senaisiais baltų ornamentais, jų reikšmėmis. Bibliotekininkė I. Krasauskienė parengė praktines užduotis: reikėjo iššifruoti, koks ženklas yra nupieštas ir ką jis reiškia. Pamokos pabaigoje vieni mokiniai simboliškai uždegė žvakutes ir iš jų sudėliojo įvairius baltų ornamentus, o kiti - juos piešė ant akmenukų. Te dega ugnis, Saulės mūšio mūsų didvyrių garbei! Ladooooo... 

 

Mokytoja, bibliotekininkė L. Litvinskienė

 

 

Joomla templates by a4joomla