PROJEKTAS ,,MOKSLEIVIAI – BENDRUOMENEI“

 

Į atnaujintas gimnazijos patalpas įsikėlė miestelio biblioteka. Senjorams kelias į biblioteką pasidarė pakankamai tolimas. Jiems dažnai reikia pusiaukelėje ir pailsėti. Mokiniams kilo idėja prie Lašišos upelio įrengti 2 suoliukus.  Suolo kojų, įtvirtinimo detalių ir dažų nupirko direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Medienos suoleliams atvežė ūkininkas, seniūnija skyrė statybinių medžiagų. Mokiniams brėžinius padaryti, pasiruošti medieną ir suolelius įrengti padėjo technologijų mokytojas. Gimnazijos mokiniai prie Lašišos upelio įrengė 2 suoliukus ir šiukšliadėžę. Suoleliai prie Lašišos bus miestelio centro įvaizdžio tęstinumas. Mokiniai prisidėjo prie Čekiškės miestelio kraštovaizdžio puoselėjimo, aplinkos gražinimo. 

Įrengti suoleliai – mokinių parodyta pagarba ir dėmesys senjorams.

MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ

 

Vienas du, 

Vienas du,

Kuo tu, vasara, vardu?

Kas tu?

Liepa, ar tu žalias

Pienių sklidinas birželis?

O, gal būt, gali tu būti

Riešutų ramus rugpjūtis?

Vienas du,

Vienas du,

Kuo tu, vasara, vardu?

 

Ir štai mokslų pabaiga. Gimnazijos kiemelyje susirinko 1-4 klasių mokiniai. Ši diena-galimybė stabtelti ir apžvelgti nuveiktus darbus, pasidžiaugti vieni kitais, padovanoti šypseną ir gražų žodį, svarbų kiekvienam.

Ketvirtokėliai ir pirmokėliai pradžiugino eilėmis ir dainomis apie vasarą. Skruzdėlytė išdalino užsiėmimų sąrašą vasarai, kad nenuobodžiautume. Šventinės popietės metu buvo išdalintos kelios dešimtys padėkos raštų mokiniams.

Geros, linksmos, turiningos ir įsimintinos vasaros palinkėjo gimnazijos administracija.

Aldona Žotkevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

ŽYGIS Į PRANO DOVYDAIČIO SODYBVIETĘ

 

Pirmadienį, birželio 14 d., 4 klasės mokiniai Gedulo ir vilties dieną paminėjo žygiu į profesoriaus Prano Dovydaičio sodybvietę. Prieš 80 metų profesorius iš savo namų Prienų kaime buvo ištremtas į Sibirą. Kartu su visa Lietuva ketvirtokai ir jų mokytoja D. Korsakienė visuotine tylos minute pagerbė tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimo. 

Adrija Šliktaitė, 4 kl.

GEDULO IR VILTIES DIENA

 

Atmintis gyva kol gyva tauta. Istorijos išsaugojimas yra kiekvieno iš mūsų pareiga. Jau šešti metai birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu išsaugome ne vien istoriją, bet ir kiekvieną likimą. Birželio 13 dieną minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo kunigas G. Kabašinskas. Po Mišių vyko dokumentinės apybraižos ,,Atminimas“ apie profesorių Praną Dovydaitį peržiūra. Tremtinių dainas atliko RRKC Ariogalos mišrus vokalinis ansamblis ,,Radasta“ (vadovė R. Aleksiejienė), buvo perskaitytos Čekiškės parapijos 61 šeimos tremtinių pavardės ir vardai. Padėjome gėlių ir uždegėme atminimo žvakeles prie Pr. Dovydaičiui skirto koplytstulpio, esančio bažnyčios šventoriuje. Prisiminimais apie sunkius okupacijos ir tremties laikus dalinosi R. Dovydaitis, dim. vyr. leitenantas, LLKS štabo narys St. Dovydaitis, kraštotyrininkas A. Vaičius. Sodybvietėje Prienų kaime sugiedojome ,,Tautišką giesmę“, skaitėme Laimutės Dovydaitytės laiškus, kartu dainavome tremtinių dainas su  Ariogalos mišriu vokaliniu ansambliu ,,Radasta“.

,,...jei išeisi į laisvę, o Lietuva bus išlaisvinta ,- parašyk į ten tiesiai be adreso. Papasakok mano tautiečiams, kad Prano Dovydaičio tik kūnas buvo toli nuo mylimosios Tėvynės ..., o siela ir širdis ten  Lietuvoje“ (Pranas Dovydaitis).

Skautė Kotryna Kaminskaitė, II g. kl.

SVEIKINAME

Penktadienio popietę Garliavos Kaimynystės parke įvyko tradicinė Kauno rajono mokinių olimpiadų nugalėtojų pagerbimo šventė. Tuo metu Kauną siaubė liūtis, bet virš Garliavos pro debesis žvelgė saulė. „Tai mano magijos dėka“, - šypsojosi renginį vedęs iliuzionistas Mantas Wizard. 

Už puikius pasiekimus rajoninėje etnokultūros olimpiadoje šioje šventėje buvo apdovanotas ir mūsų gimnazijos 6 klasės mokinys NOJUS NEKROŠIUS (mokytoja L. Litvinskienė) kartu su 48 atstovais iš 15 Kauno rajono mokyklų. Meras V. Makūnas ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius laureatus apdovanojo vardiniais medaliais bei prizais.

Šaunuolis mūsų NOJUS – didžiuojamėsǃ

Joomla templates by a4joomla