SVEIKINAME

VIRGINIJĄ ZAVEDSKAITĘ  IIa klasės mokinę Kauno rajono rusų kalbos E. Pundzevičiaus vertimų konkurse užėmusią III – ąją vietą ir jos mokytoją Ziną Šiaučiulienę.

TAIZĖ PAMALDĖLĖS

 

Gavėnia – susitaikymo ir atgailos metas. Šiuo metu daugelyje Kauno II Dekanato parapijų bei mokyklų vyksta Taizė pamaldėlės. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje šios pamaldėlės vyksta jau ne vienerius metus. Ši tradicija atkeliavo iš Prancūzijoje esančio Taizė vienuolyno. Pamaldėlės vyksta žvakių šviesoje prie ikoninio kryžiaus, išsakomi maldavimai, giedamos Taizė giesmės.

Džiaugiamės, jog nuvykstame į Taizė pamaldėles ir kitose parapijose, mokyklose. Mokiniai susipažįsta su kitų parapijų jaunimu, bendrauja ir kviečiasi pas save. Lydimi tikybos mokytojos Jurgitos Vyšniauskienės buvome Karmėlavos bažnyčioje.

Vėlyvą kovo 30 d. vakarą Taizė pamaldėlių sulaukėme ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje. Į pamaldėles atvyko jaunimas iš Raudondvario, Karmėlavos, Babtų, Kulautuvos... Išpažinčių klausė 2 parapijų kunigai. Po pamaldėlių laukė Agapė vaišės. Parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas visus vaišino čeburekais. Pasimeldę, laimingi ir sotūs grįžome į namus. Tokie vakarai gavėnios metu atgaivina mūsų sielas, suteikia jėgų keliauti šiuo nelengvu gavėnios keliu.

III klasės mokinė V. Mickevičiūtė

APSKRITO STALO DISKUSIJA „KAIP KELTI MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS?“

 

Kovo 24 d. gimnazijos  metodinė taryba pakvietė gabius ir talentingus 4-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinius, mokytojus, gimnazijos administraciją į apskritojo stalo diskusiją „Kaip kelti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti olimpiadų rezultatus?“. Diskusijos tikslas - išsiaiškinti nuomones bei numatyti veiklas, kurias gimnazijos bendruomenė galėtų įgyvendinti keldama mokinių mokymosi motyvaciją, siekdama geresnių rezultatų olimpiadose. Mokiniai ir mokytojai pasiskirstė į keturias grupes: kalbos, socialiniai mokslai, gamtos ir tikslieji mokslai bei menai ir technologijos.

Renginio pabaigoje dalyviai galėjo atsakyti į klausimus, kas patiko ir ką reikėtų daryti kitaip. Džiugu, kad tiek dalyvavę mokiniai, tiek mokytojai, gimnazijos administracija pripažino, kad diskusija naudinga ir kiekvienai grupei pavyko išsakyti savo nuomonę. Patiko siūlytos idėjos,  dalyvių nuomonė apie privalumus ir trūkumus, nes temos labai aktualios.

Ši diskusija – tai ne tik nuomonių išsakymas, bendrų sprendimų ieškojimas, tačiau ir puiki galimybė   pažinti vieniems kitus, siekiant bendro tikslo.

Metodinės tarybos pirmininkė L. Rutkauskienė

SVEIKINAME

8 kl. mokinį DEIVIDĄ ŽANDARAVIČIŲ, geografijos olimpiadoje ,,Mano Gaublys" užėmusį I-ąją vietą, 9 kl. mokinį GYTĮ BERŠTAUTĄ – II-ąją vietą ir jų mokytoją Dianą Tovtkevičienę.

.be">VIDEO nuoroda

Kovo 20-24 dienomis jau aštuntą kartą visoje Lietuvoje vyko veiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ”. Prie šios iniciatyvos prisijungusi mūsų gimnazija savo veikla skatina vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.

Gimnazijoje, pasitelkus mokinių tarybos narių pagalbą,  visą savaitę vyko intensyvūs užsiėmimai mokiniams. Jau nuo pirmadienio pertraukų metu sporto salėje vyko porų tinklinio varžybos, o vaikinai įnirtingai rungėsi prie teniso stalo. Daugiausiai dėmesio sulaukė Flash Mobas. Šoko ne tik mažiausieji, bet ir vyresnieji. Trečiadienį gimnazijoje sulaukėme Lietuvos kariuomenės atstovų. Šie pristatė kariuomenės veiklą, realų karių gyvenimą bei paragino nepabijoti šios daug jėgų reikalaujančios profesijos. Ketvirtadienį 3-8, I-II gimnazijos klasių mokiniai su psichologe Dalia Laurinavičiene žiūrėjo režisieriaus Vytauto V. Landsbergio dokumentinį filmą „Vaineta“. Tai filmas, kuriame fiksuojamos cerebriniu paralyžiumi sergančios merginos gyvenimo akimirkos. Po filmo peržiūros vyko aptarimas, minčių pasidalijimas. Savaitės apibendrinimas vyko gabių mokinių rate. Čia mokiniai su mokytojais diskutavo, kaip būtų galima dar labiau pagerinti mokymosi rezultatus, stipriau pasiruošti olimpiadoms.

Linkime nepamiršti, kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas. Ugdykite toleranciją ir empatiją vienas kitam. Netylėkite, jei artimoje aplinkoje pastebite patyčias. Tik bendromis jėgomis visiems kartu pavyks sustabdyti tai, dėk ko kenčia daugelis žmonių.

Mokinių taryba

 

SVEIKINAME

EMILIJĄ KARPAVIČIŪTĘ, AISTĘ RAKAUSKAITĘ , DEIMANTĘ VALAUSKAITĘ, DOVILĘ ŠALTYTĘ, RUGILĘ TOLEVIČIŪTĘ I-IV gimnazijos klasių mokinių vokalinių ansamblių dainos užsienio (rusų) kalba konkurse užėmusias III-ąją vietą bei mokytojus Ziną Šiaučiulienę ir Alvydą Furmoną.

SVEIKINAME

LUKĄ RAUDŽIŲ, GRAŽVYDĄ RAKAUSKĄ, DONATĄ BARTKŲ, RIMANTĄ ŠUKAUSKĄ, MINDAUGĄ VERBAUSKĄ, GYTĮ ŠUKAUSKĄ, AISTĘ RAKAUSKAITĘ, SILVIJĄ PETRAUSKAITĘ tinklinio turnyre "Raudė"  laimėjus I-ąją vietą ir kūno kultūros mokytoją Kristiną Salinkienę. Šaunuoliams VALIO!!!

SVEIKINAME

2 klasės mokinius MONIKĄ TARAŠKUTĘ ir NOJŲ NEKROŠIŲ tapus laureatais Kauno rajono pradinių klasių mokinių dailaus rašto ir iliustravimo konkurse, bei jų mokytoją Aldoną Žotkevičienę.

KOVO 11-OSIOS ŽYGIS

 

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją, LS Kauno krašto Čekiškės Dubysos ir Vilkijos Ąžuolų tuntų skautai surengė šventinį žygį. Žygio metu skautai domėjosi Vilkijos istorija, vardo kilme, dabartinėmis naujienomis, kaip laisvės šventę švenčia vietiniai gyventojai. Žygiuojant Ringovės piliakalnio link, skautai laikėsi priesaikos ir padarė po gerą darbelį, o pasiekus kelionės finišą skautų laukė karšta kakava bei trąsa, kurią visi įveikė be didesnių vargų. Po visų gerų darbų ir laisvės pagerbimo mažiesiems Vilkijos tunto skautams užrišti kaklaraiščiai.

SKAUTAI, BUDĖKIM!

Skautų vadovės s. Vitalija ir Renata

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija