Vizija, misija

Kategorija: Apie mus
Paskelbta: 2020 m. sausio 21 d., Antradienis 10:06
Autorius Super User
Peržiūros: 5700

Gimnazijos vizija

              Moderni, besimokanti, atvira kaitai, puoselėjanti krašto bendruomenės tradicijas gimnazija, skatinanti  kiekvieno mokinio saviraišką ir kūrybines galias.

Gimnazijos misija

              Gimnazija, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, teikdama pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, yra atvira visuomenei, kuria saugią aplinką, plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką, išryškina mokinių individualumą, skatinant mokytis visą gyvenimą.

 

Gimnazijos filosofija

„...Aš ieškau ir randu malonumo padaryti bent kiek gera žmonėms, padirbėti aukščiausiajai Tiesai, Gėriui ir Grožiui“.

Pranas Dovydaitis

 

Vertybės – saugumas, sveikata, teisingumas, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas, pilietiškumas.