Projektas

Kategorija: Nepriskirtas
Paskelbta: 2021 m. sausio 17 d., Sekmadienis 21:12
Autorius Super User
Peržiūros: 5541

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

PROJEKTO ADMINISTRATORIUS – ŠMSM Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 28 mėn. (2017 m. kovo mėn. – 2019 m. liepos mėn.)

 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

 

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

 
Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pradinių klasių mokiniai džiaugiasi  įvairiomis priemonės, skirtomis pasaulio pažinimui. Mokiniams patinka gamtos mokslų mokytis taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir integruojama į kitus mokomuosius dalykus. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Gamtos mokslų pamokos persikelia ir į netradicines erdves: parką ar mokyklos kiemą.


20170418_072828.jpg 20180907_114110.jpg 20190109_082607.jpg

20190206_091616.jpg


       Plačiau apžvelgti  ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ panaudojimą mūsų gimnazijos 1 klasės  galima čia: https://jolantosmokiniai.jimdo.com

 

1-4 kl. nupirktų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

5–8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai

http://www.vedlys.smm.lt