Rekomendacijos dėl mokinio dienotvarkės

REKOMENDACIJOS DĖL MOKINIO DIENOTVARKĖS KARANTINO METU

 DIENOTVARKĖ. KAM JI REIKALINGA?

 • Pasikeitusi kasdienybė, kels mažiau streso, jeigu susidėliosite karantino dienotvarkę.
 • Rutina padeda jaustis saugiems, gali suteikti stabilumo stipriai besikeičiančiose situacijose.
 • Padeda siekti užsibrėžtų tikslų, išskaidant juos į žingsnius.
 • Darant kažkokias veiklas reguliariai, jos tampa įpročiu ir joms atlikti reikia mažiau pastangų. Pvz., laikantis miego grafiko sustiprėja „biologinis laikrodis“, galima keltis be žadintuvo.
 • Dienotvarkė bei laiko (prioritetų) paskirstymas padeda sutaupyti laiko, kurį galima skirti malonioms veikloms.
 • Dienotvarkės laikymasis padeda įgyti darbo bei laiko vadybos įgūdžių.

KĄ SVARBU ĮTRAUKTI?

 • Nustatyk pastovų kėlimosi ir ėjimo miegoti laiką (6–13 metų vaikams rekomenduojama miegoti 9–11 val. per parą, 14–17 metų – 8–10 val. per parą, nuo 17 metų – 7–9 val. per parą. Informacija iš www.sleepfoundation.org).
 • Mokymosi laiką net ir karantino metu planuok pagal įprastą savo pamokų tvarkaraštį.
 • Įtrauk mokymosi veiklą, kuri gali kisti priklausomai nuo atsiskaitymų / egzaminų, kuriems reikia pasirengti.
 • Bendrauk. Dienotvarkėje palik vietos draugams bei bendrai šeimos veiklai. Esant karantinui palaikyk santykius telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.
 • Skirk laiko fiziniam aktyvumui, buvimui lauke.
 • Neužmiršk pomėgių. Veiklą, kuria užsiėmei neformalaus ugdymo būrelyje po pamokų, pabandyk perkelti į namus – skambink pianinu ar gitara, šok, tapyk, sportuok, lipdyk.
 • Pasirink laiką dienos metu, kada pasidomėsi žiniomis bei aptarsi jas su patikimais suaugusiaisiais.
 • Neužmiršk pareigų.
 • Džiaukis turėdamas progą panuobodžiauti – mokslininkai teigia, kad nuobodžiaujant puikiai lavėja mūsų vaizduotė ir kūrybiškumas.

KAS PADEDA LAIKYTIS?

 • Padaryk ją spalvingą, pasikabink matomoje vietoje arba susikurk savo išmaniajame telefone, kompiuteryje. Į savo dienotvarkę įtrauk svarbius atsiskaitymus, pasižymėk juos kalendoriuje.
 • Praktika, praktika, praktika. Tam, kad dienotvarkė veiktų, reikia ją kartoti.
 • Nesijaudink, jeigu iš karto nepavyksta įgyvendinti visų punktų. Nusišypsok ir bandyk dar kartą.

DIENOTVARKĖ.pdf

 

Informacija tėvams

MIELI TĖVELIAI,

 

 Nuotolinis mokymasis – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai mokinius ir mokytoją skiria atstumas, o bendravimas ir mokymosi medžiagos pateikimas vyksta informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). 

Pagal mokymosi būdą nuotolinis mokymasis skirstomas į tris rūšis:

Sinchroninis – nuotolinis mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant vaizdo ar garso konferencijų būdą; 

Asinchroninis nuotolinis mokymasis vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, kai bendraujama naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu. 

Mišrusis mokymas – jo metu derinami abu metodai.

Pasitarę su gimnazijos IT specialistais ir įvertinę šeimų galimybes bei mokytojų kompetencijas, renkamės mišrų nuotolinio ugdymo būdą: dalis pamokų vyks sinchroniniu, dalis – asinchroniniu būdu. 

 • Nuotolinis mokymas(is) susideda iš savarankiškų užduočių, savarankiško darbo, vaizdo pamokų, individualių ir grupinių konsultacijų. Vaizdo pamokos – tai naujos medžiagos pateikimas, aiškinimas, mokinių grįžtamasis ryšys, jo vertinimas virtualioje aplinkoje. 
 • Kartu su savo vaiku įdėmiai išstudijuokite nuotolinio mokymo tiesioginių prisijungimų (sinchroninio mokymosi) tvarkaraštį. Mūsų gimnazijoje vaizdo pamokos vyks ZOOM platformoje. 
 • Kitos užduotys bus pateiktos ir bendravimas su mokytoju (asinchroninis mokymasis) vyks per el. dienyną TAMO, el. pašto žinutėmis ar kitais, su mokytoju suderintais būdais.
 • Nuolat sekite informaciją TAMO ir gimnazijos svetainėje, nes tiesioginių prisijungimų (sinchroninio mokymosi) tvarkaraštis dėl objektyvių priežasčių gali būti koreguojamas.
 • Drauge su vaiku pasiruoškite tinkamą mokymuisi aplinką, kuri kuo mažiau blaškytų dėmesį ir nevargintų.
 • Vaizdo pamokos metu reikėtų visiems šeimos nariams gerbti pamokos laiką bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, neatitraukti vaiko dėmesio ir pan. 
 • Dienotvarkė – labai svarbus veiksnys sėkmingam mokymuisi. Padėkite vaikui aiškiai susidėlioti dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje mokomės. Vakaras skirtas pramogoms ir poilsiui. 
 • Kas 20–30 min. (priklausomai nuo vaiko amžiaus) atitraukite vaiką nuo ekrano ir darykite pertraukėles. Fizinis atsitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai.
 • Priminkite vaikams apie virtualios erdvės kultūrą, paaiškinkite, kad bendraudami virtualioje erdvėje turi būti mandagūs, demonstruoti pagarbą sau ir kitiems. Be mokytojo sutikimo pamokos negalima įrašinėti, platinti, nes tai – mokytojo autorinis kūrinys.
 • Pasikalbėkite su vaikais apie teisines virtualių patyčių bei duomenų apsaugos pažeidimų pasekmes. 
 • Naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis visi patiriame stresą, todėl būkime vieni kitiems pozityvūs, geranoriški, tolerantiški ir supratingi – tai yra labai svarbu geram startui.

 

Gimnazijos administracija

REKOMENDACIJOS TĖVAMS, KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)

2020-04-14

Covid-19 pandemija, plintanti informacija apie jos padarinius, dėl jos pasikeitęs įprastas šeimos gyvenimas emociškai veikia ir jauniausius šeimos narius. Dėl vykstančių pokyčių vaikai ir paaugliai patiria stresą, kuris gali pasireikšti labai įvairiai, priklausomai nuo vaiko amžiaus, charakterio ypatybių ar temperamento, raidos ypatumų.

 

Vaikų ir paauglių patiriamo streso ženklai

Jaunesnio amžiaus vaikai gali būti verksmingesni, dirglesni, dažniau pykti. Jie gali sugrįžti prie jau išaugtų įpročių (pavyzdžiui, imti čiulpti čiulptuką, šlapintis į kelnytes ar lovą ir pan.). Vaikai gali labai jaudintis, būti liūdni, neramūs. Galimi valgymo, miego sutrikimai.

Paaugliams gali padidėti dirglumas, pasikeisti elgesys, suprastėti mokymosi rezultatai, kilti dėmesio koncentracijos problemų. Jie gali pradėti vengti veiklų, kurios anksčiau juos džiugino, skųstis galvos ar kūno skausmais.

Tinkamas bendravimas su vaikais ir paaugliais apie Covid-19

Tėvams svarbu atpažinti, kaip jaučiasi jų vaikai ir paaugliai, ir stengtis sumažinti neigiamas Covid-19 pandemijos pasekmes jų psichikos sveikatai. Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir paaugliais apie Covid-19 (koronavirusą).

 

 • Padėkite vaikams / paaugliams tinkamai suprasti informaciją apie Covid-19, skirdami laiko nuoširdiems ir atviriems pokalbiams šia tema. Pokalbį pradėkite pripažindami, jog visai normalu jaustis susijaudinusiam, susirūpinusiam ar išsigandusiam dėl Covid-19 pandemijos. Paklauskite, kaip vaikas / paauglys jaučiasi dėl Covid-19 keliamų pokyčių. Bendraudami su vaiku / paaugliu būkite aktyvus klausytojas – atsakykite į vaikų / paauglių reakcijas pozityviai, išgirskite jų nerimą ir rūpinkitės jais, skirkite daugiau dėmesio ir palaikymo.

 

 • Kalbėdami su vaiku / paaugliu apie Covid-19 nuraminkite jį, patikinkite, kad jis yra saugus. Pasakykite, kad nors ir gali nutikti blogų dalykų, mokslininkai, valdžia, tarptautinės organizacijos, medikai daug dirba spręsdami šią problemą ir situacija yra valdoma. Taip pat pabrėžkite, jog siekiant suvaldyti pandemiją, labai svarbus kiekvieno iš mūsų atsakingas elgesys. Papasakokite, ką reiškia būti pažeidžiamam Covid-19 (pvz., priklausyti rizikos grupei) ir paaiškinkite, kokie veiksmai gali apsaugoti pažeidžiamiausius. Paaiškinkite, ką vaikai / paaugliai gali padaryti, kad pasirūpintų savimi ir kitais bei kodėl svarbu laikytis valdžios rekomendacijų ir reikalavimų (pavyzdžiui, nesibūriuoti, dėvėti kaukes, dažnai plauti rankas).

 

 • Žinokite, kokią informaciją Jūsų vaikai / paaugliai gauna apie Covid-19. Ribokite šeimos laiką, skiriamą naujienoms apie Covid-19 sužinoti (įskaitant ir naršymą socialiniuose tinkluose). Skatinkite vaikus aptarti naujienas, kurias jie matė, perskaitė. Su vaikais pažiūrėjus žinias ar perskaičius straipsnį, aptarkite, ką matėte ar perskaitėte, leiskite vaikams / paaugliams užduoti visus jiems kylančius klausimus. Atsakinėdami į jų klausimus, remkitės patikimais oficialiais informacijos šaltiniais (Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapiais bei tinklalapiu www.koronastop.lrv.lt), atsakymus pateikite vaikams / paaugliams suprantamu būdu. Jei jo nežinote, būkite nuoširdūs ir tai pripažinkite, pasiūlydami drauge paieškoti atsakymo arba pažadėdami jį pateikti vėliau. 

 

 • Padėkite savo vaikams / paaugliams pozityviais būdais išreikšti nerimą, liūdesį, baimę. Galite pasiūlyti jiems įvairių nusiraminimo būdų: piešti, medituoti, lipdyti, rašyti, šokti, sportuoti arba kartu aptarkite, kas vaikui / paaugliui padėtų jaustis geriau. Papasakokite, kaip Jūs jaučiatės dėl Covid-19 ir kas padeda jums įveikti užklumpantį stresą ar nerimą.

 

 • Būkite pavyzdžiu savo vaikui / paaugliui reaguodami į Covid-19. Dalykitės savo jausmais, bet parodykite, kad mokate juos suvaldyti: vaikai ir paaugliai iš dalies reaguoja į įvykius taip, kaip mato reaguojant suaugusiuosius. Tėvų ir globėjų rami ir užtikrinta reakcija į Covid-19 yra geriausia parama vaikams / paaugliams. Taip reaguoti yra lengviau, kai esate pasirengę, tad nepamirškite rūpintis savimi: darykite pertraukas tarp darbų, pakankamai miegokite, sportuokite, valgykite subalansuotą maistą, virtualiai reguliariai bendraukite su draugais ir kartu negyvenančiais šeimos nariais.

 

 • Jei Jūsų vaiko / paauglio elgesys smarkiai pasikeitė ir Jūs jaudinatės dėl jo reakcijos į Covid-19 pandemiją, kreipkitės profesionalios pagalbos į mokyklos, rajono Švietimo pagalbos tarnybos, poliklinikos ar kitą pasirinktą psichologą, konsultuokitės su emocinės paramos linijų specialistais:

-          Pagalbos vaikams linija (pasiekiama skambinant per Vaikų liniją tel. 116 111, 11–19 val. vaikams ir tėvams, patiriantiems iššūkių, www.pagalbavaikams.lt);

-          Tėvų linija (tel. 8 800 90012, I–V 11–13 val. ir 17–21 val., tėvams, patiriantiems iššūkių, www.tevulinija.lt).

Kiti patarimai, kaip stiprinti vaikų psichikos sveikatą

 • Kuo labiau išlaikykite pažįstamą vaikams / paaugliams rutiną ir kasdienio gyvenimo įpročius. Nustatykite dienos struktūrą ir stenkitės jos laikytis. Naudokite vaiko / paauglio amžiui palankias veiklas, mokymosi pratimus, skatinkite vaikus žaisti, bendrauti su kitais šeimos nariais, o su bendraamžiais palaikyti ryšį nuotoliniais būdais.
 • Turėkite  realius  lūkesčius  vaikų / paauglių   atžvilgiu, duokite jiems laiko prisitaikyti prie Covid-19 keliamų pokyčių. Atsižvelgę į jų raidą, paprašykite atlikti tai, ką jie sugebėtų (pavyzdžiui, mažametis vaikas nepabus tyliai visą dieną, tačiau 15 minučių tyliai pažaisti sugebės).
 • Skirkite vaikui / paaugliui kokybiško laiko, kurio metu tiesiogiai bendraukite ar užsiimkite bendra veikla. Pagal savo galimybes ir drauge su vaiku sutarkite, kada bus jūsų kokybiškas laikas kartu ir kiek jis truks (pavyzdžiui, kiekvieną dieną nuo 16 iki 17 val.). Paklauskite savo atžalos, ką jis norėtų jo metu drauge nuveikti, aptarkite, ar jo pasiūlymas yra tinkamas esant Covid-19 pandemijai ir kodėl. Kelios idėjos, kaip kokybiškai praleisti laiką kartu Covid-19 pandemijos metu:

-          Knygos skaitymas ir aptarimas.

-          Piešimas, lipdymas.

-          Dainavimas, šokiai.

-          Dėlionių, lego dėliojimas.

-          Pagalba ruošiant namų darbus.

-          Mėgstamo patiekalo gaminimas drauge, naujo recepto išbandymas.

-          Sportavimas drauge klausantis vaikui / paaugliui mėgstamos muzikos.

-          Pokalbiai vaiką / paauglį dominančiomis temomis. Pokalbių metu būkite aktyvus klausytojas, neužsiimkite pašaline veikla.

 • Taikykite pozityvaus bendravimo taisykles:

-  Neįsakinėkite vaikams / paaugliams, ko jie neturėtų daryti, bet aiškiai pasakykite, ko iš jų tikitės ir ką jiems daryti (pvz., užuot sakę „nedarykite netvarkos“ ar „netriukšmauk“, sakykime „susitvarkykite žaisliukus ir sudėkite juos į dėžę“ arba „dabar yra ramios veiklos metas – ką nori veikti: piešti ar dėlioti dėlionę?“).

- Norėdami atkreipti vaikų dėmesį į save, nekelkite balso, o kreipkitės į jį vardu, kalbėkite ramiai, stenkitės užmegzti akių kontaktą.

- Pastebėkite ne tik netinkamą, bet ir gerą vaikų / paauglių elgesį – pagirkite vaiką / paauglį, kai jis elgiasi gražiai, padėkokite už jo pastangas.

- Kalbėkitės su vaiku / paaugliu apie galimas jo netinkamo elgesio pasekmes, paaiškinkite, kodėl svarbu laikytis taisyklių (pavyzdžiui, „jei neužsuksi klijų, jie sudžius ir rytoj nebegalėsi daryti darbelių“).

 

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis šiomis tarptautinėmis rekomendacijomis ir šaltiniais:

 • Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. World Health Organization, 18 March 2020
 • Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak (developed by the IASC’s Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support), February 2020
 • Coronavirus (COVID-19): How to Talk to Your Child, Reviewed by: Jennifer Shroff Pendley, PhD
 • Talking with children about Coronavirus Disease 2019
 • Messages for parents, school staff, and others working with children, Centers for Disease Control and Prevention
 • Tips for parenting during the coronavirus (COVID-19) outbreak, Unicef.org

 

Pagalbos teikimas

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

PAGALBOS TEIKIMAS

 

 

Teikiama pagalba

Atskingas asmuo

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalė Keliauskienė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

TAMO dienynas

Messenger kontaktai: Dalė Keliauskienė


Darbo laikas: 

Pirmadienis     9.50-11.50

14.50-16.50

Antradienis     7.50-11.50

Trečiadienis    8.50-10.50

13.50-15.50

Ketvirtadienis 8.50-12.50

Penktadienis   7.40-11.40


 • konsultavimas ir koordinavimas dėl švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu mokiniui ir jo šeimai;

 • konsultavimas ir koordinavimas dėl neformaliojo švietimo paslaugų teikimo nuotoliniu būdu.

 

 

Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Socialinė pedagogė Sandra Virbukienė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas sandra.virbukiene@gmail.com  

TAMO dienynas

Messenger kontaktai: Sandra Virbukienė


Darbo laikas: 

Nuo 8 iki 14 valandos.  

 • konsultuoja mokinius susidūrus su sunkumais mokantis ir bendraujant nuotoliniu būdu;

 • informuoja mokinių tėvus (globėjus) dėl nemokamo maitinimo karantino metu;

 • vykdo mokinių lankomumo priežiūrą;

 • informuoja tėvus (globėjus) apie jų teisę gauti socialinę pegagoginę pagalbą;

 • bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

 

 

 Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Psichologė Gintautė Jegorovaitė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

TAMO dienynas


Darbo laikas: 

Trečiadienis 8.00-14.30

Penktadienis 8.00-13.00 

 • el. patyčios, sunkumai ir saugumas bendraujant nuotoliniu būdu;

 • socialinio poreikio tenkinimas bendraujant telefonu, el. paštu, per TAMO dienyną su mokiniais ir tėvais (globėjais);

 • tekstinio pobūdžio rekomendacijų psichinei sveikatai palaikyti teikimas tėvams (globėjams) ir mokiniams;

 • konsultavimas, rekomendacijų teikimas mokiniams ir tėvams (globėjams), ką galėtų nuveikti karantino metu. 

 

 

                        Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Spec. pedagogė-logopedė Renata Kochanauskaitė


Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. Nr.861549265


Darbo laikas: 

Nuo 8 iki 13:30. 

 • mokymo ir mokymosi pagalba SUP mokiniams;

 • SUP mokinių ir jų tėvų konsultavimas;

 • informuoja tėvus apie specialųjį ugdymą;

 • moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu;

 • taiso mokinių tarties, rašto trūkumus bei teikia indvidualias užduotis nuotoliniu būdu;

 • padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka;

 • atlieka tėvų (globėjų) ir mokytojų pedagoginio švietimo funkciją, koncultuoja ir bendradarbiauja su jais kalbos ugdymo klausimais. 
 

Teikiama pagalba

Atsakingas asmuo

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Žičkuvienė 

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tel. Nr. 861530106


Darbo laikas: 

Pirmadienis – Ketvirtadienis 9.30-16.30

Pektadienis 9.30-15.30  

 • mokinių sergamumas ir duomenų rinkimas;

 • konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), mokytojus sveikos gyvensenos ir sveikatos klausimais; 

 • bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis. 

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAI

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Vaikų linija www.vaikulinija.lt

116 111

Kasdien 11.00-21.00

Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt

8 800 28888

Visą parą

Tėvų linija

8 800 90012

I-V 11.00-13.00

17.00-21.00

Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt

8 800 60700

Visą parą

Pagalbos moterims linija 

8 800 66366

I-V 10.00-21.00

Dingusių žmonių šeimos paramos centras

8 800 26161

8 527 73135

I-V 8.00-16.00

Vaikų raidos centras

8 527 57564

Visą parą

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA INTERNETU

Vaikų linija

Regsitruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt

Atsako per dvi dienas

Jaunimo linija

Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas

Atsako per tris dienas

Vilties linija

Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt

Atsako per tris dienas

Vaizdo pamokų tvarkaraštis

Pradinių klasių tvarkaraštis

 ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS 1-4 KLASIŲ

NUOTOLINIO MOKYMO (SI) TVARKARAŠTIS IR RYŠIO PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Laikas 

Veikla 

Ryšio priemonės

1. 

9:00-13:00

Vaizdo konferencijos;

Savarankiškas mokymas(is) pagal tvarkaraštį (informacijos paieška, tyrimai, bandymai);  .

Individualus  darbas (pratybų sprendimas, kitų užduočių atlikimas);

Individualios konsultacijos su mokytoju.

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

EMA, EDUKA pratybos

2.

Anglų kalba 

(pagal tvarkaraštį pirma savaitės pamoka – 

video konferencija;

Antra pamoka – savarankiškas mokymas(is),

(individualios konsultacijos su mokytoja).

ZOOM aplinka 

TAMO dienynas,

Messenger, mob. ryšys,

3.

Dorinis ugdymas

(etika, tikyba pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 Tamo dienynas,

 mob. ryšys

4.

Muzika (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas, mob. ryšys

5.

Klasės valandėlė (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka, 

TAMO dienynas,

Messenger

6.

Neformalusis švietimas (pagal tvarkaraštį).

ZOOM aplinka,

 TAMO dienynas, 

You tube kanalas, 

Messenger

  7. 

10:00-13:00

PAGALBOS SPECIALISTAI

Logopedės konsultacijos (pagal tvarkaraštį)

     Psichologės individualios konsultacijos (pagal tvarkaraštį, pagal susitarimą)

   Socialinės pedagogės konsultacijos, užsiėmimai (pagal individualų susitarimą, pagal poreikį)

ZOOM aplinka,

TAMO dienynas,

Mob. ryšys,

Nuotolinio mokymosi pamokų laikas

Nuotolinio mokymo(si) pamokos 5- 8, I-IV gimnazijos klasių  mokiniams vyks pagal 2019-2020 m. m. gimnazijos pamokų tvarkaraštį, laikantis tokios pamokų trukmės: 

1. 8.00 - 8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 11.05-11.50 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40

7. 13.50-14.35 

8. 14.45-15.30

 

Administracija

 
Joomla templates by a4joomla