Gimnazijos taryba

Kategorija: Gimnazijos taryba
Paskelbta: 2021 m. sausio 17 d., Sekmadienis 15:52
Autorius Super User
Peržiūros: 1544

Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Mokytojai:

 
1.Ingrida Subačienė
2. Laimutė Litvinskienė
3. Jovita Girniuvienė
4. Jolanta Girdauskienė

 

Tėvai
 
1.Irma Nagreckienė
2. Kristina Dovidaitienė
3. Violeta Šaltienė
4. Gintas Šukauskas

 

 

Mokiniai
 
1. Kamilė Leskauskaitė II g. kl.
2. Ieva Dimaitė I g. kl. 
3. Audrius Šukauskas 8 kl.
4. Nojus Nekrošius 8 kl.

 

 

Čekiškės seniūnijos bendruomenės atstovas: 

Mečislovas Zavedskas

      GIMNAZIJOS TARYBA – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų ir  gimnazijos bendruomenės  interesams. Į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams. Taryba  numato gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginiam planui, metinės veiklos planui.


Gimnazijos  tarybos tikslas

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius.


Gimnazijos tarybos uždaviniai:


Gimnazijos taryba svarsto ir teikia siūlymus:


Gimnazijos taryba analizuoja: