KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMAS PROJEKTE „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS“

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d.

Projekto partneris – Kauno rajono savivaldybės administracija. 

20 Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, gaus standartizuotas gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemones ir įrangą, skirtą atlikti tyrimus, eksperimentus, laboratorinius darbus ir kitas praktines veiklas. Mokyklos papildomai gaus kompiuterinės įrangos, būtinos skaitmeninėms priemonėms ugdymo procese naudoti ir vykdyti pasiekimų patikrinimus. Dalyvaujant projekte bus plečiamos praktinės žinių pritaikymo galimybės, kurios didins mokinių mokymosi motyvaciją ir padės gerinti mokinių pasiekimus.

Projekto biudžetas – 1 976 977,29 Eur.

Nuosavo įnašo dalis – nuosavu įnašu prisidėti nereikalaujama. Partneris savo iniciatyva ir savo, ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo. 

Projekte numatytos veiklos:

  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
  • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą (laborantai, kompiuterių priežiūros specialistai ir pan.).

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”.

Džiaugiamės, kad Čekiškės Prano Dovydaičio gimnaziją pasieks šio projekto ugdymo priemonės.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija