MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTO PARAIŠKŲ PRISTATYMAS

          Kauno rajono savivaldybė pakvietė bendrojo ugdymo mokyklų mokinius dalyvauti biudžeto iniciatyvų projektų finansavimo konkurse. Finansavimo tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklos biudžeto sudarymą, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų kultūrą. 

          Kovo mėn. gimnazijos bendruomenė buvo informuota apie galimybę dalyvauti, o iki balandžio 19 d. gimnazijos mokiniai pateikė 4 paraiškas: „Pufai, II aukšto fojė poilsio zona“, „Vandens pilstymo aparatai“, „Oro kontrolė: geriausias mokymo partneris“ ir „Inovatyvi poilsio zona“. Gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija, išnagrinėjusi paraiškų atitikimo reikalavimams, nusprendė – teikti visas 4 projektų paraiškas atrankai. 

          Gegužės 3 d. klasės valandėlės metu, visi 5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai susirinko į aktų salę, kurioje savo projektus viešai pristatė visos keturios paraiškas teikusios mokinių komandos. Komandų nariai sulaukė įvairių klausimų apie pristatomus projektus. Po pristatymo įvyko balsavimas „Mentimeter“ programėle, o mokiniai neturintys telefono – išreiškė savo norą raštu. Susumavus visus rezultatus paaiškėjo projekto paraiška nugalėtoja – „Pufai, II aukšto fojė poilsio zona“. Pasidžiaugę įgyta patirtimi, mokinių iniciatyvomis, pasveikinome nugalėtojus. Kitoms komandoms, pristačiusioms projekto idėjas, padėkojome, padrąsinome dalyvauti ir kituose projektuose.

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija