VEIKSMO SAVAITĖ „BE PATYČIŲ"

          Balandžio 22-26 dienomis vyko MT organizuojama veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ". Ši akcija į gimnaziją atnešė linksmą nuotaiką ir sudarė galimybes mokiniams daugiau pabendrauti tarpusavyje.

          Pirmadienio rytą mokiniai atvykę į mokyklą buvo laukiami prie įėjimo, kvietėme juos apsipiešti savo ranką ir joje parašyti savo vardą bei frazę ,,Aš prieš patyčias". Mokinių rankytės iki šiol puikuojasi pirmame aukšte, sukabintos ant stendo. Po 3 pamokų kvietėme visus į sporto salę, kurioje šokome bendrą šokį. Šią iniciatyvą tęsėme visą likusią savaitę.  Pirmadienį taip pat į gimnaziją buvo atvykęs aktorius ir laidos ,,Muzikinė kaukė’’ vedėjas Arnas Ašmonas. Jis kalbėjo apie patyčias, pasitikėjimą savimi, savo karjeros istoriją, o po susitikimo mokiniai turėjo galimybę su svečiu pasikalbėti individualiai ar nusifotografuoti.

          Antradienį vyko draugiškiausių mokinių rinkimai. PUG, 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai siūlė savo bendraklasius, atitinkančius draugiškiausio mokinio kriterijus:

️           Visada pasiūlo savo pagalbą draugams ir mokytojams.

️           Valdo savo emocijas

️           Kultūringai ir pagarbiai elgiasi su visais mokyklos darbuotojais, bei mokiniais.

️           Pamatęs patyčias, jas visada sustabdo.

          Iš kiekvienos klasės buvo išrinktas draugiškiausias mokinys. Draugiškiausius mokinius baigiamojo renginio metu apdovanojome padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis.

          Trečiadienį vyko kino „PRIEŠ PATYČIAS" peržiūros PUG ir 1-4 klasių mokiniams, kurias vedė gimnazijos psichologė. Mokinukai turėjo galimybę apmąstyti, kodėl svarbu būti draugiškiems, gerbti vieniems kitus, ką jaučia tas, iš kurio kiti tyčiojasi ir kodėl apskritai kyla patyčios. 

          Ketvirtadienį 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai atlikinėjo ACTIONBOUND užduotis ,,Aš prieš patyčias’’, kurių metu kūrė draugiškus tarpusavio santykius, nes užduotys buvo tokios, kur reikėjo ir bendradarbiauti, ir padainuoti, ir komplimentus vieni kitiems pasakyti. 

          Penktadienį vyko visos savaitės apibendrinimas, buvo apdovanoti draugiškiausi mokiniai, visiems padėkota už aktyvų dalyvavimą ACTIONBOUND veiklose. Taip pat nuo pirmadienio iki penktadienio gimnazijoje veikė gerumo paštas ,,Ačiū ir atsiprašau’’. Kadangi mokiniai buvo aktyvūs ir prirašė daug laiškelių, visus išdalinome.  Savaitę ,,Be patyčių’’ užbaigėme bendru šokiu. 

          Buvo puiki savaitė. Būkime draugiški ir būsime saugūs! 

Mokinių Taryba

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija