EUROPOS KALBŲ SAVAITĖ

 Šių metų rugsėjo 23-26 dienomis mokykloje vyko Europos kalbų savaitė. Renginį organizavo humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Adrija Aurylė ir humanitarinių mokslų metodinės grupės narės: Laima Juciuvienė, Laima Šukytė, Jūratė Kaupienė, Danguolė Bradūnienė, Zina Šiaučiūlienė, Laimutė Berštautienė, Eglė Simonaitienė, Danguolė Gudžiuvienė ir Jurgita Vyšniauskienė. Mokytojos skatino mokinius domėtis Europos kalbomis. Renginių metu buvo siūloma tobulinti kalbinius gebėjimus, ugdyti pagarbą savo šalies bei kitų tautų kultūros tradicijoms, skatinti mokinių saviraišką ir atvirumą kultūrų įvairovei.

Rugsėjo 23 d. (pirmadienį) mokytoja L. Berštautienė su mokiniais papuošė mokyklos pirmojo aukšto fojė sveikinimų užrašais įvairiomis kalbomis. Humanitarinių mokslų metodinės grupės mokytojos, turinčios kabinetus, išleido stendus, skirtus Europos kalbų dienai.

Rugsėjo 24 d. (antradienį) per 1-2 pamokas mokytojos Z. Šiaučiulienė, J. Kaupienė, A. Aurylė su mokiniais ant mokyklos kabinetų durų pakabino užrašus rusų bei anglų kalbomis. 1-6 pamokų metu mokyklos antrojo aukšto fojė vyko gražiausio lietuviško žodžio rinkimai. Populiariausi žodžiai buvo: mama, tėtis, ačiū, prašau, meilė, laimė, nuoširdumas, mokslas, saulė, puponautas. Per 1-6 pamokas mokytojos kartu su 5-12 klasių mokiniais rašė ant klevo lapų posakius apie kalbą įvairiomis kalbomis.

Rugsėjo 25 d. (trečiadienį) per pertraukas buvo transliuojama įvairių tautų muziką.

Rugsėjo 26 d. (ketvirtadienį) mokytojos vedė integruotas informacinių technologijų bei kalbų pamokas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti.

Rugsėjo 27 d. (penktadienį) vyresniųjų klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokų metu atliko gramatikos testus apie Europos kalbų dieną.

Europos kalbų dienos renginius vainikavo 9 klasės kelionė į Europos parką Vilniuje.

Kiekvieno žmogaus tobulėjimui svarbiausia – kalba. Juk ji – tai tautos sielos veidrodis. Kaip sakė A. Baranauskas, „dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, <...> Ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.“  Mokėti savo kalbą yra svarbu, tačiau būtina žinoti ir bent kelias kitas užsienio kalbas. Todėl Europos kalbų dienos minėjimas itin reikšmingas jaunajai tautos kartai. 

 

Viktorija Krasauskaitė, 11b klasė

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija