PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ ,,IŠSISKYRIMAS”

Tavojoj gyvenimo knygoj 

Dar puslapių daugel tuščių. 

Reikės juos visus prirašyti 

Darbais, širdimi ir žodžiu.

 

          Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje. Po mišių abiturientai iškilmingai buvo sutikti gimnazijos kieme, kur į dangų paleido balionus su savo svajonėmis ir gimnazijos draugams padovanojo suolelį. Skambėjo dainos, eilėraščių posmai, direktoriaus, gimnazijos svečių, mokytojų, tėvelių, draugų sveikinimai. Geriausiems abiturientams įteiktos padėkos už gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, rajoninių olimpiadų ir respublikinių konkursų prizines vietas, gimnazijos vardo garsinimą. Prano Dovydaičio giminaičiai apdovanojo šauniausią abiturientę – KOTRYNĄ KAMINSKAITĘ.
          Mieli abiturientai, turite susikaupti ir padaryti viską, kad paskutinieji kelionės etapai būtų kuo sėkmingesni.

 

 

© 2024 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija