PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

 

          Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. V-1773,, Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo’’ organizavo mokiniams psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimus.

           Kadangi vaikystė ir paauglystė yra psichikos sveikatai kritiškai svarbūs gyvenimo tarpsniai, tad stiprinti vaikų ir paauglių psichologinę gerovę bei psichikos sveikatą ypač svarbu. Esant gerai ir stipriai psichikos sveikatai, lengviau įveikiami mokykliniai iššūkiai, išauga pasitikėjimas savimi, geriau gebama valdyti savo emocijas.

           Nuo gegužės 25 iki birželio 17 dienomis 6 ir II g klasės mokiniai dalyvavo psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo praktiniuose užsiėmimuose. Mokymų metu buvo aiškinamasi, kas yra emocijos, kuo jos skiriasi nuo jausmų, kaip yra skirstomos ir atpažįstamos. Su mokiniais kalbėta apie stresą ir jo įveikimą, išbandytas relaksacijos-vizualizacijos metodas. Mokiniai supažindinti su naujausiomis psichologinės pagalbos išmaniosiomis programėlėmis, pateikti kontaktai, internetinių svetainių adresai, kur galima kreiptis, jei patiems ar artimiesiems kyla psichikos sveikatos sunkumų. Taip pat nepamiršta ir paauglystėje ypač aktualios temos – konfliktų sprendimų. Aptarta, kaip konflikto metu kalbėti „Aš kalba“, kaip tinkamai sureaguoti į kritiką, išsiaiškinta, kaip mokėjimas klausyti svarbu, siekiant išvengti konflikto ir kokių bendravimo klaidų reikėtų vengti. Visų mokymų metu ugdyti mokinių bendradarbiavimo įgūdžiai, pasitelkiant darbą poromis ir grupelėmis.

          Tikimasi, kad mokymų metu įgytas ar prisimintas žinias mokiniai nepamirš taikyti kasdieniame gyvenime ir pastebės teigiamą psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos pokytį!

 

Gimnazijos psichologė G. Jegorovaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Enrika Bučienė

 

 

© 2023 All rights reserved

Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija