FIZINĖS VEIKLOS UŽIMTUMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS

          Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas yra vienas svarbiausių valstybės uždavinių. Sveikata  - tai visapusiška fizinė, socialinė ir dvasinė žmogaus gerovė, o sveikatos užtikrinimas priklauso nuo paties asmens elgsenos ir gyvensenos. Vaikų fiziniam aktyvumui didinti, emociniam sveikatinimui gerinti ir socialinei gerovei kurti reikia naujų, veiksmingų, šiandienos laikotarpį atitinkančių būdų bei priemonių.

          Viena tokių priemonių mūsų gimnazijoje yra vykdomas projektas ,,Vaikų švietimas ir praktinis mokymas fizinio, psichoemocinio sveikatinimo, socialinės gerovės kūrimo, sveiko ir aktyvaus gyvenimo ugdymo perspektyvoje“, kurio tikslas – visapusis vaikų sveikatos gerinimas, reikalingų gyvenimo įgūdžių ugdymas žalingų įpročių atsisakymas, formuojant vaikų sampratą apie sveiką gyvenseną, kaip asmens ir visuomenės vertybę. Užsiėmimus mokiniams vedė projekto vadovė Ieva Sipavičiūtė – Tamošiūnė

 

 

Joomla templates by a4joomla