2021- IEJI – VYTAUTO MAČERNIO METAI

          ,,Praeinančiam pasaulyje praeisiu, kasdien suduždamas, bet išdidus“ – V. Mačernis nenorėjo, kad būtų pamirštas kaip eilinis Žemės praeivis. 2021-ieji paskelbti poeto V. Mačernio metais. Jau nebėra gyvų jo artimųjų, amžininkų, kurie jį prisimintų palinkusį prie rankraščių ar vaikščiojantį su knyga gimtosios Šarnelės palaukėmis. Lietuva su meile mini amžinai jaunu išlikusio mylimo, didelio talento poeto šimtmetį. Rugsėjo 28 dieną gimnazijos II g. klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis L. Šukyte ir L. Litvinskiene apsilankė poeto gimtojoje Šarnelėje, kur ir palaidotas poetas. Šarnelėje įrengtas ne tik V. Mačernio gimtinės takas, bet ir poeto atminimą įprasminančios septynios akmeninės plokštės, akmeninės vizijos: kiekviena jų žymi poetui reikšmingą vietą. Aplankę poeto amžino poilsio vietą vykome į Žemaičių Kalvariją, kur įsikūręs poeto muziejus. Muziejaus ekspozicijoje – V. Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai bei asmeniniai daiktai. Poetas A. Nyka-Niliūnas rašė: ,,Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras : staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip pat staiga dingo neįžvelgiamybėje“.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja L. Šukytė

 

 

Joomla templates by a4joomla