Raidžių miestelis

Kryžiažodis

  
Klausimus matysite, spragtelėję ant skaičiaus. Atsakymas į kryžiažodi įrašomas paspaudus mygtuką „Įrašyti“. Jei visiškai nenumanote koks atsakymas, galite paspausti „Užuomina“ ir laukelyje atsiras viena teisinga raidė.Kai pabaigsite spręsti kryžiažodį, paspauskite „Tikrinti“ ir matysite rezultatą (procentais). Sprendimo laikas ribojamas. Sėkmės!
Numeriai: 4, 7, 10-15, 19, 22, 24-31, 36, 37, 40, 41, 43, 45-48, 50-61 — klausimų neturi.
              1      2         
3                    4   5    6      
                  7       8    
     9     10   11   12   13   14   15      16     17       
        18            19         
  20   21    22   23   24             25         
     26     27   28   29   30         31      32     
  33     34            35      36        
                   37        
      38    39               40      
                      41     
  42                      43     
 44      45   46   47   48    49   50   51    52    53   54          
     55      56       57      58   59   60   61      
    62            63