Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 01:00
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1150
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2367025
Designed by:

Apie vidurinį ugdymą
Penktadienis, 2014 Vasaris 28 15:04
 ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA

 

INFORMACIJA

APIE VIDURINĮ UGDYMĄ TREČIOS GIMNAZIJOS KLASĖS

MOKINIAMS

2017-2019 M.M.

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO PRINCIPAI

                       Vidurinio ugdymo programos pagrindas – ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus.

     Vidurinis ugdymas 11 klasės mokiniams organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 1387 (2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392, 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-475 redakcijos).

Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau 8 dalykų, minimalus privalomas mokinio savaitinių pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos.

Bendrojo dalyko ugdymo kursui, esant galimybei, gali būti skiriama ir daugiau pamokų nei nurodyta bendrųjų ugdymo planų lentelėje.

Menai ir kūno kultūra gali būti integruojami ir (ar) derinami su mokinio pasirinktu neformaliuoju švietimu mokykloje ir kitoje švietimo įstaigoje.

Mokykla sudaro galimybę mokiniui keisti dalykus ir dalykų kursus, laiduoti mokymosi tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą.

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA

Vidurinio ugdymo  programoje  sudaromos  galimybės  mokiniams  rinktis  skirtingo  sudėtingumo  ir paskirties dalykų kursus bei modulius.

Dalyko programos kursas suprantamas kaip tam tikra, logiškai vientisa dalyko turinio visuma, skirta konkretiems ugdymo uždaviniams įgyvendinti.  Galimi  du  skirtingi to paties dalyko kursai – bendrasis ir išplėstinis.

Bendrasis kursas  perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.

Išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis  už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.

Dalyko modulis  - išskirta programos dalis, sudaranti prielaidas ugdymui individualizuoti ir diferencijuoti, pritaikant prie mokinio mokymosi ir veiklos  stiliaus bei  tempo.

 

INDIVIDUALAUS  UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI

 

   Mokiniai ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, privalomieji bendrojo ugdymo dalykai sudaro ne mažiau kaip 60%, pasirinktas ugdymo turinys – apie 40% pamokų laiko (papildomi privalomieji bendrojo ugdymo dalykai, dalykų išplėstiniai kursai, dalykų moduliai, pasirenkamieji dalykai ir kt.).

 

Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai:

·  lietuvių kalbos ir literatūros;

·  užsienio kalbos;

·  matematikos;

·  dorinio ugdymo (tikybos arba etikos);

·  socialinio ugdymo srities mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno dalyko (istorijos, geografijos) kurso;

·  gamtamokslinio ugdymo, mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno dalyko (biologijos, fizikos, chemijos) kurso;

·  meninio arba technologinio ugdymo srities, mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno dalyko (dailės, muzikos, tekstilės ir aprangos, medžio darbų ) kurso;

·  kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos) kurso.

 

 

Mokykloje  pagrindinio  ugdymo  organizavimo klausimais  mokinius ir jų tėvelius konsultuoja:  ugdymo skyriaus vedėja Laimutė Rutkauskienė (tel. 837 560 342).

 

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

YRA PASIRUOŠUSI KIEKVIENĄ DARBO DIENĄ PRIIMTI BET KURĮ SAVO BENDRUOMENĖS NARĮ,

KURIAM REIKALINGA MŪSŲ PAGALBA.

 

 

 

Mokyklos adresas:        Mokyklos 12 , Čekiškė, Kauno rajonas

 

Telefonas:                                 837 560 291

 

El. paštas:                     Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
 

Direktorius                                                                                                         Ričardas Saltonas

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/