Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 04:47
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1164
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2410802
Designed by:

Tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) teisės
Penktadienis, 2014 Vasaris 28 14:38
 ·         - Gauti informaciją apie mokyklos siūlomą ugdymo turinį bei jo organizavimo būdus, individualias skirtingų gebėjimų vaikams, tarp jų ir ypač gabiems, programas.

·         - Dalyvauti vaikui renkantis mokymosi kryptį.

·         - Žinoti apie vaiko galimybes, baigus atitinkamas programas.

·         - Reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas individualius gabumus ir valstybinius standartus atitinkantis ugdymas.

·         - Gauti informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus, elgesį, ugdymosi sąlygas, sveikatos patikrinimų metu nustatomą vaiko sveikatos būklę, mokinių saviraiškos poreikių tenkinimą.

·         - Dalyvauti mokyklos savivaldoje, klasės tėvų savivaldoje ir turėti įtakos ugdymo turiniui, metodams, vertinimo formoms.

·         - Gauti informaciją apie vidinį mokyklos gyvenimą.

·         - Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

Tėvų  (globėjų, rūpintojų)  pareigos  ir  atsakomybė:

 

·         - Leisti vaiką į mokyklą. Užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.

·         - Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, galimybes lankyti mokyklą ir mokytis pasirinkta mokymosi forma.

·         - Bendradarbiauti su mokytojais ir vadovais sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, pedagoginę, sveikatos priežiūrą.

·         - Dalyvauti klasės ir mokyklos tėvų susirinkimuose, Atvirų durų tėvams dienose.

·         - Užtikrinti, kad vaikas įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki šešiolikos metų ir  motyvuotai rinktųsi tolesnę veiklos sritį.

·         - Padėti savo vaikui (iki 14 m. ) pasirinkti dorinio ugdymo dalyką- tikybą ar etiką. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.

·         - Operatyviai pranešti apie svarbius mokinio gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, globėjų kaitą, ligą ir kitus ugdymo organizavimui įtakos turinčius veiksnius; teikti reikalingus  dokumentus apie mokinį ir jo šeimą.

·         - Pagal galimybes dalyvauti popamokiniuose renginiuose, ekskursijose, išvykose, klasės valandėlėse.

·         - Užtikrinti, kad vaikas į mokyklą atsineštų reikalingas mokymo priemones.

·         - Laikytis mokymo sutartyje numatytų visų jos sąlygų bei dvišalių mokyklos ir šeimos įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką.

·         - Atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tinkamą ir tikslų pareigų, apibrėžtų mokyklos nuostatuose, mokymo sutartyje, vykdymą.

Komentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/