Sekite mus:

 

Biblioteka

Biblioteka

Valgykla

Valgykla

Projektinė veikla

Vykdomi projektai

Teisinė informacija

Teisės aktai

Nuorodos

Nuorodos

PrisijungtiIeškoti

Statistika

OS : Linux m
PHP : 5.3.3
MySQL : 5.0.95
Laikas : 02:21
Caching : Išjungta
GZIP : Išjungta
Nariai : 3
Turinys : 1185
Nuorodos : 7
Turinio peržiūrėjimai : 2468274
Designed by:

Ketvirtadienis, 2020 Lapkritis 19 22:12
 

GIMNAZIJA DALYVAUJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAME PROJEKTE NR. O9. 2. 1 – ESFA – V – 719 – 01 – 0001

 „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2020-2021 m. m. ir 2021-2022 m. m.

Tikslas: Užtikrinti kiekvieno 3-6 klasės mokinio pasiekimų ir pažangos augimą.

Uždaviniai: 

1. Gerinti pamokos vadybą naudojant šiuolaikinius mokymąsi skatinančius metodus.

2. Sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę stiprinant mokinių poreikių pažinimą bei ugdymo(si) veiklos individualizavimą, diferencijavimą, suasmeninimą.


Veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas 2020-2021 mokslo metais

Straipsniai

EMA PRATYBOS

Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, įsigytos 95 „EMA “ pratybų licencijos 5-6 klasių mokiniams ir mokytojams. EMA – naujos kartos skaitmeninė mokymosi priemonė, kuri apima ne tik užduočių banko, bet ir vadovėliui būdingą turinį. Tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą,  suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą, teikia mokytojui ir mokiniui dar daugiau duomenų apie mokymosi rezultatą, atvaizduoja mokymosi progresą, motyvuoja bei siūlo įvertinimo ir įsivertinimo įrankius. Elektroninė mokymosi aplinka skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, istorijos bei geografijos dalykų. Virtualių mokymo priemonių naudojimas skatina ir moko mokinius savarankiškumo, gabiems mokiniams suteikia galimybę plačiau gilintis į mokomąją medžiagą. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS
Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas įsteigtas mokytojo padėjėjo etatas 3-4 ir 5-6 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą pagal mokymo(si) galimybes (paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant; padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi; padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą; padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis mokymo (si) priemonėmis). Mokytojo padėjėjas bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, padeda mokytojui parengti ir (ar) pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą. Pedagogai ir specialistai konsultuoja mokytojo padėjėją apie specialiosios pagalbos teikimo specifiką esant vienokiems ar kitokiems sutrikimams. Tikėtina, kad 3-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai per mokslo metus padarys bent vieno mokomojo dalyko asmeninę pažangą, o 5-6 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bent vieno mokomojo dalyko pažymio metinis vidurkis kils 0,1 balo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė

KONSULTACIJOS

Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas įsteigtas konsultacinis centras aukštesnių gebėjimų 5-6 klasių mokinių poreikių tenkinimui. Šiuolaikinėje mokykloje mąstymo ugdymas tapo labai svarbus, kadangi mąstyti skatinami mokiniai pasiekia aukštesnius mokymosi rezultatus. Mokinių standartizuotų testų rezultatai rodo žemą aukštesniojo mąstymo užduočių atlikimo lygį. Konsultacijų metu mokiniai mokysis formuluoti aukštesnės kokybės mąstymo užduotis ir klausimus, analizuoti mokomąjį turinį, kurti ir spręsti problemas, kūrybiškai reaguoti kuriant mąstymu paremtą mokymąsi. Tikėtina, kad aukštesnių gebėjimų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, gamtos ir žmogaus, geografijos, istorijos ir IKT vidutinis metinis pažymys didės 0,2 balo (lyginant 2019-2020 m. m.) 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Rutkauskienė


NAMŲ DARBŲ CENTRAS

Anot mokslininko C.Vatterlott tinkami namų darbai turi leisti pritaikyti praktiškai tai, ką vaikai išmoko pamokų metu arba įtvirtinti tam tikrus įgūdžius. Taigi, jeigu namų darbai yra užduodami, tuomet itin svarbu, kad jie iš tiesų padėtų vaikui išmokti. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad namų darbus vaikai turėtų sėkmingai atlikti patys arba su minimalia kitų pagalba, todėl panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas, nuo 2020 m. spalio 1 d. gimnazijoje veikia namų darbų centras. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. RutkauskienėKomentarai
Paieška
Rašyti komentarą gali tik registruoti vartotojai!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tinklas.lt/